Mentaliteten bakom höga prestationer

Vad skiljer högpresterande människor från alla andra?

HR | Motivera | Karriär | ARTIKEL | AUG 2013

De flesta av oss har drömmar och mål som vi vill uppnå i livet, men hur tar man sig dit? Den frågan är det många som har sökt svaret på. Några enkla genvägar till höga prestationer existerar knappast, men genom intervjuer och forskning har man lyckats identifiera några grundläggande mönster i högpresterares mentalitet och beteende. Motivation.se tittar närmare på fem av dem.

Vad är det högpresterare gör annorlunda? Den frågan har författarna Camille Sweeney och Josh Gosfield sökt svar på i boken The Art of Doing: How Superachievers Do What They Do and How They Do It So Well, som presenterades och sammanfattades i en artikel i tidningen Forbes tidigare i år. Boken bygger på intervjuer med 36 högpresterande människor inom olika områden.

Även tidningen Psychology Today har tagit upp ämnet genom att presentera ny forskning om hur högpresterande människor skiljer sig från andra i mentalitet och beteende.

Motivation.se har tittat närmare på de båda studierna och funnit ett par beteendemönstret som högpresterarna tycks ha gemensamt.

Engagemang och hängivenhet

Engagemang och hängivenhet låter säkert enkelt, lustfyllt och inspirerande. Men här talar vi hårt arbete - exceptionellt höga prestationer föregås ofta av många år av slit, motgångar och uppoffringar.

För att orka vara hängiven och engagerad krävs en speciell mentalitet. I grunden har det med motivation att göra; forskning visar att framgångsrika människor motiveras av möjligheten att prestera och uppnå sina mål, medan lågpresterande människor motiveras av att de vill undvika misslyckande. De som styrs av sin rädsla för misslyckande tenderar att undvika uppgifter med höga prestationskrav, eftersom det föreligger en risk att misslyckas. De betraktar en krävande uppgift som ett hot, medan framgångsrika människor ser den som en möjlighet.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Uthållighet

Högpresterande människor är övertygade om att de genom uthållighet och hårt arbete kan övervinna hindren och misslyckanden. Personer som styrs av sin rädsla för att misslyckas tenderar dock att tolka initiala svårigheter som ett tecken på att de omöjligt kan lyckas uppnå målet. Högpresterarna bär på en ibland naiv övertygelse om att "vad som helst är möjligt", och ger sig inte förrän förrän de verkligen har försökt - inte en, utan många gånger.

Det handlar dock inte om "blind" uthållighet. Framgångsrika människor är uthålliga, men på ett smart sätt - när de misslyckas med en uppgift försöker de hitta ett nytt sätt att tackla problemet, alternativt gå vidare till nästa uppgift utan att låta sig nedslås av motgången.

Tar hjälp av andra

Högpresterare vet att det är väldigt svårt, om inte omöjligt, att nå framgång på egen hand. De tar därför gärna hjälp av coacher, mentorer, kollegor samt vänner och bekanta. Framgångsrika människor är ofta förvånansvärt goda lyssnare. I boken The Art of Doing nämns som exempel att företaget Zappos vd Tony Hsieh, som är en av dem som intervjuas i boken, bad sina medarbetare att dela med sig av sina värderingar - så att han kunde integrera dem i företagets värderingar och kultur.

Ett klassiskt sätt att ta hjälp av andra för att nå framgång är mentorskap. För att bli bäst måste man lära sig av de bästa - gärna genom att gå direkt till källan och ta hjälp av dem som redan har nått det mål man vill uppnå.

Personligt ansvar

Högpresterande människor ser framgång som ett personligt ansvar - det är ditt eget engagemang och slit som avgör om du lyckas eller inte.

Personer som styrs av rädslan för att misslyckas tenderar istället att lägga ansvaret utanför sig själva, och är ofta övertygade om att yttre omständigheter eller saker som inte går att påverka (finanskris, dåliga gener...) är avgörande för om man lyckas eller inte.

Ständig utveckling

Högpresterare strävar ständigt efter små och stora förbättringar i sina prestationer, vilket blir extra tydligt när man tittar på hur exempelvis elitidrottare och musiker sliter för att varje detalj i utförandet ska hålla högsta kvalitet.

Personer som inte är högpresterande är ofta övertygade (medvetet eller undermedvetet) om att en människas kunskap och förmåga är fixerad på en viss nivå eller beroende av medfödd talang. De är skeptiska till möjligheten att träna upp sina förmågor - och undviker därför att över huvud taget försöka, eftersom de är rädda för att misslyckas.

De framgångsrika och högpresterande misslyckas gång på gång - men eftersom de alltid försöker igen får de till slut utdelning för sin envishet.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Motivera
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Motivera
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill