”Svårt att gå från reaktivitet till proaktivitet”

Hans Säll, innovationsledare och affärsutvecklingschef, NCC: ”Det finns alltid en risk att man fokuserar för mycket på teknik och problemlösning och för lite på marknaden och kundvärdet.”

Ledarskap | Innovation | ARTIKEL | NOV 2016

Svårt att gå från reaktivitet till proaktivite

Svårt att gå från reaktivitet till proaktivite

Att jobba med innovation i byggbranschen medför vissa speciella utmaningar, säger Hans Säll, som jobbar som affärsutvecklingschef inom NCC Infra Services. Man gör hellre mer av det man alltid gjort än att hitta nya affärer och marknader. Samtidigt finns det mycket kreativitet bland medarbetarna, och en stor del av Hans Sälls arbete handlar om att identifiera, konceptualisera och lyfta sådant som redan görs på lokal nivå. Han gillar konkretion, och ser en risk att innovationsledarskap i alltför hög grad blir ett ”buzz word” som fylls med för mycket innehåll och därmed blir luddigt.

Vad gör du som innovationsledare?


– Vi använder inte benämningen innovationsledare, utan pratar om affärsutveckling med fokus på hållbarhet och marknad. Implementering av olika produkter, tjänster och koncept är viktigare än att hitta på nya saker, sådant har vi ingen brist på med våra kreativa medarbetare inom NCC. Jag och mina medarbetare försöker bli så bra som möjligt på att identifiera, konceptualisera och kommersialisera potentiella nordiska kunderbjudanden.

Vi brukar säga att vårt mål är att ge de NCC-medarbetare som arbetar närmast kunderna något annat att prata om än pris. Det är ofta frågan om att hitta sådant som redan finns eller görs lokalt någonstans inom NCC och sedan skala upp detta på lands- eller nordisk nivå. Exempel på affärsutvecklingsprojekt som kommersialiserats och som jag på ett eller annat sätt varit eller är ansvarig för är NCC Green Asphalt, NCC Spuma, NCC Recycling, NCC ViaSafe och NCC DustBinder m.fl.

Varför valde du att bli innovationsledare?


– Jag är nyfiken, rastlös, tycker om att göra annorlunda, säger oftare Ja än Nej och fascineras av vad som kan hända när man kors-kopplar personer och funktioner som normalt sett kanske inte har så mycket med varandra att göra.

Vilken bakgrund har du?


– Kortversion: Naturvetare på gymnasiet, plutonsbefäl under värnplikten, snickare, Jur.kand. i Uppsala, notarietjänstgöring, arbetsrätt och förhandlingar på Civilingenjörsförbundet (numera Sveriges Ingenjörer), Civilekonomerna och Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation), personalchef för ÅF-koncernen inklusive internkommunikation, personal- och kommunikationschef NCC Industri och NCC Roads, efterhand även ansvarig för strategi, affärsutveckling och marknad.

Numera Affärsutvecklingschef inom NCC Infra Services med övergripande ansvar för affärsutveckling, marknad och strategi. Arbetat över hela NCC:s geografi (i huvudsak Norden) sedan 2001. Utöver detta har jag haft linjeansvar för NCC:s asfaltproduktion i Ryssland (S:t Petersburg) sedan 2006.

Hans Säll, NCC, Innovationsledare

Hans Säll, NCC, Innovationsledare

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vilka utmaningar stöter du på? 


– I byggbranschen är det svårt att få människor att gå från reaktivitet till proaktivitet och att skifta fokus från enbart kostnader, teknik och konkurrenter till att också tänka marknad, kundvärde och nya affärsmodeller. Man gör hellre mer av det man redan gör än att hitta nya affärer och marknader. Även om vi blir bättre och bättre på att identifiera och konceptualisera nya produkter och tjänster tar kommersialiseringsprocessen fortfarande alldeles för lång tid. Vi måste bli bättre och snabbare på att gå till marknaden.

Vad är det bästa med yrket?


– Det tillfredsställer mina behov och drivkrafter i fråga 2 ovan och jag har mycket stor frihet med ansvar och påverkansmöjlighet. Den ena dagen är inte den andra lik och man har alltid en ursäkt att kasta sig in i nya saker och träffa en massa intressanta och inspirerande människor, såväl internt som externt.

Hur ser du på professionalisering av innovationsledaryrket?
 

– Innovation är ju och har varit i ropet ett tag och kommer säkert att förbli så, men som med alla andra ”Buzz Words” finns det alltid en risk att man fyller det med för mycket innehåll, vilket lätt urvattnar kärnbegreppet och gör det luddigt och otydligt. Därför är det bra med en viss professionalisering så att det åtminstone går att göra en hyfsat tydlig definition på vad det är och vad det inte är. Det vanligaste ”felet” är väl att man fokuserar mer på FoU, snilleblixtar och uppfinningar än på att faktiskt implementera något som hållbart tillför värde till verksamheten/kunderna/samhället etc.

Vi ser detta hos oss också, där det alltid finns risk att man fokuserar för mycket på teknik och problemlösning och för lite på marknaden och kundvärdet. När det gäller professionaliseringen av yrket som sådant är jag mer kluven. Visst är det bra för status, inflytande m.m. om man har en tydlig och accepterad roll, men samtidigt ligger det en liten motsägelse i att yrket, som ju kräver stor flexibilitet och förmåga att arbeta över alla möjliga gränser, blir alltför väldefinierat, inrutat och institutionaliserat.

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Dela:

Om föreningen Innovationsledarna

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige. En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på www.innovationsledarna.se.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill