Tidlösa Principer för Gott Ledarskap - Artikelserie del 5

Goda ledare är möjlighetstänkare

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2011

Goda ledare är möjlighetstänkare

Goda ledare är möjlighetstänkare

Goda ledare tänker positivt. De söker möjligheter till utveckling där andra talar om förändringar och problem. De strävar efter att utveckla det vedertagna och vill skapa något nytt, bättre och större.

Med nya helhetsbilder av en önskad situation söker ledare perspektiv som stimulerar ett nytt sätt att tänka och se och som frigör energi för planering, program och aktiviteter för honom eller henne själv. Goda ledare stöder på samma sätt sin grupp i riktning mot en positiv framtid.

Du bör framförallt vaka över dina tankar, för de påverkar allt annat i livet.” *

Det är våra tankar som styr våra handlingar och formar vårt liv och vår framtid. Någon har sagt att vi blir vad vi tänker på varje dag. Vi behöver därför vara medvetna om hur vi använder vår förmåga att tänka och hur det kommer att påverka vårt liv. Vi riktar våra tankar mot en positiv framtid fylld av mer energi, klarhet, fokus, självförtroende och glädjen av att förverkliga våra djupaste mål och drömmar.

Varje situation vi möter blir en positiv situation när vi bestämmer oss för att se dessa som tillfällen att lära, växa och utvecklas. Genom att hålla modet uppe och konstruktiviteten vid liv skapar vi oss själva vägledande tankar som för oss vidare.

Den onde drabbas av det han fruktar, den rättfärdiges önskan blir uppfylld.

När vi fokusera på möjligheterna till framgång, kommer vi att agera beslutsamt och med optimism. Vi förverkligar det som vi ser inom oss. Allt är skapat två gånger: först inne i vårt tänkande, och sedan utanför, i det vi gör. Vi skapar först mentalt vad vi sedan fysiskt genomför, steg för steg i vår utveckling process. När vi odlar ett möjlighetstänkande flyttar vi oss framåt mot det vi vill. Motsatsen är problemtänkande som koncentrerar på det som inte fungerar eller är fel. Ett möjlighetstänkande flyttar frågan från ”Vad är det som är fel?” till ”Vad vill vi ha?”  

Goda ledare stärker sin grupp att se varandra och andra som resurser för sin utveckling och framgång. Ett konstruktivt agerande gentemot vår omvärld ger oss belöningar i flera dimensioner.

När en människa är nere, verkar allt gå galet. När hon är uppåt tycks allt gå bra!

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Goda ledare förstår sin roll att vara stödjande för individerna i gruppen att göra val till positiva bilder av framtiden. De håller hoppet vid liv. Detta hjälper gruppen att skapa en attityd av framtidstro och viljestyrka. Likväl stöder ledaren gruppen i reflektioner runt agerande och tänkande som lett till framgångar i det förflutna och ligger som en stor resurs inom oss.
 
Ett glatt hjärta är lika bra som medicin, men en nedbruten människa kan göra en sjuk.

Att se saker och ting från den ljusare sidan är en förutsättning för ett aktivt och sunt liv. Vi mår bättre och lever längre. Känslor är smittsamma och när vi utstrålar attityden av välbefinnande smittar det av sig även på vår omgivning. Goda ledare smittar andra med gott humör. Vi motiverar andra genom att själva vara motiverade.
 
Den förståndige ser svårigheterna som kommer och förbereder sig för dem. Den galne går bara rakt på och får därför också ta de smärtsamma konsekvenserna.

Även om goda ledare är optimister och tänker positivt om framtiden inser de att motgångar och svårigheter kommer. Det är en naturlig del av liv och företagande.

Det är förmågan till konstruktiv analys, att hjälpa sig själv till insikt och självförståelse, som är vår möjliga väg ur de känslor av motgång vi möter. Motgångar inspirerar oss på så sätt att växa och göra ännu lite bättre i vår situation.

Bli en visare ledare:

 • Se framtiden som en möjlighet och en tillgång.
   
 • Sök ständigt nya vägar till utveckling.
   
 • Fokusera dina tankar på det du vill uppnå.
   
 • Tro på sig själv och din förmåga.
   
 • Se andra människor som resurser till utveckling och framgång.
   
 • Förvänta dig det bästa från dina medarbetare så är sannolikheten stor att de lever upp till dina förväntningar.
   
 • Inse att det är dina beslut och handlingar, inte dina omständigheter, som bestämmer hur framtiden blir.
   
 • Välkomna humor och skratta åt dig själv och din situation nu och då.
   
 • Motionera regelbundet och hämta energi på ett lekfullt sätt.

* Ordspråken är hämtade från Salomo, kung i Israel under 900-talet f.Kr och känd för sin vishet. (Ordspråksboken Levande Bibeln, en parafras)

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Vd och Chefredaktör Motivation.se, vår expert inom ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Citaten i artikeln är hämtade från Ordspråksboken som tillhör de böcker i bibeln som kallas "vishetslitteraturen". Den är sammanställd av sex mindre ordspråkssamlingar med egna överskrifter som innehåller kloka tänkespråk och levnadsregler som visar hur man ska leva ett gott, lyckligt och rättfärdigt liv. Källa: Allt om Bibeln

Salomo var enligt Gamla Testamentet kung över Israel under 900-talet f.Kr. och regerade i 40 år. Han hade även tillnamnet Jedidjah och var son till kung David och Batseba. Han är känd för sin vishet och för att vara den som fick genomföra sin fars planer på att bygga templet i Jerusalem. Källa: Wikipedia

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill