Motiverande möte mellan kultur och affärsliv

Näringslivet och kultursfären har mycket att lära av varandra.

Motivera | ARTIKEL | AUG 2011

Olika typer av mingel kan ge olika motivationseffekt både på lång och kort sikt.  I Skåne arrangeras ”Malmömingel” för 10:e gången i september och denna gång på temat ”Kultur möter affärer”.

Syftet är att ge besökarna ökad kunskap om vilken resurs den konstnärliga kreativiteten kan vara. De får också möjlighet att under själva minglet även få feedback på sin affärsidé eller sitt affärsproblem. Och feedbacken kommer att bidra till både motivation och nytänkande, eftersom det är konstnärer och inte företagare som står för den.

Varför  väljer ni att ordna ett event där man ska knyta ihop kultur med
affärer?

- Det finns en oerhörd energipotential och synergi i att låta kulturens kreativitet korsbefruktas med näringslivets affärsfokus. Kan vi vara en katalysator för detta och visa möjligheter, rasera barriärer och fördomar så blir jag glad, säger Sven Larsson som, förutom Malmömingel, driver ett antal företagarnätverk.

Vidga vyerna

En devis inom näringslivet och affärsvärlden är ofta att "tänka utanför lådan". Att tänka nytt och annorlunda eftersom det ofta är svårt att bryta invanda mönster och inlärda samband. Många gånger är man beredd att betala mycket pengar för att gå kurser i detta. En konstnär, som har en helt annan bakgrund, kan ställa oväntade och "fel" frågor eller komma med kommentarer utifrån helt oväntade och kanske även omöjliga perspektiv. Det  kan vara det som behövs för att den som äger problemet eller frågan ska kunna komma vidare, förklarar Alexander Rudenstam, en annan av arrangörerna. Han har större delen av sitt liv skapat, dels som entreprenör men även som konstnär i sin strävan efter att förändra, påverka och utveckla.  

Ska Sverige förbli konkurrenskraftigt internationellt och om vi på sikt ska fortsätta kunna erbjuda våra medborgare grundläggande service som omsorg, utbildning och vård, så behöver vi uppmuntra vår kreativitet. Vad kan då vara bättre att skapa möten och processer mellan konstnären och kreatören å ena sidan och entreprenören och företagaren å andra sidan?

I Alexander Rudenstams jobb söker han (medvetet eller

Unknown photo imported from Drupal
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

omedvetet) hela tiden nya möjligheter. Många gånger befinner han sig skärningspunkten mellan konst, skapande, kreativitet, personlig utveckling, företagande och entreprenörskap. Han vill förändra, öppna upp och bidra till att människor och verksamheter växer och utvecklas. Här tror han att kreatören, konstnären kan bidra genom att se på affärsverksamheter med andra ögon och en annan inställning.

- Konstnärens tankar och idéer kanske inte leder till omedelbara förändringar, men de sätter igång tankar och funderingar som förr eller senare kommer att få effekt. Varför är det ovanligt att de två världarna möts? Vad kan de ha för positiva kortsiktiga och långsiktiga effekter för båda om de möts? Det finns en tradition att kulturen inte får vara kommersiell, eller som Ernst Billgren säger: Man blir konstnär för att slippa sånt. Men det gäller inte nu, i grunden har vi samma villkor. Det gäller att med innovation och kreativitet skapa nya idéer som kommersialiseras genom marknadsföring, alla måste vi nå en marknad och en publik. Det är samma villkor för en målare, en musiker som en traditionell företagare. Genom våra olika infallsvinklar kan skapa vi dynamik och därigenom kan båda grupperna förnya sin verksamhet med ny positiv energi, säger Sven Larsson entusiastiskt.

Alexander Rudenstam påpekar att Sverige är ett rätt uppdelat land. Företagare träffar företagare, lärare träffar lärare och konstnärer träffar konstnärer - sällan kliver man över gränserna och lär av andra. Ur en historisk synvinkel har det inom konstnärsvärlden funnits ett oförstående för företagaren och affärsmannen där en stark drivkraft är att
tjäna pengar. I den konstnärliga världen har en dominerande sanning varit att pengar är ett nödvändigt ont och inget man strävar efter.

Drivkraften för konstnären är skapandet och uttrycket. Företagare vill se konkreta snabba resultat som går att omsätta på en marknad, vilket betyder att förståelsen för vad konstnären håller på med är relativt begränsad.

- Sedan har vi i Sverige haft en politik som i hög grad stöttat konstnärer genom offentliga medel och institutioner vilket inte direkt stimulerat mötet mellan den som vill jobba med att göra affärer eller skapa ett företag och den som vill jobba med ett konstnärligt uttryck, säger Alexander Rudenstam.

Unknown photo imported from Drupal

Förnyelse är framtiden

Båda världar har mycket att lära av varandra. Konstnären behöver även lära sig hitta en marknad som är beredd att betala. Företagaren behöver ta del av konstnärens kreativitet och förmåga att hitta oväntade och nya lösningar på problem företaget och företagaren står inför. Bådas framtidsmöjligheter finns i att finna vägar till förnyelse, och ta hänsyn till vårt ökade behov av upplevelser och att driva innovationer till marknadsframgång.

Förmodligen kommer denna typ av event att bli vanligare i framtiden. I takt med att kravet på kreativitet både växer och blir tydligare, så kommer behovet att lösa olika behov på nya och oväntade sätt öka. På sikt kan vi antagligen inte konkurrera genom kunskap eftersom kunskapen är global och tillgänglig för alla. Vi måste utveckla vår förmåga att tänka kreativt och då är den här formen av möten något som kan påverka åt rätt håll på kort
sikt.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill