Många vägar till rätt kandidat

Både för- och nackdelar med att använda personliga nätverk som rekryteringsväg.

HR | Rekrytera | Karriär | ARTIKEL | JULI 2013

En stor majoritet av alla jobb tillsätts genom kontakter och nätverk, visar statistik från bland annat SCB och Svenskt Näringsliv. Finns det en risk att personliga kontakter har blivit viktigare än meriter och kompetens? Rekryteringskonsulten Jonas Mauritzson tror inte det - men framhåller samtidigt att en arbetsgivare måste kunna försäkra sig om att kandidaten har rätt personliga egenskaper för tjänsten.

Endast 3 av 10 får jobb på bara meriter, skriver Jusektidningen och hänvisar till statistik från SCB. Svenskt Näringslivs rekryteringsbarometer visar också att 78 procent av företagen har använt sig av informella kontakter som rekryteringsväg det senaste halvåret.

För många arbetsgivare och rekryterare kan detta te sig som självklart - när man ska nyanställa så börjar man med att scanna av nätverk och personliga kontakter.

Denna rekryteringsmetod är dock inte helt oproblematisk. En arbetsmarknad där kontakter är viktigare än kompetens tenderar att gynna vissa grupper - faktorer som klass, kön, ålder och etniskt ursprung spelar stor roll.

Frågan är hur allvarligt problemet är - har kontakter och nätverk blivit viktigare än kompetens? Och finns det inte också stora fördelar med att använda sina nätverk som rekryteringsväg, om man gör det på rätt sätt?

Personliga egenskaper viktigt

Jonas Mauritzson är konsult på rekryteringsföretaget Hammer & Hanborg i Stockholm. Han tycker inte att personliga kontakter har fått för stor betydelse på arbetsmarknaden - kompetensen väger fortfarande tyngst när företagen rekryterar.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Han understryker också att det i grunden är positivt att använda sig av kontakter och nätverk i rekryteringen - på så vis blir det lättare att hitta kandidater som förutom kompetens även har de rätta personliga egenskaperna. Det viktiga är att man inte låter sig begränsas av de egna nätverken, och att man hela tiden strävar efter att utvidga dem.

- Som arbetsmarknaden ser ut just nu är det hård konkurrens om jobben, det finns många duktiga och kompetenta kandidater att välja mellan. Då räcker det inte med bara meriter och kompetens, man måste ha de rätta personliga egenskaperna för jobbet. Därför är det naturligtvis en fördel att leta i sitt eget nätverk där det finns folk som kan tipsa om personer som har de egenskaper som krävs för det aktuella jobbet, säger Jonas Mauritzson.

Flera rekryteringsvägar

Personliga egenskaper blir ett allt viktigare kriterium vid rekrytering, vilket Jonas Mauritzson ser som positivt - men det betyder inte att man släpper de grundläggande kraven på meriter och kompetens.

- Om man helt bortser från kompetensen så blir det inte bra. Man kan inte bara anställa vänner och bekanta som tycker och tänker likadant som man själv, då blir det ingen vitalitet i verksamheten. Men man ska ändå titta på de personliga egenskaperna så att kandidaten verkligen passar för jobbet, säger Jonas Mauritzson.

Arbetsgivare bör alltså leta kandidater både inom och bortom det egna nätverket - och Jonas Mauritzson tror att de flesta företag också arbetar på det sättet. Kandidater utanför företagets kontaktnät kan bland annat nås med hjälp av rekryteringsföretag.

Hitta jobb utan kontakter?

Oavsett vad man tycker om det så är det ett faktum att personliga kontakter och nätverk blir allt viktigare när företagen rekryterar. Men om man är ny i sitt yrke och helt saknar kontakter i branschen - vad ska man göra då?

- Allting står inte och faller med kontakter. Men det finns åtminstone två saker man bör göra; för det första bör man fundera över exakt vad man kan bidra med, och sedan framhålla det för arbetsgivaren på ett lämpligt sätt, säger Jonas Mauritzson, och fortsätter:

- För det andra, om man inte har så mycket arbetslivserfarenhet så kanske det finns andra personer som kan intyga om ens personliga egenskaper. Man kanske har varit aktiv i någon förening och kan få referenser därifrån. Om man däremot har en del arbetslivserfarenhet så gäller det att välja rätt referenser som kan framhålla just de egenskaper man har som gör en lämplig för jobbet.

I framtiden kommer rekryteringsmetoderna att förändras och kandidaternas personlighet kommer att bli ännu viktigare, tror Jonas Mauritzson. På Hammer & Hanborg försöker de därför hitta kandidater som matcher kundföretagets behov - både i kompetens och i personlighet.

- Vi försöker att hitta den rätta balansen. Uppdragsgivaren informerar oss om vilken kompetens som krävs för att klara det aktuella jobbet, men vi strävar också efter att hitta kandidater som kanske inte nödvändigtvis uppfyller alla krav - men ändå känns rätt som person, utifrån vad tjänsten kräver och hur kulturen ser ut på företaget. På så vis adderar vi en extra dimension till rekryteringen, säger Jonas Mauritzson.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill