Tidlösa Principer för Gott Ledarskap - Artikelserie del 6

Goda ledare växer i motgång

Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2011

Goda ledare växer i motgång

Goda ledare växer i motgång

Goda ledare förbereder sig och sin grupp att möta framtiden. De skapar ett positivt och optimistiskt förhållningssätt som stöd för sig själva och andra. Att lära sig leda handlar till stor del om att lära sig hantera den utveckling vi är en del av. Utveckling sker hela tiden. Vi rör oss från gårdagen till i dag och vidare mot morgondagen. Världen förändras fysiskt, socialt och ekonomiskt. När vi ser att själva livets resa handlar om utveckling, blir vår uppgift att kreativt lösa de olika situationer vi möter. Se saker på nya sätt.

Vi kan alla räkna med att möta situationer som vi upplever som svåra eller problematiska, för så reagerar vi på livet. Genom att acceptera förändring som en naturlig del av livet, tar vi viktiga steg till förnyelse och att få erfara mer av livets spännande resa.

Den som vägrar att erkänna sina misstag kan aldrig bli framgångsrik. Men om han erkänner dem och överger dem får han en ny chans.” *

Goda ledare inser att framgång ligger på andra sidan om upplevda misstag och motgångar. De ser misstag och motgångar som en möjlighet att skaffa sig erfarenheter och att lära. De ställer oavbrutet nya frågor som öppnar nya perspektiv.

Misstag och motgångar bidrar till upptäckter av svagheter och vår analys gör det möjligt för oss att söka stöd, träna och lära. Så även om det låter konstigt, lär vi oss mer genom att misslyckas än genom att lyckas.

Goda ledare betraktar motgångar som tillfällig information om hur långt de har kommit på sin resa och mobiliserar på så sätt lättare nya krafter för nästa steg. De visar på förklaringar till upplevda motgångar och misslyckanden som framkallar positiv energi i sin grupp och sporrar på så sätt till nya och kraftfullare insatser.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det är inte alltid den snabbaste som vinner loppet, eller den starkaste som vinner slaget, och visa män är ofta fattiga, och skickliga män är inte alltid berömda.

Goda ledare inser att livet inte är rättvist utifrån ett matematiskt betraktelsesätt. Vi drabbas ibland orättvist av förluster som kan vara tunga att bära. Men även vid kännbara förluster har vi något av yttersta värde kvar; vår frihet att välja. Vår frihet att välja vilka mål vi vill färdas mot, hur vi reagerar på livets situationer och händelser och hur vi vill bemöta andra vi möter längst vägen.

Oavsett vad som har hänt, just nu händer eller kommer att hända, finns det ett spelrum mellan dessa händelser och vår respons på dem. I detta spelrum finns vår frihet att välja vår reaktion. Det handlar om vårt förhållningssätt. Näst livet självt, är vår frihet att välja vår största gåva. Så här har Viktor Frankl uttryckt det i sin bok "Livet måste ha en mening". - Allt kan tas från en människa förutom en sak: den sista mänskliga friheten – att välja sin attityd under varje omständighet och välja sin egen väg. Goda ledare väljer att reagera konstruktivt. De väljer att vända något negativt till positivt och dra lärdomar av det som hänt. De väljer att vara tacksamma för livets prövningar.

Vet du inte att den goda människan kommer att resa sig igen, även om du sätter krokben för henne sju gånger?

Goda ledare hämtar styrka från motgångar och lär av misslyckanden. De inser att prövningar får människor att växa. Att lidandet lär oss tålamod och tålamod utvecklar inre styrka och karaktär. Vi mognar.

Vi vet att ju mer erfarenheter vi får och ju mer motgångar vi övervinner, desto bättre ledare blir vi. Därför arbetar vi hårt med oss själva och våra grupper för att se situationen ur nyare och större perspektiv. Vi behåller den syn på världen som ger oss kraft och energi att gå vidare med engagemang och intresse. Vi är viktiga för varandra i att stödja ett sådant förhållningssätt. Vi lär oss själva och vår grupp att urskilja det som kan påverkas direkt, det som kan påverkas i en process framåt och det som vi får acceptera att leva med.

Goda ledare fokuserar på kortsiktiga mål och framsteg i tuffa perioder och stärker på så sätt initiativ och handlingskraft. Små framsteg och segrar ger viktig positiv energi att gå vidare.  Genom att varje dag, steg för steg, hantera och lösa de möjligheter, uppgifter och frågor vi ställs inför, tar vi fram det bästa inom oss. Vi fortsätter envist att samla erfarenheter som vi förvandlar till visdom. Vi förnyar våra gruppers kultur och känner den djupa glädjen och kallelsen att få vara med om att åstadkomma något bättre och större.

Bli en visare ledare:

 • Se livet som en ständig utveckling.
 • Se upplevda motgångar som möjligheter att lära och utvecklas.
 • Inse att det inte är vad som händer dig, utan hur du tar det, som händer dig som är avgörande.
 • Hjälp din grupp att analysera i alla olika situationer; Vad gjorde vi bra? Vad kan vi utveckla vidare? Hur har andra gjort?
 • Fokusera på kortsiktiga mål och framsteg i tuffa perioder, vilket skapar energi och positiv framåtanda.
 • Inse att läget aldrig är så illa som det verkar och heller aldrig så bra som det kan se ut.

* Ordspråken är hämtade från Salomo, kung i Israel under 900-talet f.Kr och känd för sin vishet. (Ordspråksboken Levande Bibeln, en parafras)

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Vd och Chefredaktör Motivation.se, vår expert inom ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Citaten i artikeln är hämtade från Ordspråksboken som tillhör de böcker i bibeln som kallas "vishetslitteraturen". Den är sammanställd av sex mindre ordspråkssamlingar med egna överskrifter som innehåller kloka tänkespråk och levnadsregler som visar hur man ska leva ett gott, lyckligt och rättfärdigt liv. Källa: Allt om Bibeln

Salomo var enligt Gamla Testamentet kung över Israel under 900-talet f.Kr. och regerade i 40 år. Han hade även tillnamnet Jedidjah och var son till kung David och Batseba. Han är känd för sin vishet och för att vara den som fick genomföra sin fars planer på att bygga templet i Jerusalem. Källa: Wikipedia

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill