Tidlösa Principer för Gott Ledarskap - Artikelserie del 4

Goda ledare utvecklar meningsfulla mål

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2011

Goda ledare utvecklar meningsfulla mål

Goda ledare utvecklar meningsfulla mål

Vi har i tidigare artiklar beskrivit att goda ledare skapar en inspirerande vision, stödd av vägledande värderingar som fungerar som ledstjärnor för den organisation de leder. Detta bildar det ramverk som skapar mening och öppnar motivationen hos medarbetarna.

Kung Salomo en ledare synonym med vishet, säger, ”Med vishet byggs huset, insikt ger det stadga, genom kunskap fylls rummen med vackra och dyrbara ting.” *

Goda ledare visar vidare på vägen, hur visionen kan förverkligas genom att fokusera på och samla medarbetarna kring aktuella, meningsfulla mål och frågor. Frågor vars svar frigör kraft och energi.

För att kunna utveckla meningsfulla mål behöver visionen jämföras med organisationens nuläge. Vilka är våra styrkor och utvecklingsmöjligheter? Vi börjar med att lyfta fram det positiva, vad vi gör bra och är starka på idag. Detta skapar energi och hjälper oss att få rätt perspektiv på våra möjligheter.

Den skillnad som uppstår mellan vårt nuläge (hur det är) och vår vision (hur vi vill att det ska vara) skapar den kreativa spänning som motiverar oss att agera, kompetensutveckla och skapa relationer.

”Hårt arbete ger framgång, men den som inte har ett bestämt mål blir fattig?”

Varje avdelning, grupp eller team behöver se sambandet mellan vad de gör och de övergripande målen. Dessa större mål bryts ner i delmål som i sin tur bryts ner till individuella mål. Detta stimulerar medarbetarna till att göra sitt allra bästa.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Goda ledare utvecklar därför och formulerar meningsfulla mål som är:

 • Utmanande och ändå realistiska.
 • Enkla och tydliga för full förståelse.
 • Tidsbestämda, så alla vet när målen ska vara uppnådda.
 • Mätbara eller bedömningsbara så att alla kan se och följa framstegen.
 • Fåtaliga, så att det skapas fokus.

Som Salomo säger, ”Känner du någon som arbetar målmedvetet? Han kommer att bli framgångsrik och få tjänstgöra hos kungar!”

Goda ledare får hela sin organisation att målmedvetet arbeta mot uppfyllelsen av de mål som leder till meningsfullhet, att skapa något nytt värdefullt för medarbetare, kunder, samhället och världen,. De hjälper medarbetarna i organisationen att flytta sitt inre in i framtiden, att för sina inre ögon se möjligheterna och vägen till utveckling.

Goda ledare hjälper också medarbetarna att växa och njuta av de framgångar som verifieras av omgivningens beröm och uppskattning i olika former. Detta frigör energi, kraft och momentum.

Ledaren har att innerst inne klargöra för sig själv det större han eller hon vill vara med om att skapa. 

Frågor att ställa sig blir: 

 • Vem vill jag vara? 
 • Vilka vill vi vara?

Att använda sin inre föreställningskraft och sin fantasi för att skapa bilder av måluppfyllelse och utveckla känslan av stolthet för sin roll, ger entusiasm och fokuserar agerandet.

”Om man inte plöjer i kylan får man inte äta under skörden.”

Disciplin är att göra det som behöver göras och betala det pris som krävs för att förverkliga visionen. Att försaka något bra idag för något ännu bättre i morgon. Allting har sitt pris. Om vi vill ha mer, behöver vi ge mer. Om vi vill ha en större skörd, behöver vi plöja och så mer. För naturens lag om utveckling och tillväxt gäller alltid. Vi skördar det vi sår. Vill vi att våra drömmar ska bli verklighet, förbereder vi oss och betalar priset i form av träning, prestation och insats, ansträngning och tid.

”Ha tålamod så vinner du till slut.”

Det mesta som är värt att kämpa för tar tid att uppnå. Vårt engagemang att uppnå målen gör att andra människor engageras att också vilja bidra. Den gode ledaren utvecklar en oerhörd stark identifikation med den roll som behövs för att nå målen och hjälpa sin grupp att se framsteg som en gradvis process. Ett steg i taget, en liten seger efter en annan. Detta ger energi och motivation att fortsätta resan.

”Arbeta intensivt så blir du en ledare.”

Likväl för sin egen del behöver goda ledare, förutom de mål de har kopplade till sin organisation, en tydlig föreställning av det som ger balans i livet. Mål som ger mening och motivation utanför jobbet.

Bli en visare ledare genom att:

 • Skapa bilder av gemensamma möjligheter och vägen dit för din organisation.
 • Tillsammans med dina medarbetare, sätta upp klara och utmanande mål.
 • Samla gruppen och skapa diskussion för delaktighet, förståelse och åtagande mot målen.
 • Klarlägga roller och ömsesidiga förväntningar inåt för att bygga gruppen till ett slagkraftigt lag.
 • Regelbundet se till att ha en dialog med dig själv för att hela tiden känna grepp över processen.
 • Ha en klar bild av vad som ger balans i ditt liv.

* Ordspråken är hämtade från Salomo, kung i Israel under 900-talet f.Kr och känd för sin vishet. (Ordspråksboken Levande Bibeln, en parafras)

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Vd och Chefredaktör Motivation.se, vår expert inom ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Citaten i artikeln är hämtade från Ordspråksboken som tillhör de böcker i bibeln som kallas "vishetslitteraturen". Den är sammanställd av sex mindre ordspråkssamlingar med egna överskrifter som innehåller kloka tänkespråk och levnadsregler som visar hur man ska leva ett gott, lyckligt och rättfärdigt liv. Källa: Allt om Bibeln

Salomo var enligt Gamla Testamentet kung över Israel under 900-talet f.Kr. och regerade i 40 år. Han hade även tillnamnet Jedidjah och var son till kung David och Batseba. Han är känd för sin vishet och för att vara den som fick genomföra sin fars planer på att bygga templet i Jerusalem. Källa: Wikipedia

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill