Du styr en verksamhet - och leder människor

”Det är i dynamiken i relationen mellan ledare och ledd som nya tankar föds och nya lösningar träder fram. Det är i ledarprocessen som kreativiteten finns. Vi behöver fler ledare och färre chefer!”

Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2017

Du styr en verksamhet - och leder människor

Du styr en verksamhet - och leder människor

Systemet har skapat en ekvation som inte går ihop. Chefer arbetar som chefer men upplever allt oftare att deras ledarfärdigheter inte kommer till sin rätt. Inom ledarskap har den ena trenden efter den andra avlöst varandra- men ledarskap ska aldrig vara en trend. Det vi behöver är ledarbildning, en kompetens som skapas i en reflekterande människa. Ledarbildning handlar om att medvetet gå in i ledarskapsrollen för att använda sin klokskap och ledarförmåga i skapandet av harmoni och mening för sig själv och medarbetarna i organisationen. På det sättet påverkar ledarskapet verksamheten att ta till vara på den kollektiva intelligensen som får hela organisationen att blomstra. Är våra organisationer mogna och villiga att skapa en ny typ av ledare? Om detta kommer jag att skriva i mina månatliga artiklar.

Jag har i mer än fyra decennier arbetat med min egen och andras personliga utveckling. De senaste dryga tre decennierna har jag arbetat som organisationspsykolog. Sedan några år har jag tillhört ett forskarteam som validerar min teori om Ledarintelligens.

För varje år som går (och nu går det fort) ser jag och hör hur människor brottas med ”leveranskraven”, den ständiga tillgängligheten det uppskruvade tempot och den lilla tiden för återhämtning. Och avsaknad av en känsla av meningsfullhet.

Varför inte försöka förstå systemfelet och ta ett större ansvar genom att engagera sig i mer än att bara göra uppgiften?

För mig är det enda sättet för välbefinnande att bli en mer medveten och reflekterande människa. Det räcker inte med enbart kunskap. När den medvetna människan träder in i ledarskapets båda roller kan mycket gott ske. Och inte förrän då. Detta är vad jag kallar för ledarbildning.

Ledarintelligens – ett nytt ledarskap

Jag jobbar just nu med att slutföra en vetenskaplig studie som jag senare i vår kommer att dela med mig av. Resultatet är kopplat till min ledarskapsteori – Ledarintelligens. Studien visar tydligt att chefer uppfattar sig som ledare – men använder större delen av sin arbetstid till att vara chefer. En ekvation som inte går ihop. Jag vill använda min tid till att dela med mig av all erfarenhet till dig så att du kan ta steget ut i ett nytt ledarskap för att ge vidare till nästa generation.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Av tradition och enligt tidigare ledarskaps- och managementteorier har chefen bedömts och rekryterats utifrån kompetenser som, förutom sakkunskaper, är relativt konkreta färdigheter som: planeringsförmåga, målformulering, beslutsförmåga, resultatuppföljning och ett strategiskt tänkande. Traditionellt sett har man premierat logiska och analytiska förmågor.

Att bedriva ”management” är att administrera, vilket är viktigt för en verksamhet - men det är inte i huvudsak dessa färdigheter som gör att medarbetarna blir uppmuntrade till att ta egna initiativ eller gör att de känner sig motiverade och engagerade.

Engagemang och motivation kommer ur ett samspel mellan människor. Det är i dynamiken och i relationen mellan ledare och ledd som nya tankar föds och nya lösningar på problem kan träda fram.

Det är i ledarprocessen som kreativiteten finns. Vi behöver fler ledare och färre chefer!

Rationell intelligens vs Emotionell intelligens

De kompetenser och färdigheter som hitintills har premierats är alltså de som tillhör den generella intelligensen, dvs. det vi känner till under begreppet IQ. Eller enklare uttryckt, rationell intelligens (RQ).

När du använder dina RQ-kompetenser gör du det i relation till den uppgift du ska utföra – det handlar om vad du ska göra. Dessa kompetenser är de som en chef behöver för att styra en verksamhet. Det räcker dock inte för att en verksamhet ska blomstra.

Som chef måste du våga och vilja vara medmänniska och tro på att det har en stor betydelse för välbefinnande och framgång. När du som chef leder en verksamhet gör du det genom att leda människor som är runt dig. För att kunna göra det krävs färdigheter som självmedvetenhet, självkännedom, empatisk och relationell förmåga, kunna hantera sina egna och andras känslor och slutligen vara väl förankrad i värden och värderingar som arbetar i människans tjänst. Alla dessa färdigheter tillhör det vi kallar emotionell (EQ) och själslig intelligens (SQ). Den emotionella och själsliga intelligensen handlar mer om hur du vill vara än vad du ska göra.

Den allra viktigaste frågan du ska ställa dig är alltid varför? Den frågan hör till din själsliga intelligens. Varför har med intentionalitet att göra. Vad driver dig? Vad vill du uppnå och varför? Drivs du av personliga intressen som gynnar dig eller drivs du av att skapa något för någon annan? Vem är organisationen till för?

Människans själsliga intelligens hjälper henne i relation till sig själv och till andra. Om vi på allvar skulle lägga tid på att utveckla EQ och SQ bland chefer och medarbetare är jag övertygad om att den organisatoriska hälsan skulle öka markant.

Det är mänskligt att söka mening

Några forskare menar att SQ är människans ursprungsintelligens – människan är den enda varelse som söker mening och frågar ”Varför?”. Hur kommer det sig att vi inte visar större intresse för att utforska denna dimension inom ramen för utveckling av organisation och ledarskap? Många människor styrs av sina inre värden som kommer till uttryck i det de gör. Dessa människor har klart för sig varför de arbetar med det de gör - men detta gäller långt ifrån alla människor.

Här önskar jag mer engagemang och intresse från ledarskapets sida att utveckla denna intelligens. Genom att utveckla SQ höjer vi vår medvetandenivå vilket leder till bättre genomtänkta beslut vilket gör att chefen kan styra verksamheten och leda sig själv och andra samtidigt.

Ju mer vi förstår oss själva och andra, desto bättre förutsättningar finns för att bidra till bättre företag och bättre samhällen. Just detta har du som läsare hört otaliga gånger. Är du beredd och villig att på allvar jobba för att skapa just detta?

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill