Variera medarbetarnas vardag

Frihet skapar utrymme att vara produktiv.

Motivera | ARTIKEL | NOV 2011

Frihet att jobba

Frihet att jobba

Idag går vi alltmer åt det flexibla hållet, när det gäller arbetstider och medarbetarnas planering av timmarna på jobbet. Och det är en positiv utveckling, när det handlar om motivation.

Alla har vi olika tempon och arbetssätt. Vissa är morgonmänniskor och andra är mer produktiva på kvällarna. En sak har dock de flesta människor gemensamt; vi vill alla göra ett bra jobb.

När medarbetarna har en känsla av att kunna påverka sin arbetssituation, ökar produktiviteten radikalt. Alla har givetvis inte möjlighet att påverka sina arbetstider i lika stor utsträckning, men det kan vara värt att titta på behov av eventuella förändringar inom de givna ramarna. Det kan handla om enklare omläggningar i tidplaner och flexibilitet kring vilka arbetsuppgifter som måste utföras. Finns utrymme för distansarbete? Kan vissa uppgifter utföras i en annan miljö eller vid annan tidpunkt? Har du lyssnat på medarbetarnsa egna idéer kring förändringar och förbättringar?

Låt dina medarbetare få möjlighet till större frihet och variation i sin vardag. Låt de själva få vara med och påverka sin arbetstid.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill