Stora krav på framtidens VD

Ledarskap i en disruptiv tid kräver ett nytt mindset.

Ledarskap | ARTIKEL | JAN 2021

Framtidens ledare måste lära sig att navigera mellan paradoxer och motsägelser, och använda disruptiva förändringar som en möjlighet att förnya sig.

Framtidens ledare måste lära sig att navigera mellan paradoxer och motsägelser, och använda disruptiva förändringar som en möjlighet att förnya sig.

Vår värld befinner sig just nu i radikal förändring. Digitalisering och teknikskifte, pandemi och social oro – är bara några av de faktorer som ändrar förutsättningarna på marknaden. Under dessa omständigheter är det dags att ställa sig frågan: Vad krävs av framtidens ledare?

Tidningen Chief Executive har presenterat en studie där slutsatserna är att den nya tiden vd måste vara ”radikalt mänsklig” och ha en stark känsla för syfte och mening.

Att samhället genomgår omvälvande förändringar just nu har väl inte undgått någon. Det handlar inte bara om den sedan länge förutsedda utvecklingen – teknikskifte, digitalisering och så vidare – utan även om helt oväntade faktorer, såsom coronapandemin och den sociala oro vi har sett i exempelvis USA det senaste året.

Men det här är i själva verket det nya normala, försäkrar tidningen Chief Executive. Dagens och framtidens ledare måste kunna hantera radikala, disruptiva förändringar och en mer osäker värld.

För att ta reda på mer om vad som krävs av framtidens vd:ar har tidningen, med hjälp av managementkonsultföretaget Korn Ferry, samtalat med 105 styrelseledamöter i Nordamerika. De representerar totalt 311 företag i 11 olika branscher, och vissa av deltagarna har också själva en vd-roll. Studien handlar om vilka egenskaper en vd kommer behöva ha för att kunna leda sitt företag in i framtidens samhälle.

Och kraven är inte lågt ställda; de egenskaper som kännetecknar de allra bästa vd:arna, kommer i framtiden att betraktas som grundkrav som alla ledare måste leva upp till. Det som krävs är ett mindset-skifte. Framtidens ledare måste dels lära sig att navigera mellan paradoxer och motsägelser, och använda disruptiva förändringar som en möjlighet att förnya sig. Dels måste de också anamma en radikal humanitet, med fokus på samarbete och emotionell intelligens.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Framtidens VD har syfte och mening

Framtidens stora utmaningar kommer som sagt att handla om teknikskifte, miljöomställning och sociala frågor, men också om helt oförutsägbara disruptiva händelser, som den pandemi vi nu genomgår. Men deltagarna i studien flaggar framför allt för att en stor utmaning kommer att bli att balansera olika stakeholders-grupper, alltså olika intressenter, mot varandra. Anställda, kunder, aktieägare och medborgare är några av de intressenter som var och en för sig ställer allt högre krav på företagen, när det gäller arbetsgivaransvar, ekonomiskt ansvar, ekologiskt och socialt ansvar, och så vidare.

Är till exempel investerarna med på båten om man väljer att prioritera långsiktiga mål framför kortsiktig vinst? Förväntar sig anställda att man ska ta ställning i exempelvis de sociala frågor som har rört upp samhället på senare år – eller tvärtom, att man ska vara neutral? Framtidens ledare måste kunna balansera mellan dessa intressenter, kommunicera på rätt sätt och fatta kloka beslut.

86 procent av styrelseledamöterna som deltog i Chief Executives diskussion anser att gränsen mellan företag och samhälle kommer att suddas ut. För att kunna navigera i det nya landskapet måste vd:n stå stadigt i sin humanitet, och våga vara en ledare inte bara för företaget, utan också för samhället. Framtidens vd måste ha en stark känsla för syfte och mening, och måste kunna inspirera andra i den bemärkelsen.

Ytterst handlar det om att ”humanisera humankapitalet” och se till att företaget ingår i ett sunt ekosystem, där man inser att ingen människa eller aktör är en ö – alla ingår i helheten, vilket väl om inte annat har blivit tydligt under det senaste årets kris.

Därför gäller det för framtidens vd att leda med humanitet, ödmjukhet och autenticitet, och se till att man har en vision som är en del i en större helhet där målet är både ett bättre företag och en bättre värld.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill