Öka självkontrollen - tänk abstrakt

Abstrakt tänkande gör det lättare att motstå frestelser, visar forskning.

Ledarskap | HR | ARTIKEL | MARS 2015

Abstrakt tänkande

Abstrakt tänkande

"Jag kan motstå allt utom frestelse", skrev författaren Oscar Wilde en gång. Självkontroll är en värdefull och eftertraktad egenskap som ökar chanserna till framgång i karriären och i livet. Men hur kan vi bli bättre på att motstå alla lockelser runt omkring oss och istället fokusera på de mål vi vill uppnå? Genom att tänka mer abstrakt, menar forskarna.

Självkontroll är en av de bästa egenskaperna en människa kan lära sig. Varje dag ställs vi inför mängder av små och stora val som i olika grad påverkar vårt välmående och våra möjligheter att lyckas i livet. Ska jag titta på tv eller gå till gymmet? Ska jag arbeta några timmar till eller gå in på Facebook?

Att motstå frestelser är aldrig lätt för oss människor; vår jakt på snabba, kortsiktiga belöningar lär till och med vara evolutionärt betingad. Å andra sidan har vi också förmågan till självkontroll, som vissa av oss har mer av och andra mindre.

Forskare menar att det finns en koppling mellan självkontroll och framgång i livet, både när det gäller karriär, relationer och mental hälsa. Självkontroll är emellertid en färdighet som vem som helst kan bli bättre på. Men hur? Vilken mental strategi bör man använda sig av för att lyckas motstå livets alla frestelser?

Abstrakt tänkande

Forskningen har visat att vi kan öka vår självkontroll med hjälp av abstrakt tänkande, skriver brittiska PsyBlog. Vi bör alltså se våra handlingar som en del i en större plan med ett högre mål och syfte, snarare än att fokusera på detaljerna i det vi gör. Genom att hela tiden tänka på och påminna dig om slutmålet kan du öka självkontrollen utan att behöva gräla med eller utöva utpressning mot dig själv.

Det handlar i grunden om att hela tiden förnya sin motivation genom att tänka på varför man gör det man gör.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det positiva sambandet mellan självkontroll och abstrakt tänkande har påvisats i flera studier under senare år, bland annat av Dr. Kentaro Fujita vid Ohio State University. I en av studierna testade forskarna hur deltagarna påverkades av sitt undermedvetna när de fick välja mellan att äta antingen ett äpple (nyttigt) eller en chokladbit (onyttigt).

Men innan testpersonerna ställdes inför detta val hade forskarna fått dem att börja tänka antingen abstrakt eller konkret på vikten av att behålla goda relationer. Den ena gruppen ombads att tänka på varför man bör behålla goda relationer (abstrakt tänkande), medan den andra gruppen skulle tänka på hur man behåller goda relationer (konkret tänkande).

Ämnet relationer var slumpmässigt utvalt - poängen var att få deltagarna att tänka antingen abstrakt eller konkret. Om vi tänker abstrakt på en sak så gör vi det i regel också om andra frågor som dyker upp - till och med när det handlar om någonting så banalt som valet mellan ett äpple och en chokladbit.

Tänk på målet - inte på handlingen

Resultaten visade att deltagare som var inne i ett konkret tänkande undermedvetet såg positivt på chokladbiten och negativt på äpplet (enligt ett implicit associationstest), medan deltagare som tänkte abstrakt såg mer positivt på äpplet. När de sedan fick den direkta frågan om de ville äta en chokladbit eller ett äpple så svarade hela 76 procent av de abstrakt tänkande att de ville ha ett äpple. Bland de som tänkte mer konkret var det bara 50 procent som valde det nyttigaste alternativet.

Dr. Fuijita och hans kollegor har i flera olika studier lyckats visa samma sak; att man kan "manipulera" försökspersoner till att tänka antingen abstrakt eller konkret, och att detta sedan påverkar deras val och prioriteringar.

Personer som tänker abstrakt på högre mål i livet, som lycka, välmående och framgång, är i högre utsträckning beredda att anstränga sig och/eller avstå från omedelbara belöningar - medan personer som tänker konkret är mindre benägna att göra dessa uppoffringar.

Slutsatsen är alltså att du kan öka din självkontroll genom att kontinuerligt tänka på ditt mål. När du ser målet framför dig hela tiden - så att du nästan kan ta på det - kommer ansträngningen att kännas futtig i förhållande till det du vill uppnå. Självkontroll handlar alltså - ytterst - om konsten att återuppväcka motivationen varje dag.
 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill