När barnens blick bestämmer

Stockholms Stadsmissions treåriga projekt, Barnablick, har gett utsatta familjer guldkant på tillvaron.

Hållbarhet | ARTIKEL | OKT 2012

Stockholms Stadsmissions projekt Barnablick har pågått i tre år under Unga Station, den del av Stadsmissionen som vänder sig till barn och unga som lever i utsatthet. Projektet har finansierats helt av Jerringfonden och utvärderingen visar på fantastiska resultat. Målet att göra beständig förändring i individers livssituation är uppfyllt – med råge.

Projektet Barnablick inleddes i augusti 2009 och avslutas alltså nu. Som ensam finansiär står Jerringfonden, som bidragit med 1.8 miljoner per år.  Pengarna har bland annat givit kolloverksamhet, öppna torsdagskvällar på Unga Station i centrala Stockholm och sommarutflykter för familjer som annars aldrig skulle ha den möjligheten.

Projektets syfte har bland annat varit att sätta de yngre barnens bästa i fokus, skapa en dräglig levnadsstandard för familjer i utsatthet och att åstadkomma en beständig förändring i individers liv. Detta, och mycket mer, har Barnablick lyckats förverkliga, berättar en av projektledarna Martin Broby.

- Vi har lyckats skapa en frizon för de här familjerna här på Unga Station. Vi har haft öppna torsdagskvällar med aktiviteter, matlagning och möjlighet att bara komma och umgås. Här ser vi alltid människan, inte problemet.

Öppen och stödjande verksamhet

Barnablick har två grenar – den öppna verksamheten och den stödjande funktionen. Den öppna verksamheten innefattar bland annat sommarkollo, utflykter till Gröna Lund eller aktiviteter på lov och högtider. 

- Till exempel fick vi möjlighet att ta en grupp barn och deras föräldrar till en veckans fjällsemester uppe på Kebnekaise. Det här är barn och vuxna som aldrig någonsin skulle ha möjlighet att göra en sådan resa. Det var oerhört stort. Men det kan vara minst lika stort för dessa barn att få åka till Gröna Lund eller gå på Skansen också. Det har vi kunnat göra för dem, tack vare Barnablicksprojektet.

Den stödjande delen av verksamheten innebär att Barnablick ställer upp med exempelvis samtalsstöd, enskilda stödinsatser, hembesök och hjälp i kontakt med socialen eller andra myndigheter.

Unknown photo imported from Drupal
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Många av föräldrarna är ensamstående och lever under stor ekonomisk press i en vardag som många av oss inte ens kan föreställa sig. De lever i isolering och nästan helt utan sociala nätverk.

- Våra öppna torsdagar här har varit helt fantastiska. Bara att få komma hit, äta tillsammans, laga mat ihop, låta barnen möta andra barn och prata med andra.  Det har varit ett obeskrivligt lyft för alla som kommit hit, säger Martin.

I de intervjuer som gjorts med de familjer som medverkat i projekt framgår att Barnablick åstadkommit precis det som var avsikten – att skänka guldkant till en annars ganska hopplös tillvaro. Att skapa en känsla av att bli sedd, respekterad och tagen på allvar.

- Många säger att kvällarna här har gjort att de orkat gå vidare i den tunga vardagen. Att få en kram och en social kontakt, en plattform för att bygga upp synen på sig själv ”Jag är värd någonting”, berättar Anita Cederström som utvärderat projektet.

Vändpunkt i livet

Ett av målen var att åstadkomma väsentlig förändring för deltagarna och Anita kan se att Barnablick för många inneburit en vändpunkt.

- De kan börja skapa en ny livsberättelse och se sig själva som personer med resurser att förändra sina liv. Att de har makten att göra det. De är inte längre ett ”fall” i statistiken utan människor med känslor, tankar och kraft.

Unknown photo imported from Drupal
Anita berättar att det också kan vara små saker som gör stor skillnad. Som att lokalerna är i fint skick. Unga Station försöker åstadkomma en så hemlik miljö som möjligt  - en plats där man omfamnas av trygghet och positiv energi.

Ett annat utfall av Barnablick är att det blir tydligt att guldkant innebär så mycket mer än aktiviteter och något extra i vardagen.

- Vi har sett att bara det faktum att man har något att se fram emot, präglar tillvaron enormt mycket. Det skapas också en framtidstro. En ensamstående mamma sa i en av intervjuerna ”Jag hade inte överlevt utan det här projektet”. Det kan låta överdrivet, men jag förstår att det är precis en sådan känsla man får. För så stor är skillnaden mellan förtvivlan och hopp.

Metoden som Barnablick arbetat fram kommer förhoppningsvis att sprida sig, både inom landet men också utanför. Martin Broby och hans kollegor rör sig på konferenser runt om i Norden och möts av många positiva reaktioner på det Barnablick lyckats åstadkomma. Han understryker att ett arbete som det här inte kan göras på kort sikt. Ska en förändring ske på djupet, måste insatserna ske regelbundet och över lång tid.

Nu när den treåriga projektperioden löper ut, söker Barnablick nya finansiärer för att kunna fortsätta med verksamheten. Och kanske till och med utöka. Bland annat vill man fortsätta den del av den stödjande verksamheten som kallas ”Barnsamtal”.

- Barnens situation måste alltid komma i första hand. Den vuxna har visserligen ansvaret och det är föräldern vi måste nå ut till, men barnen har rätt till delaktighet i sitt eget liv. Barnen har rätt att uttrycka sig. Det vill vi fortsätta jobba med här, säger Martin Broby.

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill