Ledarskap i snabbt växande organisationer

Att leda i tillväxtfaser kräver mycket av både chefer och anställda.

Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2011

Ekonomisk framgång och en konstant ökning av andelen marknadsandelar är målet för alla drivna företag. Det kan ta tid att nå dit, men när man gör det kan det gå fort.  Ledarskapet i en snabbväxande organisation är roligt, men också krävande för såväl anställda som chefer.

Ett företag som fått växtvärk präglas ofta av intern förvirring och tvära kast mellan många olika, inte alltför sällan avgörande, beslut. Medarbetare känner sig förbisedda och oförstående inför ledningens tankegångar när allt inte hinner förankras längre ner i organisationen. Individer ser inte kopplingen mellan deras egen vardag och företagets affärsplan. Det är lätt att fokuset blir otydligt och produktiviteten avtar. Det är en konst att bibehålla sin position på marknaden i det här läget.

För både personal och chefer i organisationer som befinner sig i den här utvecklinsfasen, gäller ett stort mått av flexibilitet. Inga fasta rutiner får ta plats, alla måste vara medvetna om och beredda på att ständigt bryta upp och tänka om. Det kan handla om den fysiska arbetsplatsen likväl som rutiner för hur processer fungerar. Det måste vara lika lätt att byta kontorsstol som att införa en ny utbetalningsrutin. 

Ledarna inom företaget tjänar på att röra sig både över och i organisationen. Som en helikopter. De anställda måste få större förtroende och beslutanderätt i situationer som uppstår i vardagen. Byråkrati fungerar inte alls och kan i värsta fall hålla kritiska delar företagsutvecklingen tillbaka. Att flytta beslutsmandat längre ner i organisationen har flera fördelar, känslan av delaktighet i alla led är en av de största vinsterna. 

För viktigast av allt är att få hela personalstyrkan med på tåget. Engagemang är a och o. Alla anställda måste förstå vad som händer, förstå målsättningarna som gäller och få förutsättningar att agera i rätt riktning. Alla måste dela samma värdegrund och ta ansvar för sin egen del i framåtrörelsen. Att tydliggöra målen är en kärnfråga för att lyckas. Informera ofta om vart företaget är på väg och håll en öppen och rak kommunikation. Lyssna alltid på åsikter, var aldrig rädd att ta upp känsliga frågor till diskussion i större forum. På så sätt känner sig medarbetarna delaktiga och det är lättare att undvika det förödande korridorssnacket. 

Lär känna dina anställda och hur de fungerar. På så sätt kan du lära dem att ta egna beslut för företagets bästa. Att skapa regelverk för hantering av processer och beslut är bortkastad tid – de är inaktuella innan de ens träder i kraft.

Att verka i ett snabbt växande företag är lika mycket en livsstil som ett ekonomiskt vinstprojekt. Livsstilen kanske inte passar alla, men det är din uppgift att se till att alla får en chans. 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill