Nio steg för ett bra ledarskap

Checklista – nio beteenden som utgör grunden för ett gott ledarskap.

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2017

Vad är egentligen ett bra ledarskap? Ibland kan det vara nyttigt att gå tillbaka till grunderna och påminna sig om de verkligt viktiga egenskaperna som utgör ledarskapets kärna. Min tolkning av begreppet ledarskap är att det är det beteende och förhållningssätt du har gentemot dina medarbetare. Utifrån den enkla definitionen kommer här några konkret tips på vilka beteenden som en ledare bör ägna tid och energi åt. Se det som en checklista – finns det några specifika ledaregenskaper som du behöver utveckla mer?

1. Tydlig kommunikation

Ett bra sätt att skapa ett bra ledarskap och därmed motiverade medarbetare är att ha en mycket tydlig kommunikation. När medarbetare förstår vad de ska göra blir de mer aktiva och på sikt mer motiverade. Så tydliggör vilka förväntningar du har på dina medarbetare. Tänk också på att kommunikation också innefattar lyssnade, så se till att lyssna mer på dem och att lyssna aktivt. Att gå ”ronden” varje dag och småprata med medarbetare är ett konkret beteende som verkligen gör skillnad.

2. Skapa en vi-känsla, en bra laganda

Ett bra sätt att leda är att skapa en stark vi-känsla, en stolthet att tillhöra teamet. Skapa ett starkt ”tillsammans”, alltså. Gör saker som gör gruppen stolta. Denna kraft gör att alla kan mycket mer än var och en för sig själv; helheten blir större än summan av delarna. Du måste ha goda relationer till var och en i teamet, så det räcker inte att arbeta med gruppen, utan du måste även arbeta med alla individuellt. Boka in regelbundna, korta, one-to-ones. Det tar tid men det är det värt!

3. Belys individuell prestation

Återkoppla medarbetares prestationer till verksamhetens mål. Att alla medarbetare ser att deras individuella insats gör skillnad är viktigt för ett bra ledarskap. Detta gäller alla från receptionisten till de högsta cheferna! Meningsfullhet är ett bra sätt att skapa bra ledarskap.

4. Ställ krav

En ledare har modet att ställa krav och att ha förväntningar. Att vara alltför snäll kan vara ett faktiskt problem. Medarbetare mår bra av tydliga och rimliga förväntningar på leverans. Se steg ett!

5. Fokusera på att öka medarbetares förmåga

Det är din uppgift som ledare att skapa förutsättningar för att medarbetare ska kunna leverera. Då krävs det att du fokuserar på att öka deras förmåga. De ska över tid ha rätt kunskaper och verktyg för att göra en optimal arbetsinsats. Satsa således mycket på kompetensutveckling. Kompetens kostar, jag vet, men inkompetens kostar alltid mer.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

6. Våga ta beslut

En betydande del av ledarskapet är att våga ta beslut. Det krävs mod för att fatta beslut. Träna dig således i beslutsfattande för att bli en bättre ledare.

7. Förutsägbart ledarskap

Ledarskapet bör i möjligaste mån vara konsekvent. Alla medarbetare måste kunna förvänta sig en jämn leverans av ledarskap. En viss variation kan säkert krydda, men det får inte vara inkonsekventa beslut och vacklande kring mål och visioner.

8. Arbeta hållbart och långsiktigt

Måna om de anställdas fysiska och psykiska hälsa. Var uppmärksam på signaler som tyder på att medarbetare känner stress och press under längre perioder. Uppmuntra fysisk och mental träning om cirka 30 minuter per dag! Att varje timme ta fem minuters paus med några mentala och fysiska övningar är ett beteende som kommer att generera mycket positivt.

9. Arbetsglädje

Fokusera på att göra arbetet roligt och enkelt. Vi spenderar mycket tid på arbetsplatsen och därför är det viktigt att det är en god och trivsam stämning. Ha som regel att det bör skrattas minst en gång per dag!

Thomas Lundqvist

Vår expert inom ledarskap, beteende och medarbetarutmaningar

 • Följ skribent

Thomas Lundqvist är civilekonom och ledarskapsexpert. Thomas arbetar idag som författare, föreläsare och chefscoach. Hans passion för ledarskap och beteendeproblem är något som han vill sprida och dela med andra. Här på Motivation.se kommer Thomas skriva om ledarskap och beteendeproblem på arbetsplatsen. Detta för att du ska få en ökad förståelse och ”höjt metodtak” för att förebygga och hantera alla problem på din arbetsplats.

https://www.brainscan.se/

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Thomas Lundqvist

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill