”Stort utrymme för egen kreativitet”

Pia Wågberg, innovationsledare på Innventia: ”Många har svårt att inse kraften i att tänka på tvären.”

Innovation | ARTIKEL | OKT 2016

Pia Wågberg är innovationsledare på Innventia, ett forskningsinstitut som arbetar med innovationer baserade på råvara från skogen. Där jobbar hon bland annat med att utveckla en idéhanteringsprocess, underhålla interna innovationsnätverk samt involvera kunder i innovationsarbetet. Det bästa med innovationsledaryrket är nya utmaningar och möten med människor, säger Pia som som tidigare bland annat har studerat innovationsarbetet i Silicon Valley.

Vad gör du som innovationsledare?

– Jag jobbar internt med att få till en idéhanteringsprocess genom att aktivt jobba med en extern mjukvara på ett sätt som passar våra forskare, underhålla ett innovationsnätverk av interna innovationsambassadörer i de olika avdelningarna, och introducera nya angreppssätt för att bättre jobba med våra kunder (riktad facilitering av workshops). Vi har också en informell diskussionsgrupp vi kallar innovationsmäklarna som träffas en gång i månaden för lunch där vi informellt diskuterar vad som är på gång i olika delar av företaget. Eftersom vi nu vidgat vår verksamhet från att enbart omfatta Innventia (200 anställda) till att även innefatta hela institutsvärlden i RISE (ca 3000 anställda) har vi också jobbat med att förstå hur vi kan jobba med tjänsteinnovation inom instituten. Vi har även haft ett projekt där vi utrett hur vi i institutsvärlden skulle kunna utgöra en nationell hub för innovationsledning.

– Externt (om man nu inte räknar RISE-projekten dit) har vi försökt att jobba dels mot våra gamla och nya kunder för att få med dem i innovationsinriktade projekt som skulle vara av värde för dem. Vi hjälper till med innovationsprocessen, använder bl a business model canvas men även ett antal andra verktyg. En annan viktig del kring det externa arbetet är att vi aktivt jobbar med innovationsnätverk (ett antal) för att skapa relationer med företag som vi annars inte skulle ha så lätt att få kontakt med.

Pia Wågberg

Pia Wågberg

Varför valde du att bli innovationsledare?

– Jag har sedan min tid på SCA intresserat mig mycket kring hur stora företag ska kunna vara konkurrenskraftiga genom att förnya sig genom något vi idag slarvigt kallar innovation. Jag var själv en del i utvecklingen som ledde till patent och skapandet av ett bolag. Tyvärr gick det dock inte så bra för med SCA som plattform. En intressant resa som jag varit övertygad om att institutsvärlden skulle må bra av att plocka erfarenhet ifrån.

Vilken bakgrund har du?

– Tidigare erfarenhet av innovation har jag dels från SCA-tiden (där vi inte pratade innovation, men gjorde…). Sedan har jag också spenderat 4 månader i Silicon Valley och studerat hur man hanterar innovation och entreprenörskap i den regionen. Har dessutom gått ett antal mindre kurser som ”Managing the innovation process” vid KTH, workshop facilitering, Triz, affärsutveckling samt ”Five disciplins of innovation” med SRI. Mest har nog det egna arbetet på företaget själv och tillsammans med andra givit mig den grund jag har idag.

Vilka utmaningar stöter du på?

– Finns inte tid till innovationsarbete/tänk utanför det egna forskningsarbetet! Var och en har nog med sitt och många har svårt att inse kraften i att tänka på tvären. Många i organisationen vill gärna, men har inte tid att prioritera.

Vad är det bästa med yrket?

– Nya utmaningar. Ingen dag är den andra lik och man möter många människor med liknande erfarenheter, men i helt olika branscher. Det ger också stort utrymme för egen kreativitet vilket är roligt.

Hur ser du på professionalisering av innovationsledaryrket?

– Det skulle vara toppen om man kunde ha någon typ av certifiering av yrket där man vet att vissa moment och erfarenheter bör ingå.

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

  • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Innovation

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Innovation

Dela:

Om föreningen Innovationsledarna

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige. En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på www.innovationsledarna.se.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill