Varningstecken för kränkande särbehandling och mobbning

Thomas Lundqvist: ”Kränkande särbehandling och mobbning kan likställas med fysisk misshandel, den senaste hjärnforskningen visar att samma områden i hjärnan aktiveras vid verbala kränkningar som vid fysisk misshandel.”

Ledarskap | Arbetsmiljö | ARTIKEL | MAJ 2016

Varningstecken för kränkande särbehandling och mobbning

Varningstecken för kränkande särbehandling och mobbning

Regelverket AFS 2015:4 inskärper vikten att kunna förebygga och hantera mobbning. Det innebär att du ska ha en skriftlig plan för hur rutinerna ser ut och för vem som ska informeras då kränkande särbehandling förekommer. Det ska också finnas nedskrivna rutiner för hur denna information ska hanteras och vad mottagaren ska göra med informationen. Det ska också framgå hur och var de utsatta ska få hjälp. Slutligen ska alla arbetstagare känna till dessa rutiner.

Jag tänkte här lyfta varningstecken och påvisa vilka tecken som är oroande och kan leda till kränkande särbehandling och mobbning.

1. Otydlighet i ledarskapet

Det förekommer en otydlighet kring vem som bestämmer, och organisationsplanen ger ingen klar bild över ledningsvägar och beslutsvägar. Detta skapar osäkerhet, tvivel och ovisshet om vem som fattar beslut och hur beslut tas. Det är mycket som är oklart i arbetsbeskrivningar och det förekommer inte tydliga mål om vad var och en ska göra för att bidra till organisationens mål och delmål.

2. Regelbundna omorganisationer

Det sker många förändringar och regelbundna omorganisationer. Detta skapar revirtänkande och oro hos de anställda. Ibland förekommer till och med rädsla. Arbetsplatsen kännetecknas av det som kallas ”Management by fear”.

3. Svagt ledarskap

Det förekommer ett svagt ledarskap med otydliga och frånvarande chefer. Cheferna har en låg förmåga att hantera sin uppgift vilket gör att de inte svarar upp till de krav medarbetare kan ställa på dem.

4. Maktlöshet hos medarbetare

Ett annat kännetecken på en organisation där mobbning och kränkande särbehandling kan förekomma är en känsla av maktlöshet hos enskilda medarbetare: ”Det spelar ingen roll vad vi säger eller gör, chefen gör ändå som han vill”. Medarbetarna känner låg eller ingen delaktighet i det dagliga arbetet. Det leder till att många i organisationen känner sig uppgivna.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

5. Övertramp har redan skett

Det förekommer redan dåliga beteenden och rena övertramp har skett. Termen ”tonen är rå men hjärtlig” används och skitsnack är vanligt förekommande inom enheten och mellan enheterna.

6. Värderingar klingar falskt

De värderingar som ska styra organisationen klingar falskt. Man talar om en sak men gör en helt annan sak. Ett annat tecken är det finns ett aktivt letande efter syndabockar. Det är undantagslöst alltid de andras fel att något går snett för enheten eller enskilda individer.

7. Tydlig likriktning

Ett annat vanligt kännetecken är att det förekommer en tydlig likriktning, alla ska tycka lika och oliktänkande ska mobbas bort. Att ifrågasätta och vara ifrågasättande upplevs inte som positivt. Om en person ändå tar upp något kritiskt bemöts det med ogillande miner och skakande på huvudet från de andra i arbetslaget.

Alla dessa varningstecken utgör en grogrund för kränkande särbehandling och mobbning, och det är allvarligt!

Kränkande särbehandling och mobbning kan likställas med fysisk misshandel; den senaste hjärnforskningen visar att samma områden i hjärnan aktiveras vid verbala kränkningar som vid fysisk misshandel. Så mitt råd är att ha nolltolerans - precis som du har med fysisk misshandel på din arbetsplats.

Har du inte en nedskriven policy kring detta och kopplad till anställningsavtalet är det hög tid nu att ta tag i detta. Då blir det tydligt - och skulle mobbing förekomma så är det ett brott mot anställningsavtalet, vilket faktiskt är grund för uppsägning.

Thomas Lundqvist

Vår expert inom ledarskap, beteende och medarbetarutmaningar

 • Följ skribent

Thomas Lundqvist är civilekonom och ledarskapsexpert. Thomas arbetar idag som författare, föreläsare och chefscoach. Hans passion för ledarskap och beteendeproblem är något som han vill sprida och dela med andra. Här på Motivation.se kommer Thomas skriva om ledarskap och beteendeproblem på arbetsplatsen. Detta för att du ska få en ökad förståelse och ”höjt metodtak” för att förebygga och hantera alla problem på din arbetsplats.

https://www.brainscan.se/

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Arbetsmiljö

Thomas Lundqvist

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill