Rektorns ledarskap viktigt för skolan

Påverkar både personalens arbetsmiljö och elevernas studieresultat.

Ledarskap | ARTIKEL | OKT 2012

Rektorns ledarskap viktigt för skolan

Rektorns ledarskap viktigt för skolan

Hur rektorn leder arbetet på en skola påverkar såväl lärarnas arbetssituation som elevernas studieresultat. Det visar en ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Att vara rektor innebär ett ansvar för en komplex och kunskapsintensiv organisation. I tjänsten ingår att leda det pedagogiska arbetet vid skolan, att vara chef över lärare och övrig personal samt att ha det övergripande arbetet för att eleverna når de nationella målen.

Rektorns ledarskap påverkar både personalens arbetsmiljö och elevernas studieresultat, visar en ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

I rapporten visas att rektorn också har betydelse för hur lärarna sätter betyg, skolans personalomsättning, lönespridning och långtidssjukskrivning. Rektorn påverkar också andelen obehöriga samt manliga lärare som jobbar i skolan.

Men att gå så långt som att fastställa vilka egenskaper hos rektorn som är avgörande för en bra skola är svårt.

– Även om vi dokumenterat rektorns betydelse för hur en skola fungerar är det svårt att veta vad ett gott ledarskap består av, säger Erik Grönqvist, som är en av rapportförfattarna, i ett pressmeddelande.

Rektorer tycks ha störst betydelse för medelbetyg och andelen godkända elever i små skolor, på friskolor och i kommuner där det finns stor skolkonkurrens.

– De verkar ha större utrymme att utöva sitt ledarskap på ett sätt som gör att de kan sätta sin egen prägel på verksamheten, vilket kan vara både positivt och negativt, säger Erik Grönqvist.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill