Svårt att leva upp till ledarskapsidealen

Orealistiska ideal gör att många chefer känner sig misslyckade, enligt svensk forskning.

Ledarskap | Planering | ARTIKEL | JAN 2012

Svårt att leva upp till ledarskapsidealen

Svårt att leva upp till ledarskapsidealen

Den idealiske ledaren ska vara en karismatisk visionär som motiverar sina medarbetare till att uträtta stordåd, lär vi oss i ledarskapsböcker och Steve Jobs-biografier. För en vanlig svensk chef handlar dock arbetslivet om helt andra saker: att anpassa sig efter omgivningens krav, hantera störningar i arbetet samt få pappersarbetet överstökat.

I forskningsprojektet "Chefskap för Sverige" har en grupp forskare studerat chefer, deras roll som ledare samt relationen till medarbetarna. Projektet genomförs på uppdrag av Vinnova och leds av Stefan Tengblad, professor på Institutionen för teknik och samhälle vid Högskolan i Skövde.

- Projektet består av två delar. Den ena handlar om att beskriva relationen mellan chefer och medarbetare utifrån medarbetarskapstanken. Den andra handlar om att hitta samband mellan ledarskapsstil och innovationsförmåga, säger Stefan Tengblad.

- Vi jobbar också mycket med att kartlägga hur chefer jobbar. Men det har mest handlat om att sammanställa studier som har gjorts tidigare, förklarar han.

Chefen som kommunikatör

Sammanställningen omfattar all forskning om chefers arbete både i Sverige och utomlands det senaste decenniet och kommer att presenteras i boken "The Work of Managers" som utkommer på Oxford University Press senare i vår.

Projektet är som sagt inte avslutat och någon sammanfattande rapport har ännu inte släppts, men Stefan Tengblad kan ändå säga en del generella saker om de trender och tendenser han har sett inom svenskt chefskap under forskningens gång.

Annons

Öka ledarskapsförmågan inklusive självledarskapet och välmåendet i hela organisationen!

Ledarskapsutveckling är ofta dyr, tar lång tid och är bara för några få. Men ledarskap har fått en ny mening. Med Growloop är hela organisationen med. Så att både människor, teams och organisationer kan växa snabbare. I en större skala. Och till en lägre kostnad.

Just nu får alla organisationer som köper Growloop via Motivation.se innan 14 februari 5% i rabatt. Dessutom ingår all funktionalitet och alla program i priset för hela 2023.

Boka demo här och ange Motivation.se i meddelandet.

Growloop
Läs mer

- En viktig trend som vi ser är att kommunikationsaspekterna har blivit viktigare och viktigare. Det blir mindre fokus på tanken att chefen är den som sitter inne med svaren, säger han, och utvecklar:

- Tidigare var man mer överseende med chefer som saknade social och kommunikativ förmåga om de i övrigt var kompetenta. Men i dagens samhälle förväntas de vara tillgängliga på ett helt annat sätt, och då blir det också ett ökat fokus på chefen som kommunikatör, förklarar Stefan Tengblad.

Ideal och verklighet

I en intervju med nättidningen Arbetsliv har Stefan Tengblad berättat att vanliga svenska chefers arbete ligger långt ifrån de ideal som förmedlas i ledarskapslitteraturen. Få chefer har den tid och det handlingsutrymme som krävs för att bli den karismatiske ledare och framåtblickande visionär som målas upp som ideal i litteratur och media.

- Idealet är att chefer ska syssla mycket med påverkan, motivation och peptalk. Det ser vi dock inte särskilt mycket av i yrkespraktiken. Där handlar det mer om att hantera störningar och nya situationer som uppstår, säger Stefan Tengblad till Motivation.se.

Vardagens chefskap handlar alltså i mångt och mycket om att lösa problem och konflikter. Dessutom måste man anpassa sig efter omgivningen.

- Man ingår ofta i en stor hierarki där det finns förväntningar på hur chefen ska vara. I offentlig sektor kan man exempelvis förväntas vara samordnare snarare än karismatisk ledare, säger han, och fortsätter:

- Vi ser också på chefers tidsanvändning, i både offentlig och privat sektor, att många fungerar mer som administratörer än som ledare.

Delaktiga medarbetare

Kraven på anpassning behöver dock inte vara ett hinder för att utöva ledarskap, säger Stefan Tengblad.

- Nej, egentligen inte, men på utbildningarna lär vi oss inte hur man blir en bra ledare under de här omständigheterna. Utbildningsmodellerna bygger på en värld som inte har några störningar, förklarar han.

Den chef som vill utöva storartat ledarskap riskerar också att stöta på ett annat hinder, nämligen att många medarbetare idag inte vill låta sig ledas.

- Många vill jobba självständigt eftersom de vill ha kontroll över sitt arbete. För att komma runt det här problemet behöver man få medarbetarna att känna sig delaktiga i organisationen. Det handlar om kommunikation; gemensamma arbetssätt måste växa fram i dialog, annars känner sig medarbetarna inte delaktiga, säger Stefan Tengblad.

Känner sig misslyckade

Det stora glappet mellan ledarskapsideal och verklighet gör också att många ledare känner sig misslyckade. Helt i onödan, menar Stefan Tengblad - man kan mycket väl vara en bra chef även om man arbetar på ett helt annat sätt än hyllade och idealiserade ledare av Steve Jobs kaliber.

- Steve Jobs hade helt andra möjligheter att påverka än en vanlig svensk chef har.
Vi behöver sprida insikter om att de här idealen är orealistiska för de flesta chefer och ledare. Väldigt många chefer gör ändå ett bra arbete utifrån de förutsättningar de har, säger Stefan Tengblad.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Planering

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Planering

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill