Säkra produktiviteten i ett digitalt arbetsliv

Digitalt ledarskap, del 2: Produktivitet.

Ledarskap | Digitalisering | ARTIKEL | AUG 2021

Ledarskapet är helt avgörande för produktiviteten i det nya, digitala arbetslivet visar en studie från Great Place to Work.

Ledarskapet är helt avgörande för produktiviteten i det nya, digitala arbetslivet visar en studie från Great Place to Work.

I takt med att arbetslivet digitaliseras och distansarbete blir allt vanligare kommer många ledare och organisationer att behöva tänka igenom sin syn på produktivitet. Resultat kommer att vara viktigare än närvaro, men det betyder inte att man bara kan luta sig tillbaka och vänta på att medarbetaren ska leverera. Forskning visar att ledarskapet är helt avgörande för medarbetarens produktivitet, inte minst när arbetet sker på distans. Som digital ledare måste man förstå de humana faktorer som gör medarbetaren produktiv.

Digitalisering har redan förändrat arbetslivet på ett påtagligt sätt, inte minst för att den erbjuder helt nya möjligheter till distansarbete. Väldigt många har fått pröva på att jobba hemifrån under coronapandemin, men utvecklingen mot mer distansjobb kommer naturligtvis att fortsätta även efter pandemin. Det innebär att ledarskapet ställs inför nya krav och utmaningar, och därför pratar man ibland om digitalt ledarskap. I grund och botten handlar det dock om att kunna leda i förändring, vilket alltid har varit en viktig förmåga hos ledare. Man måste vara öppen för att testa nya saker och ompröva gamla synsätt.

En sak som kommer att behöva omprövas är synen på produktivitet – vad det är och hur det uppstår. Innan pandemin kom och förändrade arbetslivet på rekordfart så fanns det en stor skepsis mot distansarbete bland många arbetsgivare, ofta på grund av en oro över medarbetarnas produktivitet. Tidningen Forbes berättar om Ultimates Softwares studie om distansjobb från 2019, där 42 procent av ledarna såg övervakningen av distansmedarbetares produktivitet som den största utmaningen (samtidigt som 90 procent av distansarbetarna själva kände sig väldigt produktiva). De managers som deltog i studien var alltså mer oroliga över detta än över exempelvis kommunikationen, vilket visar hur viktig frågan är.

Men har dessa ledare verkligen rätt utgångspunkt? Forbes skriver att ledare och arbetsgivare kanske behöver ompröva sin syn på produktivitet, snarare än att öka ”monitoreringen” av distansarbetare.


Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Företagskulturen skapar produktivitet

Traditionellt har medarbetares produktivitet och engagemang ofta mätts i närvaro, men i en digital tidsålder där distansarbete blir allt vanligare så blir det mer relevant att fokusera på leveranser och resultat. Många medarbetare mår och arbetar bättre om de tillåts disponera sin egen tid och anpassa den efter familjelivet och andra privata angelägenheter. Framför allt är det många som blir omotiverade och tappar självförtroendet om de hela tiden känner sig kontrollerade, övervakade och detaljstyrda. Det viktigaste är kanske inte att man är med på vartenda möte (mötesinflationen är i sig ett problem som riskerar att öka eftersom det är så lätt att organisera ett videomöte), utan huvudsaken är att man presterar efter förväntan och kan presentera resultat.

Mer frihet åt medarbetarna att vara produktiva på det sätt som passar dem själva, alltså. Men det betyder naturligtvis inte att behovet av ledarskap minskar – tvärtom. Ledarskapet är helt avgörande för produktiviteten i det nya, digitala arbetslivet. Det visar en studie från Great Place to Work.

Studien, som pågick under två år och innefattade distansarbetare på Fortune 500-företag, visade att produktivitet i de flesta fall låg kvar eller till och med ökade när medarbetarna jobbade på distans. Men det mest intressanta var det som framkom i svaren på den öppna frågan: ”Finns det någonting unikt eller ovanligt med det här företaget som gör det till en fantastisk arbetsplats?”

Analysen av svaren visade att ledarskap och företagskultur spelar en väldigt viktig roll för distansarbetarnas produktivitet. De mest frekventa orden och uttrycken i svaren från produktiva medarbetare varierade över tid, men de allra flesta handlade om just företagskulturen och ledarskapet. Under en period var ”genuint älskad” den vanligaste frasen, eftersom många hade gett svar i stil med ”Vi är genuint älskade här!” och ”Jag har aldrig varit så genuint älskad på en arbetsplats”. Andra frekventa svar var ”positiv atmosfär”, ”utmärkt ledarskap”, ”otroligt ledarskap” och ”ledarskapet förstår”.

Bland distansarbetare som inte var produktiva förekom istället kritik av ledarskapet: ”Anställa ledare” var en av de mest frekventa fraserna, som i meningen ”Vi måste anställa ledare som har erfarenhet”, eller ”Träna och anställ ledare, inte chefer!”.

Ledarskapet är med andra ord en av de viktigaste faktorerna för att uppnå produktivitet i det digitala arbetslivet.


Var mottaglig för medarbetarnas signaler

Det som framför allt tycks vara viktigt för produktiviteten är de humana aspekterna. Forbes skriver att det är extra viktigt att ledare är uppmärksamma på hur medarbetarna mår och hur arbetet fungerar för dem när de arbetar på distans och gränsen mellan arbete och privatliv nästan har suddats ut.

Därför bör digitala ledare vara väldigt observanta och mottagliga för signaler som medarbetarna skickar ut, oavsett om de är positiva eller negativa. Vissa medarbetare kommer kanske att ta egna initiativ och be om att få större ansvar, vilket är ett tecken på att distansarbetet fungerar bra för dem, menar Forbes. Andra kanske låter mer stressade och frustrerade, och då måste man som ledare ta reda på vad som ligger bakom det. Kanske har arbetet blivit mer stressigt för dem sedan de började jobba på distans.

Digitaliseringen av arbetslivet, och friheten som därav följer, innebär alltså inte att ledarskapet förlorar sin betydelse. Ledarens roll blir tvärtom viktigare än någonsin.


Del 1 om digitalt ledarskap: Lyckas med kommunikationen som digital ledare

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Digitalisering

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Digitalisering

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill