Spela Teamopoly för ökad insikt bland ledare och team

Gruppdynamiskt affärsspel skapar tillit och förståelse för beteenden.

Ledarskap | Coacha | ARTIKEL | AUG 2019

Spelet Teamopoly har positiva bieffekter som är minst lika viktiga som själva simuleringen.

Spelet Teamopoly har positiva bieffekter som är minst lika viktiga som själva simuleringen.

Tänk om det finns ett sätt förbättra sig, lära sig, skapa tillit och ha förbaskat roligt under tiden? Teamopoly är en affärssimulering för ledare och team som verkligen skapar många positiva effekter.

Jag har använt affärssimuleringar i flera olika situationer för att kvalitetssäkra team, utveckla ledningsgrupp, visa på de högsta chefernas beteende när det gäller ledarskap och affärskultur, jag har använt det i mergers för att skapa tillit och öppenhet samt i utbildning av chefer för att visa gruppsammansättningens betydelse. Framför allt har jag valt Teamopoly som affärssimulering.

Spelet har alltid haft positiva bieffekter som varit minst lika viktiga som själva simuleringen. I samtliga fall har det genom en gemensam upplevelse skapat ett lärande och stark insikt om hur viktigt sammansättningen av beteendedrag är för att lyckas som team. Effekten har alltid också varit att deltagarna kommit närmare varandra och sinsemellan börjat skapa ökad öppenhet och tillit.

Annons

Öka ledarskapsförmågan inklusive självledarskapet och välmåendet i hela organisationen!

Ledarskapsutveckling är ofta dyr, tar lång tid och är bara för några få. Men ledarskap har fått en ny mening. Med Growloop är hela organisationen med. Så att både människor, teams och organisationer kan växa snabbare. I en större skala. Och till en lägre kostnad.

Just nu får alla organisationer som köper Growloop via Motivation.se innan 14 februari 5% i rabatt. Dessutom ingår all funktionalitet och alla program i priset för hela 2023.

Boka demo här och ange Motivation.se i meddelandet.

Growloop
Läs mer

Teamopoly skapar lärdomar och tillit

Simuleringen brukar också påvisa beteenden som inte är önskvärda och behöver rättas till. En av Sveriges HR-chefer genomförde alltid ett Teamopoly med de 25 högsta cheferna när hon började i ett nytt företag. Hon sa att hon sparade ett år och kunde börja agera direkt på beteenden och värderingar som behövde förändras. I ett av dessa case upptäckte vi både att när ledningsgruppen åkte på motgångar slutade de av att kämpa, beteenden som snarast behövde rättas till. I ett annat arbete nyttjade vi Teamopoly för att kvalitetssäkra nya team som skulle arbeta i en mycket stressfull miljö. Två team höll inte för pressen och fick göras om. 

Mitt senaste uppdrag är i en merger där vi startade med de högsta cheferna, för att sedan ta mellanledet av chefer och nu senast IT-avdelningen. Samtliga chefer har nu blivit bedömda av sina kollegor och medarbetare om sitt beteende utifrån forskning. 

Vi bröt mycket is och deltagarna lämnade som en mer homogen avdelning där alla känner varandra. De har dessutom sett varandra i olika affärssituationer, i och för sig med monopolpengar, men lärandet och att de mött varandra i en affärsdialog har påskyndat processen.

De har dessutom liknande upplevelser (affärssimuleringen) att relatera till, ett gemensamt språk (nio olika sätt att relatera, samverka och bidra till teamets uppgift) och de har mött varandra i ett affärssammanhang (Teamopoly) där de upplevt hur nya och tidigare kollegor fungerar. Det har skapat en stark gemensam känsla av förståelse, öppenhet och tillit som behövs för att komma vidare i denna merger utan alltför arbetsamma konflikter.

Med över 100 genomförda Teamopoly i mitt verksamma liv anser att jag affärssimuleringar som denna är mycket verksamma verktyg i det syfte de skapats för. Jag har sällan sett någon metod eller arbetssätt som på två dagar får deltagarna att reflektera över sitt och andras beteenden samtidigt som de för dem närmare varandra på ett naturligt sätt. 

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha

Dela:

Teamopoly

Teamopoly som affärssimulering bygger på Monopol där slumpen så gott som möjligt är borttagen från själva simuleringen. Spelet exponerar på ett fantastiskt sätt inte bara effekten av teamrollsammansättningar och hur det påverkar val av strategier, skickligheten att implementera dessa utan också ett stort antal andra beteenden kopplat till hur vi tänker affärer, t ex girighet. 

Teamopoly  byggdes av Belbin i slutet av forskningen vid The Management College of Henley. Det skapades för att på ett snabbt och effektivt sätt lära och skapa insikt hos chefer i hur viktigt det är att förstå relationsmönster för att få ett team att arbeta effektivt.

Om skribenten

Christer B Jansson har ett förflutet som försäljnings- och marknadschef samt konsult inom ledarskap och försäljning. Christer är grundare till Belbin Sverige och har arbetat som konsult sedan 1988. Christer föreläser ofta på ledarskapstemat och är en mycket uppskattad talare.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill