Viktigt att kunna lita på chefen

Elisabeth Bjufors, ledarskapscoach: "Misstro mot chefen leder till oro och minskad arbetsglädje."

Ledarskap | ARTIKEL | NOV 2011

Viktigt att kunna lita på chefen

Viktigt att kunna lita på chefen

Nästan tre av tio anställda misstror ledarna på sin arbetsplats, visar en ny undersökning från Kenexa High Performance Institute i USA. För att vinna medarbetarnas tillit krävs tre grundläggande egenskaper: integritet, välvilja och kompetens, skriver rapportens författare.

Hela 28 procent av de tillfrågade i rapporten "Trust Matters" svarade nej på frågan om de litar på sina ledare. Färre än hälften - 48 procent - svarade ja, medan 24 procent var osäkra. Totalt var det 10 000 anställda som deltog i enkäten.

Elisabeth Bjufors är ledarskapscoach och konsult, och jobbar även med organisationsutveckling. Hon känner igen problemet från sitt dagliga arbete med chefer och ledare.

- Det är relativt vanligt, även om det inte alltid uttrycks som direkt misstro. Ibland handlar det om bristande kommunikation mellan chef och medarbetare, förklarar hon.

Det som väcker misstro mot en chef är framför allt dubbla budskap, otydligt ledarskap och problem med kommunikationen, säger Elisabeth Bjufors.

- Om man vill vinna de anställdas tillit är det viktigt att lyssna, delegera ansvar och följa upp. Ge tydlig feedback, håll överenskommelser och var närvarande, säger hon.

Allvarliga konsekvenser

Om de anställda inte litar på chefen kan det få allvarliga konsekvenser i form av oro och splittrade arbetsgr

Unknown photo imported from Drupal
upper.

- Det leder också till minskad arbetsglädje vilket kan leda till minskad effektivitet och produktivitet, säger Elisabeth Bjufors.

Författaren till rapporten "Trust Matters", Dr Rena Rasch, är inne på samma linje. Enligt institutets beräkningar löper anställda som misstror sina chefer 15 gånger större risk att drabbas av jobbrelaterad stress och sju gånger större risk att må mentalt eller fysiskt dåligt.
Som om inte det vore nog är det nio gånger mer troligt att dessa personer allvarligt överväger att lämna organisationen.

- Missnöje med chefen är ofta en faktor som bidrar till att man vill byta jobb och också gör det, säger Elisabeth Bjufors.

Tre kriterier

Enligt rapporten finns det tre saker i chefernas beteende som är avgörande för om de anställda litar på dem eller inte. Det första kriteriet är chefernas integritet - är de ärliga, står de vid sitt ord? Det andra är välvilja - vill chefen mig väl? Behandlar han/hon människor korrekt? Slutligen är också chefernas kompetens av avgörande vikt för att de anställda ska se dem som pålitliga. Klarar de inte av sitt jobb så spelar det ingen roll om de är ärliga och välvilliga.

- Ledare kan uppnå tillit genom att lyssna på de anställda, stå vid sitt ord och behandla människor rättvist. Ett av de enklaste sätten att odla tillit bland de anställda är att själv börja lita på de anställda, säger Dr Rena Rasch enligt nättidningen Management-Issues.com.

Mindre misstro bland yngre

Undersökningen visar också att känslor av misstro gentemot chefen är olika vanligt beroende på vilken åldersgrupp man tillhör. Bland anställda i 20-årsåldern är det dubbelt så vanligt att man litar på chefen som bland personer i 40- eller 50-årsåldern. Dessutom är andelen som litar på sina ledare 15 procent större bland personer som själva är chefer på hög- eller mellannivå än bland anställda längre ner i hierarkin.

Svenska chefer pålitliga?

Kenexas undersökning är emellertid genomförd i USA, och frågan är hur väl resultaten stämmer in på anställda i Sverige. 2008 gjorde chefsorganisationen Ledarna en undersökning som visade att nästan 9 av 10 svenskar litade på sin egen chef. På frågan om de litar på chefer i allmänhet var det dock bara 4 av 10 som svarade ja, och 1 av 5 trodde att det är vanligt att chefer ljuger.

Som chef är det med andra ord viktigt att jobba medvetet för att vinna sina medarbetares förtroende. Men hur?

- Var synlig i ledarskapet och tydlig i kommunikationen. Se till att arbeta med organisationens värdegrund, och lev den själv, säger Elisabeth Bjufors, och fortsätter:

- Det är också viktigt att du intresserar dig för dina medarbetare och, framför allt, att du har hög integritet.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill