"En kraftfull katapulteffekt som skapar språng framåt"

Intervju med Ewa Svensson, innovationsledare på Crearum. Coacha, innovera, utbilda... innovationsledarens roll har många inslag.

Innovation | ARTIKEL | MARS 2015

Ewa Svensson, Innovationsledare, Crearum

Ewa Svensson, Innovationsledare, Crearum

Ewa Svensson, innovationsledare på Crearum, sitter på många stolar i sin roll. Och hon är bekväm på dem alla. "Man lär sig hela tiden nya saker, det är många skratt, många knepigheter – men en otrolig bredd! Man får väldigt mycket tillbaka och att jobba nära och coacha andra innovationsledare ger otroligt mycket tillbaka – det syns så tydliga resultat", säger hon till Motivation.se.

Vad gör du som innovationsledare (ge exempel på konkreta resultat)?

- Crearum är konsulter inom strukturerat innovationsarbete och jag jobbar därför främst med att stötta personer som är innovationsledare hos våra kundföretag. I det arbetet handlar det om att vidareutveckla organiseringen av ett systematiskt idé och innovationsarbete. Allt ifrån hur de kan förankra bättre hos ledningen till hur olika aktiviteter för tex medarbetendriven innovation kan utformas.  Jag arbetar generellt som processledare för att stödja kunderna att hitta nya lösningar på specifika utmaningar i  deras verksamheter - såväl inom privata företag som offentliga verksamheter. Här kan det handla om allt från helt nya sätt att organisera mottagandet av ensamkommande flyktingar, att effektivisera produktionen, ta fram nya tjänster, förankra en värdegrund eller affärsmål eller att jobba smartare.

Vi har på senare år varit mer uppmärksamma på att lyfta konkreta exempel på direkt och mätbar nytta. Det har givit positiva överraskningar både till oss och våra kunder. Man har på kort tid förbättrat produktkvaliteten genom att minska antalet returer från 273 på årsbasis till en handfull. Ett annat exempel är en produktutvecklingsinsats där resultatet blev färre komponenter, minskad vikt och mindre än halva materialkostnaden på en ny produkt och två patenterbara lösningar. En annan verksamhet har kunnat uppvisa en tidsbesparing per medarbetare på 28 timmar per månad genom strukturerat idé- och innovationsarbete. Exemplen börjar bli många!

Många gånger behöver vi stötta våra kunder i ett uthålligt innovationsarbete och ge energi och inspiration. Det gör vi ofta som coacher till innovationsledare. I denna roll får jag andra personer att växa och stöttar deras arbete i att utveckla sina organisationer. Det blir en kraftfull katapulteffekt. Vi coachar och diskuterar knäckfrågor, metodik och arbetssätt och de utvecklar det vidare och gör till sitt. Vips så har organisationen tagit ett språng framåt!

I utbildningsrollen träffar jag engagerade människor som vill utveckla sina färdigheter och de kan i sin tur leda idéutvecklingsprocesse och hålla i kreativa möten och workshops. Det ger en härlig återkoppling på våra egna metoder och upplägg. Jag kan också testa nya angreppsätt och metoder på dem och utveckla våra arbetssätt med deras feedback och idéer.

Jag initierade ett regionalt/lokalt innovationsledarnätverk för 2.5 år sedan där personer med liknande roll träffas och utbyter erfarenheter. Det börjar bli riktigt kraftfullt och bra och vi står i startgroparna till att bjuda in till ett nytt sådant nätverk för ”nya” i den rollen. Vi har nyligen satt ett namn på nätverket som heter Trampolin och som vi inom kort kommer visa upp lite mer – detta nätverk är också varumärskeshöjande för respektive organisation.

Ewa Svensson, Innovationsledare på Crearum

Ewa Svensson, Innovationsledare på Crearum

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Varför valde du att bli innovationsledare (vad motiverar, driver dig)?

- Det skapar generellt en ökad affärsförståelse i verksamheten men också engagemang för verksamhetsutveckling. Att enskilda medarbetare kan växa - både komma med och driva igenom idéer - som utvecklar och förbättrar verksamheten, är den viktigaste resursen vi kan jobba med i dagens hårdtrimmade organisationer. Konsultrollen inom detta område är fantastisk! Man får så många fördelar genom att träffa människor från helt olika branscher och bidra till att kunskaper sprids och spiller över och nya kontakter etableras. Det blir till nytta på enskild nivå, mellan organisationer, på regional nivå och i sultändan tillväxt för Sverige. Individens intresse och engagemang kopplat till de utmaningar och affärsmål varje verksamhet har är en oslagbar kombination. Nu när det kommer fler och fler personer som jobbar med dessa frågor och processer känns det som man har fått så många nya kollegor – som är både roliga, engagerade och kunniga! Det förgyller verkligen tillvaron och ger energi för fortsatt utveckling.

Vilken bakgrund har du (utbildning, tidigare erfarenheter)?

- Jag är utbildad civilekonom mot marknad och strategi, har arbetat på Centrum för innovation och Entreprenörskap vid LiU och har gått kompletterande kurser på univiversitets- och doktorrandnivå i entreprenörskap, grundläggande pedagogik, lärande organisation och att leda förändringsprocesser.

Jag jobbade på universitetet som projektledare med att införa nya entreprenörkskapskurser och att projektleda utvecklingsinsatser till avknoppningsföretag till Liu. Jag har därefter arbetat som konsult på It-företag och med tjänste och processutveckling och projektledning privat och i offentlig verksamhet.

Idén om Crearum  startade som en kurs i kreativitet och idéutveckling för entreprenörer och jag tänkte först forska på hur man kan främja intraprenörskap. Istället uppstod namnet Crearum ungefär vid 2000 som ett kreativt rum vid Liu där forskare och företag skulle mötas för att omsätta forskning till nytta för företagen. Jag är också mycket självlärd genom att ha ett stort intresse för frågorna och först jobbade jag som projektledar/processleare och utbildare för Crearum internt på Liu – som ett projekt, men 2005 knoppade vi av verksamheten och har sedan dess kört företaget som konsultföretag och jobbar idag uifrån passionen att alla företag och organisationer behöver ha ett systematiskt idé och innovationsarbete – där alla medarbetare och även intressenter involveras. Detta skapar ett otroligt engagemang för att utveckla sin verksamhet.

Det finns ett citat av Gabrielle Bernstein som är en bra sammanfattning av min ”resa”:
- Allow your passion to become your purpose and it will one day become your profession.

Vilka utmaningar stöter du på?

- Ledningens fokus och långsiktiga stöd för arbetet. Att kunderna antingen har för mycket eller för lite att göra för att prioritera. Att våga satsa och fokusera, avgränsa och att hålla engagemang över tid.

Vad är det bästa med yrket?

- Man lär sig hela tiden nya saker, det är många skratt, många knepigheter – men en otrolig bredd! Man får väldigt mycket tillbaka och att jobba nära och coacha andra innovationsledare ger otroligt mycket tillbaka – det syns så tydliga resultat. Även när vi arbetar med grupper och idéutvecklingsprocessen blir jag väldigt glad och får tillbaka massor när personer växer och självmant tar initiativ och hittar lösningar framåt och blir glada.

Hur ser du på professionalisering av innovationsledaryrket (trender, egna erfarenheter)?

- Väldigt bra att tydliggöra begrepp roller nytta och att vi hjälps åt med detta. Det tar väldigt lång tid att missionera. Vi hade ju dessa tankar redan för 15 år sedan, men det var lite tidigt. Att vi nu professionaliserar rollen skapar tryck och efterfrågan på marknaden och vi får draghjälp med vårt arbete som vi så länge tyckt är självklart, till stor nytta och dessutom väldigt roligt!

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Dela:

Om föreningen Innovationsledarna

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige. En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på www.innovationsledarna.se

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill