När drömmarna blir ett hinder

Positivt tänkande är tillfredsställande för stunden - men får oss inte att agera, menar psykologiprofessorn Gabriele Oettingen.

Motivera | ARTIKEL | DEC 2014

Drömmare

Drömmare

Positivt tänkande hjälper oss att uppfylla alla våra drömmar. Åtminstone är det vad vi har fått lära oss av populärpsykologin de senaste decennierna. Men tänk om det är så att drömmandet och det positiva tänkandet håller dig tillbaka snarare än att hjälpa dig? I den nya boken "Rethinking Positive Thinking" visar psykologiprofessorn Gabriele Oettingen, med stöd i 20 års forskning, att ensidigt positivt tänkande rent av minskar sannolikheten att vi ska uppfylla våra önskningar. Men det finns en metod som verkligen fungerar...

"Tänk positivt!" Det har varit populärpsykologins främsta budskap i decennier. Vi ska vara optimistiska och se saker från den ljusa sidan, heter det. Fokusera på dina drömmar och önskningar, så blir de verklighet!

Men vad säger egentligen forskningen om detta så populära framgångsrecept?

2011 gjorde psykologiprofessorn Gabriele Oettingen, som är verksam vid New York University, ett experiment där hon tvingade deltagarna att avstå från att dricka. När de efter en stund började bli törstiga lät Oettingen några av försökspersonerna genomgå en visualiseringsövning; de ombads föreställa sig ett glas iskallt vatten - någonting de förmodligen längtade efter då de var så törstiga.

När övningen var slutförd gjorde Oettingen mätningar av deltagarnas blodtryck, och kom fram till att visualiseringsövningen hade dränerat deltagarna på energi och fått dem att slappna av.

Slutsatsen är följande: Genom att visualisera ett glas iskallt vatten blir den törstige mindre motiverad att resa sig upp och verkligen gå och hämta ett glas vatten. Med andra ord: Hjärnan tror att behovet redan är tillfredsställt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Tillfredsställelse - för stunden

Det är en slutsats som går stick i stäv med populärpsykologins framgångsformler, som lär oss att vi kan uppfylla våra drömmar och önskningar genom att framkalla positiva bilder av den framtid vi önskar oss. Gabriele Oettingen har i studie efter studie visat att det ofta fungerar precis tvärtom. När du fantiserar om någonting du vill uppnå gör du det svårare att uppnå just detta.

I den nyutkomna boken "Rethinking Positive Thinking" vill Oettingen göra upp med den enkla lära som kallas "positivt tänkande". Boken, som är baserad på 20 års motivationsforskning, ifrågasätter den gängse bilden av vad som händer när vi försjunker i positiva drömmar om saker vi vill uppnå.

Drömmare är sällan "doers", konstaterar psykologiprofessorn. Positivt tänkande hjälper dig att känna tillfredsställelse för stunden, och kan vara nyttigt när vi befinner oss i särskilt tuffa situationer och behöver muntras upp.

Problemet är att just den tillfredsställelsen får oss att uppnå önskningen "virtuellt". Vi blir då dränerade på energi - kroppen och hjärnan tror att uppdraget är slutfört. Detta hindrar oss från att anstränga oss och genomföra det hårda arbete som krävs för att uppfylla önskningen i verkligheten.

Ger sämre resultat

Det finns en lång rad forskningsexperiment som visar att positivt tänkande har den här effekten. Som exempel nämner Oettingen en studie med överviktiga människor som skulle delta i ett bantningsprogram. Ju mer positivt de tänkte om sina möjligheter att lyckas med bantningen, desto sämre blev resultaten.

Samma paradoxala samband har hittats hos studenter som ska skriva ett prov; ju mer positivt de tänker angående sin prestation, desto sämre presterar de.

Kort sagt: Positiva drömmar får oss att tillfälligt må bättre, men tillfredsställelsen för stunden leder samtidigt till att vi anstränger oss mindre. Oettingen säger att "positiva tänkare" över tid upplever lägre grad av välmående och personlig utveckling samt sämre fysisk och psykisk hälsa.

Betyder det att positivt tänkande bör förkastas helt och hållet?
Nej, svarar författaren till "Rethinking Positive Thinking".

Kombinera drömmar och verklighet

Tvärtom - positivt tänkande är ett användbart verktyg. Det hjälper oss att se de möjligheter och alternativ vi har i framtiden. Det ger också en bild av vilka våra största önskningar och drömmar egentligen är.

Det finns dock en hake - vi måste kombinera drömmarna och det positiva tänkandet med en sund verklighetsuppfattning och -förankring. Den verklighet som populärpsykologin så ofta lär oss att ignorera är alltså själva nyckeln till att våra drömmars ska förverkligas. Det är nämligen verkligheten som står ivägen mellan dig och drömmarna, och det är bara genom att förhålla dig till verkligheten som du kan ta dig över alla hindren.

Gabriele Oettingen föreslår att vi ska använda oss av en metod som kallas WOOP, vilket är en förkortning för Wish-Outcome-Obstacles-Plan (Önskan-Utfall-Hinder-Plan).

WOOP-metoden är alltså en fyrstegsprocess, och behöver egentligen bara ta fem minuter att genomföra. Det går till på följande vis:

WOOP-metoden

Du börjar med att föreställa dig och formulera en önskan (Wish). Det ska vara någonting du verkligen vill - vare sig det handlar om karriär, relationer, hälsa eller någonting annat.

Därefter föreställer du dig det utfall/resultat (Outcome) som du drömmer om att denna önskan ska leda till. Positivt tänkande är således en del av processen - skillnaden är att du inte stannar där.

Nästa steg är att du tänker på alla de hinder (Obstacles) som står ivägen mellan dig och drömmen. Vad är det som håller dig tillbaka? Kanske en rädsla eller någonting som ger dig ångest?

Det sista steget är att du gör upp en plan för hur du ska agera när du möter dessa hinder. Det ska vara en så kallad if/then-plan: "Om jag stöter på det här hindret, då ska jag välja det här beteendet för att ta mig förbi hindret". Ett enkelt exempel: Om ditt mål är att gå ner i vikt, och hindret är att du aldrig kan sluta småäta, så ska du alltså göra upp en plan för exakt hur du ska bete dig varje gång du blir sugen på att småäta (t ex ta en promenad, dricka ett glas vatten eller liknande).

WOOP-metoden har starkt stöd i forskning, och har visat sig vara mycket behjälplig för folk som vill sluta röka, börja äta mer grönsaker, lyckas bättre i sitt arbete, stärka sina relationer och så vidare. Metoden är helt enkelt väldigt effektiv i att få oss att göra det vi inte vill göra, för att uppnå någonting vi vill uppnå.

Fortsätt gärna att drömma, men om drömmarna ska bli verklighet så krävs det verklighetsförankring och handling också. Vi som är dagdrömmare tenderar att tro att vi ärvåra tankar och drömmar, och så kan det ju kännas ibland.

Men kom ihåg: I andras ögon är du dina handlingar, ingenting annat. En dröm kan vara vacker att få, men om du aldrig lever ut drömmen så är det som om den aldrig funnits.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill