Krisen skapar nya jobb

Coronapandemin har slagit hårt mot arbetslivet – men också gett ett uppsving åt nya yrkesroller.

ARTIKEL | FEB 2021

Några av de jobb som har uppstått till följd av coronakrisen finns bland annat inom logistik, lager och transport.

Några av de jobb som har uppstått till följd av coronakrisen finns bland annat inom logistik, lager och transport.

Den rådande pandemin och den därav följande ekonomiska krisen har slagit hårt mot många branscher och yrkesgrupper. Samtidigt skapas det också nya jobb och yrkesroller i anslutning till krisen. Och många av dessa kan förväntas finnas kvar även efter att pandemin är över.

Det råder inga tvivel om att coronapandemin har tillfogat ekonomin och arbetsmarknaden rejäla skador. Företag och hela branscher riskerar att gå under på grund av krisen, och många löntagare löper risken att förlora jobbet – eller har redan förlorat det.

Samtidigt uppstår det också nya behov i krisens spår. Vissa av dem är direkt relaterade till själva pandemin, medan andra har uppstått som en indirekt effekt av dess många konsekvenser. Vårt sätt att arbeta och leva har förändrats, och det har konstaterats många gånger att förändringarna i mångt och mycket kan bli beständiga. Såväl arbetslivet som samhället var ju också på god väg att revolutioneras redan före krisen – bland annat på grund av digitaliseringen, globaliseringen, klimatkrisen och den nya sociala dynamiken i samhället.

En mycket märkbar förändring är givetvis distansarbetet, som är en av de förändringar som kan ha kommit för att stanna; kontoret kommer säkert att finnas kvar, men att jobba hemifrån har normaliserats på ett sätt som känns definitivt. Det innebär också att nya jobb och yrkesroller uppstår. Alltfler företag rekryterar nu chefer med det specifika uppdraget att koordinera distansarbetet och se över distansarbetande medarbetares behov, skriver tidningen Fast Company. Denna roll är förvisso inte helt ny, utan var på frammarsch redan före pandemin – men efterfrågan har nu ökat rejält.

Uppgiften för en ledare som är ansvarig för distansarbetet är bland annat att se till att medarbetarna mår bra, upprätthåller sin produktivitet, fortsätter att arbeta i enlighet med företagets kultur, samt har praktiska möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter på distans. Utöver denna ledande roll, har det även uppstått andra jobb som på olika sätt handlar om att facilitera distansarbetet.


Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Transport och e-handel

Andra jobb som har uppstått till följd av coronakrisen finns bland annat inom logistik, lager och transport. Den utvecklingen är också tydlig i Sverige, vilket tidningarna Du och Jobbet och Kollega har rapporterat om. Den stora ökningen av näthandel har bland annat lett till att antalet jobbannonser för transportbud nästintill har fördubblats hos Arbetsförmedlingen 2020 jämfört med 2019.

Detta innebär förstås också att e-handeln ökar, vilket skapar nya arbetstillfällen i den branschen. Även detta är en förändring som kan förväntas bli bestående – även när krisen har lugnat ner sig, kan man räkna med att många kommer att fortsätta att handla på nätet.

Självklart har behoven ökat också i sjukvårdssektorn, där det nu anställs många som ska hjälpa till vid exempelvis testning och vaccinering. Även denna sektor förväntas har stora behov i framtiden, bland annat på grund av en åldrande befolkning som lever längre.

Pandemin har gjort stor skada på ekonomin, arbetsmarknaden och samhället. Men det finns också ett ljus i slutet av tunneln, som ger skäl att hoppas på att det kan växa fram någonting nytt på andra sidan krisen.


Einar Wiman

Frilansjournalist

  • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill