Många vill byta jobb – få vågar

Karriärutveckling, del 2: Nytt jobb på ny plats.

Motivera | Karriär | ARTIKEL | SEP 2017

Många drömmer om att byta jobb

Många drömmer om att byta jobb

Många människor i Sverige drömmer om att byta jobb. Detta är särskilt vanligt bland personer som är i medelåldern och har varit med länge i arbetslivet. Enligt en studie från Folkuniversitetet vill drygt sju av tio 40 - 55-åringar hitta ett annat arbete än det de har. Många längtar efter mer kreativa och meningsfulla sysslor, men tycker att det är svårt att ta steget. Att byta tryggheten mot en förändring kan kännas riskabelt – och vad händer om man misslyckas?

Sverige behöver mer rörlighet i arbetslivet. Förr ansågs det ganska normalt att man stannade kvar på samma arbetsplats i stort sett hela livet, men idag inser vi att bristen på mobilitet är ett problem. Ju mindre rörlig arbetsmarknaden är, desto svårare blir det för unga, nyanlända och långtidsarbetslösa att få in en fot i arbetslivet.

Det må vara frestande att lägga skulden på alla de ”bromsklossar” som klamrar sig fast vid sina jobb och stannar kvar år efter år utan att någonsin byta. Men faktum är att många – de flesta – av dem som varit med länge faktiskt vill byta jobb. En undersökning som Folkuniversitetet presenterar i rapporten ”Mitt i karriären” visar att drygt sju av tio 40 - 55-åringar vill byta jobb. Det är en ökning med hela tio procentenheter jämfört med år 2013. Bland befolkningen i stort svarar 38 procent att de är intresserade av att byta arbetsgivare och 33 procent skulle vilja byta yrkesroll inom tre år.

Karriärval ger ångest

Det är dock betydligt färre – bara 13 procent – som aktivt söker nytt jobb. Detta beror inte främst på att man inte hittar några jobb att söka – bara 12 procent anger detta som en förklaring till att de inte har sökt. Den främsta anledningen till att man inte går från tanke till handling är istället att man inte vet vad man vill jobba med. Hela 31 procent svarar att detta är skälet till att de inte byter jobb.

Många människor ute i arbetslivet känner sig frustrerade och vet inte hur de ska ta sig vidare i karriären. Folkuniversitets barometer visar också att 43 procent av svenskarna saknar ett mål med yrkeslivet och 37 procent känner sig oinspirerade.

Det finns alltså ett stort missnöje med den egna karriären, och många känner sig rådvilla. Det är lätt att klaga och säga vad man inte längre vill – men vad vill du då?

Det är inte konstigt att karriärval orsakar ångest. Filosofen Alain de Botton skriver att antalet yrken att välja mellan har ökat från cirka 400 på 1700-talet till ungefär en halv miljon idag. Valfriheten är med andra ord större än någonsin, inte minst med tanke på att utbildning också är betydligt mer lättillgängligt idag. I det moderna samhället sätter vi dessutom likhetstecken mellan karriär och självförverkligande. Man skulle nästan kunna säga att karriären har fått ta över religionens roll i samhället; idag är det jobbet som ska göra oss lyckliga.

Att få göra det man kan

Själva tanken att jobbet inte bara ska ge oss mat på bordet utan också göra oss lyckliga var nog väldigt främmande förr – både för arbetare/bönder som slet för brödfödan och för aristokrater som föraktade den som behövde jobba för att försörja sig. Arbete som en väg till självförverkligande är den moderna medelklassens påfund. Och visst är det en vacker vision – men den är allt annat än enkel att förverkliga.

Så, vad är det vi söker? På vilket sätt tror vi att det rätta jobbet skulle kunna göra oss lyckliga, eller åtminstone tillfreds med oss själva?

Vi får en hint om svaret i Folkuniversitetets undersökning. När det gäller personlig utveckling uppger 49 procent att de skulle vilja utveckla förmågan att bättre utnyttja sina styrkor/talanger i arbetslivet. Vi vill helt enkelt göra mer av det vi faktiskt kan och är bra på. Drömmen för många är att hitta ett jobb där man får möjlighet att ge maximalt av sig själv och skapa verklig mening och värde, istället för att sitta och harva med arbetsuppgifter som man kanske egentligen inte är bra på.

De som enligt Folkuniversitetets undersökning trivs bäst med sina jobb är egenföretagarna. Bland dessa är bara 14 procent intresserade av att byta jobb. Av det behöver man inte nödvändigtvis dra slutsatsen att alla borde bli egenföretagare. Det vi kan lära oss av denna kännedom är istället vikten av autonomi och, som tidigare nämnts, att få jobba med det man verkligen har talang för så att man kan bidra maximalt. Människor blir lyckliga av att hjälpa andra människor, och det gör vi bäst om vi får jobba med det vi verkligen är bra på.

Första steget mot ett lyckat karriärbyte är alltså att tänka igenom vilka arbetsuppgifter och jobbsituationer man vill ha mer av. Tänk inte i termer av yrke, bransch eller företag – tänk i termer av vad du vill göra på jobbet. Vill du lösa tekniska problem, eller föredrar du att lösa konflikter mellan människor? Vill du tänka mer, tala mer eller arbeta mer med händerna? Älskar du Exceldokument, telefonkonferenser – eller skulle du hellre jobba utomhus?

Vi måste våga byta jobb ibland för att lämna plats åt andra. Nyckeln till att kunna och våga ta steget är inte att tänka ut vilken titel du vill ha eller ens vilken tjänst eller produkt du vill skapa i slutändan – utan vad du vill göra. När du har kommit underfund med det så kommer du att kunna identifiera helt nya möjligheter i arbetslivet – och då blir det svårt att motstå frestelsen att välja förändring framför status quo.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill