Viktigt uppdrag att leda i offentlig sektor

Anki Udd, ledarskapsexpert inom chefsorganisationen Ledarna; "Offentliga verksamheter är komplexa, så det är ett svårt jobb och en stor utmaning att vara chef inom det offentliga".

Ledarskap | Karriär | ARTIKEL | JAN 2012

Den offentliga sektorn har dåligt rykte bland chefer, enligt den nya chefsbarometern från Ledarna. En fjärdedel av cheferna inom det offenliga skulle vilja byta till privat sektor, medan endast ett fåtal kan tänka sig att byta i motsatt riktning.

Ledarnas senaste chefsbarometer handlar om att jobba som chef i den offentliga sektorn i jämförelse med den privata. Undersökningen har genomförts i samarbete med Novus Opinion och omfattar 313 personer i offentlig sektor, 950 personer i privat och 50 personer i annan sektor.

Resultaten visar tydligt att den offentliga sektorn har betydligt sämre rykte än den privata. Så mycket som var fjärde chef inom det offentliga uppger att de hellre skulle arbeta i privat sektor. Andelen chefer i privata företag som hellre skulle jobba i välfärdssektorn är däremot bara 2 procent.

Mediebilden påverkar

Anki Udd är ledarskapsexpert inom chefsorganisationen Ledarna, som ligger bakom undersökningen. Hon tror att det finns många förklaringar till att den offentliga sektorn har så dåligt rykte bland chefer.

- Mediebilden påverkar naturligtvis; många gånger ser man positiva exempel från privat sektor, medan medierapporteringen om offentlig sektor oftast handlar om besparingar och andra tråkigheter. Vi läser mycket om hur tufft det är inom det offentliga, säger Anki Udd.
Historiskt sett har också chefer inom offentlig sektor haft betydligt lägre löner, vilket påverkar sektorns rykte och attraktionskraft än idag, förklarar hon - men nu börjar de offentliganställda cheferna komma ikapp lönemässigt.

- Det är inte helt utjämnat, men på högre chefsnivå är det inte längre så stor skillnad. Förr fanns det ett större lönegap, säger Anki Udd, och fortsätter:

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Förmåner och sådant har man sällan i offentlig sektor, men jag tror inte att det är där skon klämmer. Jag tror snarare det handlar om att man måste nyansera bilden av den offentliga sektorn, som har oförtjänt dåligt rykte idag.

Stora arbetsgrupper

Chefer upplever ofta likartade utmaningar och problem oavsett sektor, säger Anki Udd.
Det finns dock vissa svårigheter och problem som chefer inom det offentliga tvingas kämpa extra mycket med, vilket kan förklara varför en så stor andel skulle vilja byta sektor.

- Chefer inom offentlig sektor har det ibland tuffare på grund av att de ansvarar för en större arbetsgrupp. Det ställer högre krav på chefen, och riskerna för exempelvis mobbning och utbrändhet är större. Det kan också vara svårt att ha en fungerande relation till en alltför stor arbetsgrupp, säger Anki Udd, men tillägger att utvecklingen går åt rätt håll på den punkten:

- Vi kan se en liten ljusning, det verkar som att man nu har börjat gå åt rätt håll när det gäller personalgrupperna.

Ledarnas chefsbarometer visar, precis som Anki Udd säger, att fler offentliganställda än privatanställda chefer har upplevt problem i form av utbrända medarbetare, mobbning på arbetsplatsen och kritisk mediegranskning.

Ett annat vanligt problem för chefer inom välfärdssektorn är att möjligheten att verkligen styra verksamheten i den riktning man vill är sämre.

- Många chefer i offentlig sektor upplever att de har mindre handlingsfrihet jämfört med chefer i den privata sektorn, säger hon.

Behov av nya chefer

Att den offentliga sektorn har dåligt rykte är ingen nyhet, men problemet har blivit större och mer synligt i och med den stora generationsväxling som står för dörren. Men det är just behovet av kompetensförsörjning som kommer få de offentliga verksamheterna att ta tag i frågan och börja arbeta för att förbättra sitt rykte, tror Anki Udd.

- I offentlig sektor finns det ett stort behov av nya chefer. Man måste därför börja se över förutsättningarna och anpassa villkoren mer efter chefernas behov. Men det är också viktigt att man lyfter upp och synliggör chefer i offentlig sektor, anser hon.

- Verksamheterna inom den offentliga sektorn behöver ha en kompetensförsörjningsplan. Även traineeprogram kan vara en bra lösning. Det är också viktigt att man tar tillvara på de talanger som redan finns i organisationen. Dessutom måste man jobba med mediebilden av den offentliga sektorn, säger Anki Udd.

Jobbet en utmaning

Vilka fördelar finns det då med att jobba som chef inom offentlig sektor? Det beror mycket på vad man har för drivkrafter, säger Ledarnas expert.

- Men det är ju ett otroligt viktigt uppdrag där man jobbar för medborgarna, med exempelvis vård, skola eller omsorg. Man uträttar någonting som är väldigt viktigt för andra, säger hon, och tillägger att det även kan vara en stimulerande utmaning:

- Offentliga verksamheter är komplexa, så det är ett svårt jobb och en stor utmaning att vara chef inom det offentliga, vilket kan upplevas som positivt om man gillar utmaningar.

- Jag tror att man känner en stor stolthet som chef inom välfärdssektorn eftersom man gör en väldigt viktig insats, säger Anki Udd.
 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill