Föräldravänlig arbetsplats prisas

Polarbröd har tilldelats utmärkelsen Guldnappen 2013.

HR | Karriär | ARTIKEL | DEC 2013

Guldnappen

Guldnappen

Utmärkelsen Guldnappen delas varje år ut till arbetsplatser som underlättar för sina medarbetare att förena arbete och föräldraskap. Årets pris går till företaget Polarbröd, som enligt motiveringen har visat i både ord och handling att det är viktigt att de anställda kan kombinera arbetsliv och familjeliv. "I grunden är det en attitydfråga. Det handlar om att ha rimliga förväntningar på varandra", säger Polarbröds vd Karin Bodin.

Guldnappen är ett pris som varje år tilldelas en arbetsplats som anses vara extra bra på att stötta medarbetare som är eller ska bli föräldrar. Bakom utmärkelsen står fackförbundet Unionen.

2013 års Guldnapp går till företaget Polarbröd, som enligt motiveringen "i både ord och handling visar att det är viktigt att anställda ska kunna kombinera föräldraskap med ett utvecklande arbetsliv. En graviditet är inget hinder för att ta ett chefsjobb, i företagets styrelse och ledning finns lika många män som kvinnor och VD visar vägen genom att själv vara föräldraledig."

Familjeföretag

Polarbröds vd Karin Bodin är stolt och glad över utmärkelsen, och menar att den är ett kvitto på att företaget har kommit långt med jämställdhetsarbetet.

- Vi jobbar medvetet med jämställdhetsfrågor och har en jämn könsfördelning i styrelse och ledning. I jämställdhetsarbetet ingår naturligtvis synen på föräldraskapet som någonting man delar på, säger Karin Bodin, och fortsätter:

- Vi försöker att underlätta så mycket som möjligt för våra medarbetare så att de kan kombinera arbetet med föräldraskapet. Vår generella attityd är att vi är ett familjeföretag och att familj är viktigt. Den inställningen ska genomsyra hela vår verksamhet, uppifrån och ner. För inte så länge sedan erbjud vi till exempel ett chefsjobb till en medarbetare som var gravid i åttonde månaden. Hon var rätt person för jobbet, och då var det självklart att hon skulle få tjänsten.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Rimliga förväntningar

Föräldraledighet är alltså inget hinder för medarbetarnas karriärmöjligheter på Polarbröd. Men föräldraskap medför också flera år av tidiga dagishämtningar och "vabbande". Hur hanterar man det?

- I grunden är det en attitydfråga. Det handlar om att ha rimliga förväntningar på varandra. Vi försöker att alltid lägga möten på bra tider så att det passar dem som har barn att lämna och hämta på dagis. Vi kan låta anställda jobba hemifrån ibland om det är möjligt, man måste våga lita på sina medarbetare. Vi försöker att vara så flexibla som möjligt, inom rimliga gränser, säger Karin Bodin.

Hon tycker att företaget har mycket att vinna på att göra arbetsplatsen så föräldravänlig som möjligt.

- Vi vill ta vara på den fulla potentialen hos medarbetarna. Vi vill att män ska ha möjlighet att få den andra delen av livet, och ser det som självklart att de delar föräldraledigheten med sin partner. För kvinnor handlar det ofta om att de behöver få bättre möjligheter att kombinera karriär och familjeliv. Och genom att uppmuntra delad föräldraledighet skapar vi ju också bättre förutsättningar för deras respektive, säger Polarbröds vd.

Hennes bästa tips till arbetsplatser som vill bli mer föräldravänliga är att ändra sin syn på arbete i stort.

- Jag tror att man behöver lämna en förlegad attityd till arbete. Synsättet att arbetsgivaren äger arbetstagarna håller inte idag. Vi brukar säga att vi lånar arbetstagarna från deras familjer. Man får så mycket mer tillbaka om man har den inställningen, säger Karin Bodin.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill