Så blir du en bra chef – enligt Google

Viktigt att vara en coachande ledare, visar Project Oxygen.

Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2021

Googles Project Oxygen listar de viktigaste ledaregenskaperna.

Googles Project Oxygen listar de viktigaste ledaregenskaperna.

Hur blir man en bra chef? Den frågan har sökmotorjätten Google studerat ända sedan 2008, berättar tidningen CFO World. Studien, som har genomförts inom ramen för Project Oxygen, visar att chefer idag framför allt bör vara bra coacher – samt att de måste vara beredda att låta medarbetarna fatta egna beslut.

Bra ledarskap på alla nivåer är avgörande för att skapa ett framgångsrikt företag. Det inser såklart även sökmotorjätten Google, som ständigt strävar efter att ligga i framkant när det gäller både ledarskap och medarbetarskap. Detta har bland annat resulterat i Project Oxygen, ett projekt som just syftar till att utforska ledarskapet och vad som gör det framgångsrikt.

Project Oxygen har ända sedan 2008 studerat vilka egenskaper som utmärker en bra chef. Studien är baserad på en medarbetarenkät, men inkluderar även analyser över hur väl cheferna har klarat sig i andra mätningar, berättar tidningen CFO World.

Nu har Project Oxygen släppt sina senaste resultat, som ger en del spännande insikter om vad gott ledarskap innebär.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Coacha – och undvik detaljstyrning

Den allra viktigaste egenskapen hos en bra chef är förmågan att coacha de anställda. Det är en ledaregenskap som har lyfts fram mycket på senare år – i det moderna arbetslivet ska chefen framför allt vara en person som vägleder, snarare än att styra och ställa på ett alltför auktoritärt sätt. Medarbetarna ska gradvis bli mer självgående och jobba under stort eget ansvar, vilket kräver ett coachande förhållningssätt från chefens sida.

Den andra egenskapen på listan är nära relaterad till den första: En bra chef ska ge medarbetarna mandat att fatta egna beslut, och undvika detaljstyrning. Det är en egenskap som går hand i hand med det coachande ledarskapet, där man strävar efter att medarbetaren ska kunna arbeta så självständigt som möjligt.

En bra chef ska också skapa en inkluderande miljö, och visa att hen bryr sig om medarbetarnas prestationer och välbefinnande. Även detta är en egenskap som understryker vikten av en mjuk och empatisk ledarstil, som inte är auktoritär på ett föråldrat sätt.

Först på fjärde plats på listan kommer att chefen ska vara produktiv och resultatorienterad. Men detta är naturligtvis fortfarande helt essentiellt, alla ”mjuka” ledaregenskaper till trots. Till syvende och sist så handlar företagande om att leverera resultat, och tillsammans med de övriga egenskaperna blir det lättare att uppfylla det målet.

Den femte viktigaste ledarskapsförmågan är kommunikationen – som också rimmar väl med egenskaperna högre upp på listan. I övrigt bör en chef också vara intresserad av att utveckla medarbetarna, ha en tydlig strategi för teamet, ha de rätta tekniska kunskaperna, kunna samarbeta med hela organisationen, samt vara bra på att fatta beslut. Allt detta alltså enligt Project Oxygen, som dock understryker att bra ledarskap kan se lite olika ut i olika organisationer.


Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill