Vad är mer motiverande än pengar och beröm?

Små och stora framsteg i meningsfullt arbete är den viktigaste motivationsfaktorn, menar forskare.

Ledarskap | HR | Motivera | ARTIKEL | SEP 2015

Den mest grundläggande frågan att ställa sig om man vill få sig själv eller någon annan att åstadkomma någonting är: Hur blir man motiverad? Traditionellt sett har vi förlitat oss på belöningar, förmåner och social status. Numera vet vi att sådana motivatorer inte räcker särskilt långt. Så, vad motiverar oss idag? Forskningen visar att det finns en motivationsfaktor som är viktigare än alla andra: Framstegsprincipen.

Hur blir man motiverad? Den frågan har blivit allt viktigare i takt med att arbetslivet har förändrats. Ju högre krav arbetet ställer på kreativitet, desto viktigare är det att vi känner oss motiverade och att motivationen kommer inifrån.
Forskning från Harvarduniversitetet har visat att det finns en faktor som är viktigare för motivationen än allt annat: Framstegsprincipen.

Det finns ingenting som är lika motiverande som att göra framsteg i meningsfullt arbete. Och det finns ingenting som dödar motivationen lika snabbt som bakslag i arbetet.

Små och stora framsteg motiverar

För att ta reda på hur medarbetares inre motivation påverkas av olika faktorer i arbetet bad forskarna medlemmar i olika projektgrupper att fylla i en mejl-enkät i slutet av varje arbetsdag under hela projekttiden. Enkäten innehöll frågor om medarbetarnas känslor och humör, deras motivation samt hur de uppfattade sin arbetsmiljö. De fick också beskriva vad de hade gjort under arbetsdagen och vilka händelser som hade haft särskilt stor betydelse.

När forskarna gick igenom de cirka 12 000 dagrapporterna från de 238 deltagarna upptäckte de snart att det fanns ett mönster.

Genom att jämföra deltagarnas bästa respektive sämste arbetsdagar – sett till humör, känsloläge och motivation – kom de fram till att de bästa dagarna sammanföll med små och stora framsteg i arbetet. Det framgick även tydligt av dagrapporterna att det var känslan av framsteg som odlade motivation och psykiskt välmående – inte vice-versa.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Studien visade också, som vi redan nämnt, att bakslag i arbetet var den vanligaste orsaken till minskad motivation, vantrivsel och missnöje med chefer och kollegor.

Motiverande illusion?

Att göra framsteg är alltså väldigt motiverande, och psykologer har länge observerat att vi tenderar att arbeta hårdare ju närmare vi kommer målet. Faktum är att framstegsprincipen är en så stark motivationsfaktor att den blotta illusionen om framsteg räcker för att vi ska känna oss mer motiverade.

I en studie vid Columbia Business School delade forskarna ut stämpelkort till kunder på ett kafé med erbjudandet: ”Köp 10 kaffe så får du en gratis”. Som väntat visade det sig att kunderna återkom allt oftare ju närmare de kom målet att få en kaffe gratis.

Men forskarna nöjde sig inte med det, utan delade också ut stämpelkort med löftet: ”Köp 12 kaffe så får du en gratis”. Dessa var dock redan försedda med två stämplar, vilket innebär att utgångsläget var detsamma oavsett vilket kort man fick.

Det märkliga var att de kunder som hade fått kortet med 12 rutor köpte kaffe i mycket snabbare takt än de som hade fått ett kort med 10 rutor men utan stämplar. Förklaringen, menar forskarna, är att de förstnämnda upplevde det som att de hade gjort framsteg, eftersom de hade två stämplar redan från början. Blotta illusionen om framsteg kan alltså räcka för att man ska känna sig mer motiverad.

Poängen här är naturligtvis inte att du ska lura dina medarbetare att de har gjort framsteg om det inte är sant. Men forskningen talar sitt tydliga språk: Känslan av att ha gjort framsteg i meningsfullt arbete är den kanske viktigaste av alla motivationsfaktorer.

Se till att dina medarbetare förstår vilka (små och stora) framsteg de har gjort idag, så kommer de känna sig mer motiverade och göra ännu större framsteg imorgon.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Motivera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill