Morot funkar bättre än piska

En studie gjord av Massachusetts Institute of Technology visar att motivation inte alltid är ekonomiskt beroende.

Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | JAN 2011

Morot funkar bättre än piska

Morot funkar bättre än piska

Att trivas på sin arbetsplats och befinna sig i en kreativ miljö är långt mycket viktigare för motivationen än ekonomisk ersättning, det visar en studie gjord i U.S.A. Belöning i form av uppnådda mål och tillfredsställelsen i att bidra är en större drivkraft än pengar.

Se video här.

Författaren och debattören Daniel Pink refererar i det animerade klippet från http://www.cognitivemedia.co.uk/ till en intressant studie kring motivation som gjorts vid M.I.T – Massachusetts Institute of Technology. 

Studien gjordes i syfte att ta reda på hur motivationen att lösa en uppgift eller ett problem påverkas av individuella belöningssystem för utfört arbete. Enklare uttryckt; finns det en given koppling mellan ekonomisk bonus och motivation? 

I studien fick en grupp studenter lösa ett antal uppgifter med varierad svårighetsgrad . De blev informerade om att det fanns ett ekonomiskt belöningssystem – ju bättre man lyckades lösa uppgiften desto mer pengar var att vänta.

Studien visar att pengar som morot inte nödvändigtvis gör prestationen bättre. En större ekonomisk bonus eller belöning fungerar bra vid enklare, monotona arbetsuppgifter. Men när det handlar om mer avancerade uppgifter där det krävs kreativitet och konceptuellt tänkande, är den ekonomiska ersättningen inte alls drivande för motivationen. Här spelar istället faktorer som sociala sammanhang, trivsel och samhörighet med teamet större roll. Man belönas genom att befinna sig i en miljö där man kan bli än mer kreativ, det är snarare livskvalitet och uppnådda mål som styr – inte pengarna.

En av sakerna som forskarna tycker sig kunna belägga efter att ha analyserat resultatet av undersökningen är att en relevant lön är viktig, men för att få medarbetaren att prestera handlar det snarare om att skapa en trivsam miljö där det finns möjlighet att bidra till ett större sammanhang.  Knepet är att betala sina medarbetare tillräckligt för att de ska sluta tänka på pengar och istället lägga all sin energi på att jobba. 

Engagerade medarbetare är vad alla företag strävar efter. Arbetsplatser som inte motiverar sin personal på rätt sätt, får oengagerad personal. För en medarbetare är det idag viktigare än någonsin att få möjlighet att utveckla sina färdigheter och talanger, och man sätter högt värde på att få känna sig delaktig. Ett företag som inte lyckas motivera på rätt sätt får en passiv personalstyrka och det märks på det som kommer ut i andra änden – dålig service och halvbra produkter. 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap
  • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill