Trenderna som förändrar arbetskraften

Distansarbete, mobilitet och krig om talanger ställer nya krav på HR.

HR | Digitalisering | ARTIKEL | MARS 2021

Det globala kriget om talangerna hårdnar och företagen måste ta fram strategier för att kunna rekrytera talanger globalt istället för bara lokalt.

Det globala kriget om talangerna hårdnar och företagen måste ta fram strategier för att kunna rekrytera talanger globalt istället för bara lokalt.

I tider av globalisering och digitalisering skapas nya förutsättningar i arbetslivet, som förstås också har påverkats av den rådande pandemin. Världen förändras i rask takt, och just nu är det extra viktigt för ledare inom HR och personalledning att hålla koll på utvecklingen. Distansarbete blir allt vanligare, arbetskraftens mobilitet ökar – och kriget om talangerna blir allt tuffare. Det är några av trenderna att hålla koll på under 2021, skriver tidningen Forbes.

Samhället förändras, och med det förändras också arbetskraften och förutsättningarna i arbetslivet. Det som framför allt kommer att prägla utvecklingen framåt är digitaliseringen, och alla möjligheter som den medför. Samtidigt genomgår vi en global pandemi, som naturligtvis också sätter sin prägel på samhället och arbetsmarknaden.

Alla dessa förändringar och trender måste företagen hålla kolla på – och det gäller inte minst HR och personalledning, som har ett extra stort intresse av att följa utvecklingen. Tidningen Forbes har därför tittat närmare på några av de trender inom ”workforce management” som är extra viktiga att hålla koll på under 2021.
Den genomgående trenden är att företagen måste anpassa sig till distansarbetets allt starkare ställning, och till ett arbetsliv där arbetskraften överlag kommer att vara mer distribuerad och mobil.
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Distansjobb skapar nya utmaningar

Distansarbetet var på tydlig uppgång redan före coronapandemin, skriver Forbes. Statistik bland amerikanska löntagare visar till exempel att distansarbetet ökade med 44 procent under de fem år som föregick pandemin, och med 91 procent under de föregående tio åren. Den utvecklingen var alltså redan i full gång, även om den såklart har accelererat under det senaste året.

Och distansarbete medför nya utmaningar för ledarskapet. En undersökning från Buffer visar till exempel att 20 procent av distansjobbarna upplever problem i form av ensamhet och brister vad gäller samarbete och kommunikation. Många har också svårt att ”logga ut” och släppa jobbet på ledig tid. Det är utmaningar som många företag måste lära sig att hantera, och Forbes menar att det bland annat är viktigt att ha de rätta digitala verktygen för att kunna hantera distansarbetets särskilda svårigheter.

Det här innebär också att arbetskraften också blir mer mobil och mindre sammanbundna av en gemensam plats. Därför kommer städer och orter som traditionellt utgör samlingsplatser för företagande och entreprenörskap att minska i betydelse, eftersom arbetskraften nu är global och digital, och kompetensen kommer att vara mer utspridd runtom i världen.

Krig om talangerna

I samband med detta blir det globala kriget om talangerna ännu hårdare. På västerländska marknader råder ofta brist på eftertraktad kompetens, medan länder som exempelvis Kina ser en stabil ökning av högutbildade talanger. Företagen måste hålla koll på den här utvecklingen, och ta fram strategier för att kunna rekrytera talanger globalt istället för bara lokalt.

En alternativ strategi kan vara att kompetensutveckla de talanger man redan har, så att de kan uppfylla företagets behov av kompetens. Det har fördelen att det kan vara billigare och lättare än att försöka hitta och rekrytera nya talanger.

Forbes framhåller också att medarbetarupplevelsen bör bli mer individanpassad i det nya arbetslivet. Med hjälp av bland annat People Analytics kan arbetsgivare bli bättre på att förstå varje enskild medarbetare behov, och därmed förbättra medarbetarengagemanget och behålla fler talanger.


Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Digitalisering

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Digitalisering

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill