Innovationsledare påverkar samhällsutvecklingen

Elisabet Spross, innovationsledare, Sweco: ”En av utmaningarna är att övertyga andra att satsa på innovation.”

Innovation | ARTIKEL | FEB 2021

Jag är övertygad om att innovation är en viktig pusselbit för att ställa om till mer hållbara samhällen, säger Elisabet Spross.

Jag är övertygad om att innovation är en viktig pusselbit för att ställa om till mer hållbara samhällen, säger Elisabet Spross.

Innovationsledaryrket innebär en fantastisk möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, särskilt om man brinner för hållbarhet och utveckling. Det är ett yrke som ibland är ensamt och otacksamt – men också fantastiskt omväxlande och utvecklande, menar Swecos innovationsledare Elisabet Spross.

Elisabet Spross jobbar som innovationsledare för Sweco, som är ett teknikkonsultbolag inom samhällsbyggnad. Hon är utbildad samhällsplanerare, och ingår även i SIS kommitté för innovation management, som jobbar med globala och nationella standarder för innovationsledning. Hon är även aktiv i föreningen Innovationsledarna. På Sweco har hon en väldigt bred roll, berättar hon.

– Den inrymmer alltifrån affärsutveckling till strategiarbete och processledning. Jag jobbar både med internt utvecklingsarbete och som innovationsledare gentemot kund. Framförallt är jag en möjliggörare som krattar manegen för att innovationer ska uppstå. I det interna arbetet skapar jag förutsättningar för att framtidssäkra vår konkurrens- och attraktionskraft och för att främja en innovationsvänlig kultur. Jag är också ansvarig för Sweco Sveriges egen innovationsprocess och jobbar just nu febrilt med att bygga en gemensam innovationsprocess som ska hjälpa alla våra 11 divisioner att ta idéer och insikter till värde för våra kunder och oss själva, säger Elisabet Spross.

Mer konkret undersöker hon möjligheter till nya affärer, bevakar trender och förändringar, leder innovationsprojekt, faciliterar innovationsworkshops och utvecklar strategier, processer och verktyg för innovation. Hon jobbar både internt och stödjer den interna organisationen och externt med att stötta kunder som vill stärka sin innovationsförmåga och kapacitet.

– Allt detta leder i slutändan till en ökad innovationsförmåga inom organisationen, vilket leder till mer värde åt våra kunder och smartare interna arbetssätt och processer. Mycket av mitt arbete handlar om att hitta nya sätt att lösa komplexa (och enklare) problem, ofta i syfte att nå hållbarhetsmål genom digitaliseringens möjligheter, säger Elisabet Spross.

Just nu driver hon bland annat en automatiseringssatsning, där målet är att jobba smartare (och roligare) genom att automatisera olika arbetssätt och processer och därmed frigöra tid för andra värdeskapande aktiviteter. Hon är också med som innovationsledare i ett spännande uppdrag med Uppsala kommun, där de genom att tillämpa en innovationsprocess undersöker hur stadens framtida tekniska försörjning ska se ut. 

– Att vara innovationsledare handlar om att organisera och leda för att till slut åstadkomma innovationer. Fram till en innovation är det dock ofta en lång och lite snårig väg, och den processen kan med innovationsledning som metod öka förutsättningarna för ett bra slutresultat, säger hon.

"En annan utmaning är att det ofta saknas incitament och förutsättningar för att jobba med innovation."

– Elisabet Spross

Innovation leder till hållbarhet

Elisabet Spross berättar att hon alltid har varit intresserad av samhällsutveckling och hur saker och ting hänger samman i olika system. Under de senaste 10 åren har hennes intresse för hållbarhetsfrågor växt sig allt starkare, och det är ett av skälen till att hon har valt att bli innovationsledare. 

– Jag är övertygad om att innovation är en viktig pusselbit för att ställa om till mer hållbara samhällen. Framtiden är ofta svår att förutsäga, men en sak som vi utan tvekan kan vara säkra på är att vi inte kommer att nå målen i Agenda 2030 om vi fortsätter med business as usual. Om vi ska nå nationella och globala hållbarhetsmål behöver vi innovativa arbetssätt, produkter och tjänster som bidrar till minskad klimatpåverkan och ökad social hållbarhet, säger hon, och fortsätter: 

– Ny teknik utvecklas ofta ganska snabbt, men så länge tekniken endast testats i pilotprojekt och avgränsade demonstrationer skapar den inte särskilt mycket värde. Vi behöver få ut mer innovation i verkligheten snabbare, och för att lyckas med det behöver offentliga och privata aktörer hitta nya affärsmodeller och samarbetsformer, och det behöver skapas fler incitament för alla aktörer att arbeta med innovation.

Elisabet Spross tycker att teknikutveckling är intressant, men hon är ännu mer intresserad av vad som i slutändan möjliggör eller hindrar storskalig innovation, och vilka incitament som finns bakom. Innovation uppstår när den skapar ett värde för användaren. Och ju fler som kan tillgodose sig värdet, desto större innovation.

Vägen dit är emellertid lång – och full av utmaningar. Jobbet som innovationsledare är komplext, och stundtals ensamt och otacksamt, säger hon. Men det är också världens roligaste jobb, där ingen dag är den andra lik. 

– En av utmaningarna är att övertyga andra om att satsa på innovationsledning, att skapa ett sense of urgency och en förståelse för att effekterna inte nödvändigtvis går att mäta på samma sätt som andra ledningsaktiviteter. En annan utmaning är att det ofta saknas incitament och förutsättningar för att jobba med innovation. Även om ett bolag eller en organisation vill satsa på innovation saknar man ofta förståelse för vad det innebär. Uppföljnings- och belöningssystem är i regel uppbyggda utifrån någonting helt annat. Särskilt svårt är det i organisationer som det redan går bra för. Varför ska vi ändra oss när marknaden är gynnsam och våra kvartalsrapporter visar gröna siffror? 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Innovationsledare har stor frihet

En annan stor utmaning är att ta goda idéer vidare till utveckling och implementering, berättar hon. Många fokuserar för ensidigt på idéinsamling eller idégenerering, men det är egentligen den lätta biten, säger Elisabet Spross. 

– Det svåra arbetet börjar när man ska värdera, prioritera och sedan testa, utveckla, implementera och skala upp. En annan utmaning är att fånga upp och synliggöra allt bra som görs. I en stor organisation skapas innovation hela tiden överallt. Det finns alltid innovativa medarbetare som utvecklar smarta saker i enskilda uppdrag men som inte når längre än så och därmed inte skalas upp och skapar nytta i fler uppdrag. Även med världens bästa verktyg för att samla in goda exempel kommer man inte i hamn. Man behöver jobba med innovationskulturen och incitamenten. Medarbetare ska inte ens behöva fundera över om de ska berätta om något smart de utvecklat. Det ska vara en självklarhet, säger hon.

Det bästa med att jobba som innovationsledare är att det är omväxlande och utvecklande, tycker Elisabet Spross. Ingen dag är den andra lik, och även om man stöter på många hinder på vägen så är belöningen stor när man väl kommer förbi dem. 

– Jag gillar att jobba både med mitt bolags egen utveckling och att hjälpa kunder att utveckla sin innovationsförmåga. Jag drivs också av att jag är med och påverkar skapandet av morgondagens hållbara städer och samhällen. Det är med innovation vi kommer att ställa om våra samhällen, och då menar jag inte bara genom utvecklandet av nya hållbara produkter och tjänster, utan även genom process- och organisationsinnovation.

Elisabet Spross

Elisabet Spross, innovationsledare, Sweco

Hon är mycket positiv till professionaliseringen av innovationsledaryrket. Utan kompetens och förmåga att leda innovation kommer man inte särskilt långt, menar hon.

– I stora organisationer, som jag ofta jobbar med, är det avgörande att jobba med innovation på ett strukturerat och systematiskt sätt. Detta för att använda resurser på ett smart sätt, investera där det gör störst nytta och inte snuttefiera insatserna. Genom att professionalisera innovationsledaryrket kan vi också skapa ett gemensamt ramverk och språk för oss innovationsledare.

Professionaliseringen innebär också att fler kan få upp ögonen för innovationsledaryrket och varför det är viktigt och spännande, säger Elisabet. Och själv stormtrivs hon i sin roll.

– Jag har stor frihet att forma mitt arbete, vilket är ett stort plus. Jag skulle känna mig kvävd i en alldeles för styrd roll och alldeles för uttråkad i en roll med monotona återkommande uppgifter. Självklart behöver även jag ägna mig åt mindre roliga saker, så som tidredovisning och ekonomisk återrapportering. Åtminstone än så länge, men snart har jag säkerligen en trevlig robotkollega som hjälper mig med sånt, säger Elisabet Spross.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Dela:

Artikeln är ett ideellt samarbete med Föreningen Innovationsledarna 

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige.

En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på innovationsledarna.se

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill