När fikarumsskvallret delas av världen

Viktigt att informera anställda om sociala mediers spridningskraft, säger advokaten Torbjörn Lindmark.

Kommunicera | Arbetsmiljö | ARTIKEL | JAN 2012

När fikarumsskvallret delas av världen

När fikarumsskvallret delas av världen

Berättelser om anställda som fått sparken efter att ha smutskastat sin arbetsgivare på Facebook eller Twitter blir allt vanligare. De sociala medierna har tagit ut fikarumsskvallret i offentligheten. "Mycket av det här beror på okunskap. Som arbetsgivare måste man vara tydlig med vad man får och inte får göra", säger advokaten Torbjörn Lindmark.

Nyligen fick en anställd på Apple sparken efter att ha baktalat sin chef på Facebook och blivit angiven av en kollega. I Storbritanien blev en polis av med sin tjänst efter att ha smutskastat en kollega på det sociala nätverket. Fallen blir allt fler och även i Sverige har vi haft en del arbetsrättsliga tvister som rör anställdas beteende i de sociala medierna, säger Torbjörn Lindmark som jobbar på advokatbyrån MAQS och är expert på arbetsrätt och sociala medier.

- Det kommer mer och mer, av förklarliga skäl. Det lär bli fler sådana tvister framöver. Det rör sig om ett nytt medium som folk inte riktigt har lärt sig att hantera än. Men de flesta fall hanteras ju på arbetsplatsen, säger Lindmark.

Skillnad mellan sektorerna

Utgången i de tvister som vi har haft i Sverige har sett lite olika ut beroende på sektor, berättar advokaten.

- Reglerna är olika beroende på om det handlar om offentlig eller privat sektor. I offentlig sektor gäller yttrandefriheten direkt, eftersom den gäller mot staten, så de offentliganställda kan säga en hel del utan att få sparken, säger Torbjörn Lindmark.

I den privata sektorn ser det dock annorlunda ut. Den anställde har en skyldighet att vara lojal mot sin arbetsgivare. Privata företag har därför ganska stora möjligheter att reglera vad deras anställda får och inte får skriva i de sociala medierna.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Jag tror att vi kommer få se en del uppsägningar av den här typen framöver, säger Lindmark, och fortsätter:

- Mycket av det här beror på okunskap. Därför är det viktigt att arbetsgivare är tydliga med vad man får och inte får göra. Alla företag måste ha en policy som tydligt anger vilka regler som gäller, säger han.

Fikarumsskvaller

Människors okunskap om hur snabbt saker sprider sig i de sociala medierna är med andra ord den huvudsakliga anledningen till att den här typen av tvister uppstår. För skvallrat har anställda alltid gjort.

- I grund och botten handlar det om att hederligt fikarumsskvaller har flyttat ut på Facebook. Men på Facebook får allting ett helt annat genomslag än i fikarummet. Folk måste lära sig att förstå spridningen och hastigheten i det. Dessutom går det knappt att ta bort det man en gång har skrivit, säger Torbjörn Lindmark, och fortsätter:

- Man kan göra en jämförelse: skulle det vara okej att säga samma sak i en megafon på Sergels Torg? Det är nämligen hyggligt privat i jämförelse med att skriva någonting i de sociala medierna, förklarar han.

Facebook inget undantag

Som anställd måste man förstå att Facebook inte utgör något undantag i förhållande till andra medier eller till samhället i övrigt. I den mån man får kritisera sin arbetsgivare i andra sammanhang, exempelvis tv och tidningar, så får man göra det på Facebook också. Men i regel ska man ta kritiken med arbetsgivaren själv i första hand och med facket eller Arbetsmiljöverket i andra hand. Om det inte hjälper så kan man gå via media, inklusive sociala medier, men kritiken måste vara saklig eftersom man som anställd är skyldig att vara lojal gentemot sin arbetsgivare.

Som arbetsgivare kan det ibland vara svårt att veta hur mycket man får reglera de anställdas användning av sociala medier, förklarar Torbjörn Lindmark.

- Så länge det gäller vad som görs på arbetstid så är det enkelt, för då ska man ju arbeta. Arbetsgivaren kan reglera om man får använda Facebook på arbetstid eller inte, säger han och fortsätter:

- När det gäller det som görs hemifrån är det förstås svårare, men grundregeln är att den anställde ska vara lojal och alltså inte skriva saker som skadar arbetsgivare och kollegor.

Mer pedagogik än juridik

Eftersom problemen ofta uppstår på grund av okunskap är det väldigt viktigt att man som arbetsgivare informerar de anställda om vilka konsekvenserna kan bli om man skriver saker om sin arbetsplats på Facebook. Varje företag bör därför ha en policy i frågan.

- Policyn ska vara tydlig och pedagogisk med vad det här innebär, vad man ska och inte ska göra. Det handlar egentligen mer om pedagogik än juridik, säger Torbjörn Lindmark.
Detta gäller i synnerhet arbetsplatser inom den offentliga sektorn, där de anställda skyddas direkt av yttrandefriheten, förklarar han.

- Vi har ju exempelvis sett fall där poliser har kommit undan med ganska mycket, så där är det svårare att vidta åtgärder. Det är därför ännu viktigare med pedagogiken i just offentlig sektor. Man måste förklara hur mycket det faktiskt kan skada, säger advokaten.

Som anställd är det viktigt att man är medveten om vad man skriver och vilka konsekvenser det kan få. Det gäller därför att skaffa sig kunskap och insikt om hur sociala medier fungerar, säger Torbjörn Lindmark.

- Jag tycker att man ska fundera både en och två gånger på vad man skriver och hur stor spridning det kan få. Facebook är ju inget fikarum. Man bör också ta reda på vilken policy arbetsgivaren har när det gäller sociala medier.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill