Distansjobbare är produktiva

Personer som jobbar hemifrån är engagerade i arbetet – men kan känna sig isolerade.

Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | AUG 2018

Studie visar att medarbetare som jobbar hemifrån är 13,5 procent mer effektiva än sina kollegor.

Studie visar att medarbetare som jobbar hemifrån är 13,5 procent mer effektiva än sina kollegor.

Har kontoret någon framtid? På senare år har distansarbete blivit allt vanligare, samtidigt som många arbetsgivare är tveksamma och oroar sig över hur produktiviteten påverkas när medarbetare jobbar hemifrån. En stor forskningsstudie som publicerades 2017 visar dock att distansarbetare faktiskt är mer produktiva och mer engagerade i sitt arbete än anställda som åker in till kontoret och jobbar. Problemet är bara att de lätt hamnar vid sidan om och känner sig isolerade.

Att jobba på kontor är inte längre lika självklart som det en gång varit. Den moderna tekniken har gjort det möjligt för många yrkesgrupper att sitta hemma – eller i stort sett var som helst – och sköta sitt jobb. Distansarbetarna har därför blivit betydligt fler än tidigare; i USA har antalet medarbetare som jobbar hemifrån tredubblats de senaste 30 åren. Samtidigt utgör de fortfarande bara en liten minoritet, närmare bestämt 2,4 procent, av den totala arbetskraften.

Hur kommer det sig att det fortfarande är norm att sitta på kontoret och jobba?

Ett av skälen kan vara att många arbetsgivare tvekar att erbjuda sina medarbetare friheten att distansarbeta, eftersom de inte vet vad effekterna av en sådan frihet kommer att bli. Kommer medarbetarna att sköta sitt jobba lika bra hemifrån, eller finns det en risk att de missbrukar sin frihet och därför blir mindre produktiva?

Distansarbetare mer engagerade

Tidigare har det inte funnits så mycket forskning om hur distansarbete påverkar produktiviteten, men under 2017 presenterades en stor studie ledd av Stanfordprofessorn Nicholas Bloom, skriver TED Ideas. I studien deltog 250 call center-medarbetare på det kinesiska resebolaget CTrip som hade anmält sig som volontärer och alltså var villiga att jobba hemifrån. För att få delta i studien var de också tvungna att ha arbetat på företaget i minst sex månader, samt ha tillgång till ett fungerande bredband och ett avskilt arbetsrum i hemmet. Volontärerna delades sedan in i två grupper – hälften fick jobba hemifrån fyra dagar i veckan, och andra hälften fick fortsätta jobba på kontoret.

Experimentet pågick i nio månader, och när resultat av studien var färdigställt så blev både företagsledningen och forskarna förvånade över vad det visade. Medarbetare som jobbade hemifrån var 13,5 procent mer effektiva än sina kollegor på kontoret. De var också 9 procent mer engagerade, vilket gick att mäta eftersom man kunde se hur lång tid de hade varit inloggade och jobbat med det system som callcentret använde. Distansarbetarna hade dessutom färre sjukdagar, samt en högre grad av självrapporterad jobbtillfredsställelse.

Utöver dessa fördelar beräknades företaget också spara 2000 dollar per medarbetare och år tack vare minskat behov av kontorsutrymme.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Produktiva distansjobbare – men isolerade

Resultaten av studien var alltså mycket positiva, men det betyder inte att frågan om distansarbete är helt okomplicerad. När studien var avslutad erbjöd CTrip nästan alla sina anställda möjlighet att jobba hemifrån. Till deras stora förvåning valde emellertid hälften av de undersökningsdeltagare som hade distansarbetat att återvända till kontoret, trots att det hade fungerat bra att jobba från hemmet. De vanligaste skälen som de uppgav var att de kände sig isolerade när de jobbade hemifrån, samt att de var rädda att gå miste om befordringar och andra karriärmöjligheter om de arbetade på distans. 

Så även om distansarbete är bra för produktiviteten, och ger medarbetarna en hög grad av frihet under ansvar, så är det inte säkert att alla är så intresserade av att jobba hemifrån. Nicholas Bloom menar också att man ska gå försiktigt fram och inte erbjuda obegränsade möjligheter att jobba hemifrån, eftersom det skulle kunna skada teamet. Möjligheten att distansarbeta bör vara villkorad och kanske ses som en belöning eller förmån, anser han. 

Kontoret kommer sannolikt finnas kvar inom överskådlig tid, samtidigt som det också blir vanligt att jobba hemifrån. Bloom tror att 1-2 dagars hemarbete kan vara lagom. Att bara sitta på kontor hela dagarna är ett förlegat sätt att organisera arbete – i framtiden blir det mer flexibelt och anpassat efter medarbetarnas och företagens behov.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Motivera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill