Antalet jobb kan öka med automatiseringen

Många företag som automatiserar vill anställa fler, enligt en ny rapport.

Digitalisering | ARTIKEL | APRIL 2021

Det finns mycket som talar emot farhågan att den tekniska revolutionen ska leda till massarbetslöshet.

Det finns mycket som talar emot farhågan att den tekniska revolutionen ska leda till massarbetslöshet.

Automatiseringens och robotarnas framfart har lett till många diskussioner om huruvida den tekniska utvecklingen kommer att leda till massarbetslöshet. Men en ny internationell undersökning från Manpower Group visar att så inte behöver vara fallet. Tvärtom – de flesta arbetsgivare som har skyndat på sin automatisering i samband med pandemin uppger att deras antal anställda kommer att förbli detsamma eller öka. De nya jobb som skapas kommer framför allt att kräva ”mjuka” förmågor.

Teknisk utveckling medför svåra omställningar i arbetslivet – så har det varit genom hela människans historia. Idag befinner vi oss mitt i en ny teknisk revolution, som består av automatisering, robotisering och digitalisering. Det innebär förstås att många arbetsuppgifter som hittills har krävt mänsklig kompetens kommer att tas över av maskiner. Att det här påverkar arbetsmarknaden är alldeles självklart, frågan är bara hur. I vilken utsträckning kommer de jobb som försvinner att ersättas av nya arbetstillfällen?

Farhågan är såklart att den tekniska revolutionen ska leda till massarbetslöshet, men det finns också mycket som talar emot det. Den nya undersökningen från Manpower Group är ett exempel på det. Rapporten heter Skills Revolution 2021, och är en internationell undersökning med 20 000 respondenter i 43 olika, inklusive Sverige. Den visar att 39 procent av svenska arbetsgivare ökar sin digitalisering och automatisering som ett resultat av coronapandemin. Drygt åtta av tio uppger att antalet anställda kommer att öka eller förbli detsamma.
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Mjuka förmågor allt viktigare

Det finns alltså goda skäl att hoppas att de jobb som försvinner på grund av automatiseringen kommer att ersättas av nya arbetstillfällen. Enligt rapporten kommer utvecklingen att leda till en ökad efterfrågan på så kallade mjuka förmågor. Kommunikation, prioriteringsförmåga, anpassningsbarhet och initiativtagande är några exempel på förmågor som kommer att vara väldigt attraktiva i framtiden, enligt Manpowers analys. När maskinerna tar över exempelvis administrativa arbetsuppgifter, kan människor ägna sin energi åt sådant som människor kanske alltid kommer att vara bäst på.

Det innebär dock inte att övergången till det nya arbetslivet blir enkel eller friktionsfri. Många människor kommer att behöva utveckla sin kompetens eller kanske omskola sig helt och hållet, och företagen kommer att behöva kämpa för att hitta eller utveckla kompetens som motsvarar behoven.

– Vi ser att det blir ett större gap i efterfrågan på de som har rätt kompetens, och de som saknar den. Arbetsgivare som tar ett stort ansvar för kompetensutveckling av sina medarbetare kommer i allt högre grad att vara relevanta och attraktiva på framtidens arbetsmarknad, säger Manpower Groups vd Mikael Jansson i ett pressmeddelande.Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Digitalisering

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Digitalisering

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill