Innovation kräver uthållighet

Karin André, innovationsledare Volvo Cars: ”I ett stort bolag är det per definition en större utmaning att förändra arbetssätt och synsätt än i en liten organisation.”

Ledarskap | Innovation | ARTIKEL | OKT 2015

Innovation kräver uthållighet

Innovation kräver uthållighet

Den främsta utmaningen för en innovationsledare är att skapa uthållighet i organisationen och se till att innovationsarbetet håller i sig över tid. Det säger Karin André, innovationsledare på Volvo Cars, som också berättar att hennes uppdrag tillkom då hon såg en stor potential för innovation inom bolaget. ”När jag började med detta så fanns det inget jobb att söka utan mitt innovationsledaruppdrag har skapats under arbete kan man säga”, förklarar hon.

Vad gör du som innovationsledare (ge exempel på konkreta resultat)?

– Vi driver en verksamhet som i stort sett har ett tvådelat ansvar; dels att med olika aktiviteter påverka det innovativa klimatet inom vårt företag på ett positivt sätt och dels att få fram idéer som vi sedan stöttar i dess framdrivning mot integration i någon form. De aktiviteter vi utför för att gynna klimatet kan till exempel vara workshops och seminarier. Vi jobbar även med att sprida nya metoder och att upprätthålla och sammanföra kontakter mellan bolaget och högskolor eller andra företag. Vi driver också ett årligt event, en ”innovations-vecka”, där vi utmanar organisationen med ett spännande ämne för framtiden. Det är bland annat de idéer som kommer upp i detta årliga event som vi sedan försöker hjälpa mot realisering.

Varför valde du att bli innovationsledare (vad motiverar, driver dig)?

– När jag började med detta så fanns det inget jobb att söka utan mitt innovationsledaruppdrag har skapats under arbete kan man säga. Jag motiverades att starta upp verksamheten av att jag såg en stor potential i vårt bolag med många innovativa personer och ett innovationssug från vår ledning – men såg samtidigt att det saknades en del viktiga beståndsdelar för att på ett bra sätt kunna kanalisera all innovationskraft mot genomförande, inte bara den som naturligt kommer fram inom vår väletablerade produktframtagningsprocess. Vi behövde till exempel addera sådant som att kanalisera medarbetarnas idéer i högre grad, bredda vårt intresse för det som inte ligger direkt innanför vår nuvarande verksamhetshorisont och också öka vår förmåga att driva innovationsstudier, med andra målsättningar än vad en produktutvecklingsprocess har.

Karin, Innovationsledare

Karin, Innovationsledare

Vilken bakgrund har du (utbildning, tidigare erfarenheter)?

– Jag har affärs- och pedagogikutbildning i grunden men har ägnat nästan hela min yrkesverksamma tid i nära kontakt med teknik och teknikorganisationer. Jag har arbetat inom en forsknings- och utvecklingsavdelning som avdelningschef och i affärs- och produktstrategiska roller. Gemensamt för flertalet av de uppgifter jag haft är att det handlat om nya verksamheter eller produkter där jag fått förtroendet att skapa något nytt för företaget. Så även i min innovationsledarroll.

Vilka utmaningar stöter du på?

– Främsta utmaningen är väl att skapa en uthållighet och en förmåga i organisationen för innovationsarbete över tiden, genom föränderliga tider i form av till exempel nytt ledarskap eller nya organisationer och processer. I ett stort bolag så är det också per definition en större utmaning att förändra arbetssätt och synsätt än i en liten organisation. Där krävs att vi som innovationsledare har uthållighet!

Vad är det bästa med yrket?

– Det bästa är att känna att man gör nytta, att få jobba med andras kreativitet och att jag dagligen får möjlighet att skapa något nytt för företaget.

Hur ser du på professionalisering av innovationsledaryrket?

– Jag träffar på betydligt fler personer nu som har en titel som inkluderar ordet innovation än vad som var fallet när vi startade för cirka 10 år sedan. Det gäller även vårt företag och jag ser att det spelar en roll i att kommunicera inom företaget att detta är viktiga uppgifter. Man får heller inte lika ofta frågan om vad rollen innebär vilket jag ser som ett tecken på ett mer etablerat arbetsområde.

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Dela:

Om föreningen Innovationsledarna

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige. En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på www.innovationsledarna.se

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill