Så hanterar du social isolering

Viktigt att upprätthålla känslan av social anknytning när du tvingas jobba hemifrån.

Hälsa | ARTIKEL | MARS 2020

Social anknytning – en subjektiv känsla

Social anknytning – en subjektiv känsla

Coronakrisen har på kort tid ändrat förutsättningarna i arbetslivet, i flera bemärkelser. En av de stora skillnaderna är att många nu måste jobba hemifrån, vilket långt ifrån alla är vana vid. Hur mycket man påverkas av den sociala isoleringen är olika från person till person, men klart är att man måste hitta strategier för att upprätthålla sitt mentala välmående så länge krisen pågår. Det kan man göra genom att ta hand om sig själv, behålla kontakten med vänner och kollegor – och använda hemmatiden till någonting positivt och meningsfullt.

Det enda som egentligen betyder någonting under den rådande coronakrisen är förstås människors hälsa. Riskgrupper måste skyddas, och de flesta andra problem är sekundära. Samtidigt är det viktigt att alla som inte tillhör riskgrupperna gör sitt yttersta för att samhället i möjligaste mån ska fortsätta fungera. Vi måste jobba på så gott vi någonsin kan.

Men förutsättningarna är långtifrån normala, och en av de stora skillnaderna är att väldigt många tvingas jobba hemifrån. Vissa är vana vid det sedan tidigare, medan andra är ovana och tycker att det är jobbigt att vara isolerad från sina kollegor.

Social isolering kan orsaka ångest

Den sociala isoleringen i kombination med annan oro – oro för sin egen eller anhörigas hälsa, för ekonomin och arbetsmarknaden, för avstannade projekt – utgör en uppenbar risk för människors mentala välmående. Social isolering kan orsaka ångest och depression även hos normalt sett välmående människor, om det inte hanteras på rätt sätt.

Och även om det inte går så långt som till psykisk ohälsa så finns det en risk att ensamheten och vantrivseln gör människor mindre produktiva, i en tid då vi verkligen behöver upprätthålla en hög produktivitet.

Samtidigt kan det ofrivilliga distansarbetet även skapa nya möjligheter, vilket vi ska se längre ner i artikeln.

Men låt oss börja med den sociala biten. Forskning visar att människor som känner en stark social anknytning till andra människor löper mindre risk att drabbas av ångest och depression. De har också bättre självförtroende och känner större empati för andra, skriver tidningen Psychology Today. Känslan av social närhet och anknytning skapar en positiv spiral, där den feedback vi får genom närheten till andra människor får oss att må ännu bättre.

Dessvärre gäller det rakt motsatta förhållandet om vi endast har svaga sociala band till andra människor. Då skapas istället en negativ spiral som gör att vi mår allt sämre. Det är därför det är så viktigt att vi väljer medvetna strategier för att hantera det plötsliga kravet på att jobba hemifrån, isolerade från kollegor.

Så, vilka strategier kan vi använda?

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Social anknytning – en subjektiv känsla

Till att börja med kan det vara värt att veta att det är den subjektiva känslan av social anknytning som skapar välmående. Det är en känsla som kommer inifrån. Det handlar alltså inte om objektiva mått, utan om att du inombords upplever att du har en samhörighet med andra människor. Allting som ger dig den känslan kan därför vara nyttigt.

Det första och mest uppenbara tipset är naturligtvis att hålla kontakt med människor via telefon, SMS och videosamtal. Bara för att du är isolerad hemma så betyder ju inte det att du inte kan prata med människor. Ring familjemedlemmar, vänner eller kollegor. Men överdriv inte bara för sakens skull, utan prioritera de samtal som får dig att känna social närhet. Det viktiga är att du upprätthåller sociala kontakter trots isoleringen. Om man sitter hemma utan att prata med någon börjar man lätt inbilla sig att människor inte bryr sig om en, trots att man egentligen vet att det inte är sant.

När det gäller sociala medier så är det viktigt att komma ihåg att dessa kan ha både positiva och negativa effekter på känslan av social anknytning. Därför gäller det att vara uppmärksam på sina egna reaktioner när man går in på exempelvis Facebook eller Twitter. Ibland kan dessa erbjuda en blandning av skryt och näthat som inte direkt understödjer samhörighetskänslan, och flöden av åsikter och spekulationer kan också skapa ökad oro i kristider. Å andra sidan är de förstås också fantastiska verktyg för att hålla kontakten med både släkt, vänner och med samhället i stort.

För att klara av den sociala isoleringen är det också viktigt att i möjligaste mån upprätthålla sina vardagliga rutiner samt sköta sin fysiska hälsa. Att gå ut på promenad är fortfarande tillåtet och stärkande, och kan motverka deppigheten av att sitta hemma. Kanske kan du promenera tillsammans med en vän eller kollega, om ni båda är friska och håller ett visst fysiskt avstånd till varandra.

Använd hemmatiden till att utvecklas

Känslan av deppighet när du jobbar hemifrån kan också motverkas genom att hitta på andra saker som ger en känsla av mening och som till viss del kan kompensera för den uteblivna sociala kontakten. Det faktum att du har betydligt mer hemmatid än normalt kan till och med vändas till någonting positivt och utvecklande.

En möjlighet är att ta tillfället i akt att ge dig själv kompetensutveckling och lära dig någonting nytt. Det finns mycket man kan lära sig med hjälp av internet och/eller böcker, och om du normalt sett skyller på att du inte har tid så slipper du den ursäkten den här gången. Vill du lära dig programmering eller börja studera ett nytt språk på egen hand? Eller plöja igenom all den där ledarskapslitteraturen som verkar så intressant men som du aldrig hinner med? Nu har du chansen!

Du har också chansen att använda din nyvunna hemmatid till att kommunicera ut ditt arbete eller dina idéer på nätet och i sociala medier. Även det är en sådan sak som folk säger att de vill göra ”när de får tid”. Nu kan du äntligen starta den där bloggen eller skriva den där LinkedIn-artikeln som du länga har funderat på.

Över huvud taget kan den sociala isoleringen erbjuda många möjligheter att komma igång med – eller äntligen slutföra – egna projekt som du länge har haft i byrålådan men som aldrig riktigt har blivit av. Det kan ge en känsla av mening som gör hemifrånarbetet mer uthärdligt för dig som egentligen inte är van eller inte trivs med att jobba hemifrån.

Kom ihåg: Du måste hitta medvetna sätt att hantera det nya läget, annars riskerar både du och ditt arbete att bli lidande. Förr eller senare är coronakrisen över, men fram till dess måste vi göra det bästa av situationen – och hoppas att känslan av social anknytning i slutändan stärks av den kris som vi just nu går igenom.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill