”Ordet lycka är en trång kostym”

Sara Hammarkrantz och Katarina Blom, författarna till boken Lycka på fullt allvar, vill ge begreppet ny innebörd och berätta hur positiv psykologi kan göra skillnad - på riktigt.

Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | MAJ 2015

Sara Hammarkrantz, Katarina Blom, Positiv psykologi

Sara Hammarkrantz, Katarina Blom, Positiv psykologi

”Egentligen tror vi inte på lyckan”. Så inleds förordet till boken Lycka på fullt allvar och påståendet väcker onekligen en del frågor. I ett samtal med författarna - psykologen Katarina Blom och journalisten Sara Hammarkrantz – får jag svar på många av dem. Vi pratar bland annat om hur positiv psykologi kan öppna upp våra psyken och ge oss tillgång till en större del av oss själva. Och det slitna ordet ”lycka” fylls med en ny definition som gör det lättare att förhålla sig till tillståndet – och ta det på allvar.

Kan man tänka sig lycklig? Svaret är givetvis: nej. Inom positiv psykologi är agerande, beteende, fysisk upplevelse och tanke lika viktiga inslag. Och det handlar om att öva, träna och nöta för att skapa nya banor för tankarna att åka i.

En av principerna är att ”det är enkelt, men inte lätt”. ”Allvaret” i bokens titel syftar på förhållningssättet till den träning och de övningar som man behöver utföra tillsammans med sin hjärna för att få uppleva en verklig beteendeförändring. Övningarna måste utföras seriöst och regelbundet, annars blir det samma effekt som när man köper gymkort men aldrig besöker själva gymmet. Det vill säga; det händer ingenting.

Men varför fokuserar vi så mycket på begreppet ”lycka” i vår samtid?

- Det är nog många anledningar till det, men jag tror det räcker med att gå tillbaka till Maslows behovstrappa. Vi har allt idag. Det slutgiltiga lyxproblemet är att vi har så mycket att saker och ting till slut tappar sin meningsfullhet, säger Sara Hammarkrantz.

- Vi har ju maxat allt när det gäller prylar. De materiella värdena har urholkats och referensramarna har förändrats, tillägger Katarina Blom.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Är det här ytterligare en bok som ställer krav på ett bekymmersfritt Facebook-liv? En bok som manar dig att ta livet med en klackspark och bita ihop så blir allt bättre? Nej, inte alls. Det är en bok som väl beskriver hur benägna vi är att suga tag i det trångsynt negativa, men låta det energigivande passera obemärkt. Det är en bok som tar avstamp i vetenskapliga rön för att ge oss en mer nyanserad bild av ”lyckan” och berätta för oss hur vi kan jobba förebyggande och bli mer motståndskraftiga när motvindarna blåser - om vi bara vet hur.

Det är en ärlig bok, med ett godhjärtat syfte – att hjälpa oss att se oss själva på ett nytt och starkare sätt.

- Vi vet hur stor skillnad positiv psykologi kan göra i människors liv. Den gör att vi har makt att påverka oss själva till det bättre. Det vill vi berätta för så många som möjligt, säger Katarina.

Omdefiniera lyckobegreppet

De flesta inser nog att lyckan inte sitter i en ny bil, i kläder, prylar eller i konsumtionen i sig. Vi vet att det är kortsiktiga kickar som snabbt går över och bara varar tills nyhetens behag har lagt sig. Sen kryper behovet upp vid din sida igen. Om jag bara köper de där skorna… då kanske? Eller går ner tre kilo?

Sara och Katarina vill istället prata om välbefinnande och psykiskt välmående.

- Ordet lycka kan te sig lite plastigt i jämförelse, tycker jag. Det blir en ganska trång kostym att tränga in hela innebörden i. För det handlar mer om en positiv känsla i hela kroppen, det vill säga ett välbefinnande som påverkar hela dig, långsiktigt.

Positiv psykologi har blivit ett alltmer välkänt begrepp. Människans försvarssystem – fly eller fäkta, stresshormoner, hjärnans primitiva reaktioner på hot i vårt moderna samhälle – är ett välbevakat och dokumenterat ämne, det skrivs om det i många olika sammanhang. Överallt läser vi att hjärnan är lat och att det handlar om överlevnad och arv från savannen. Den behöver spara energi.

Men de positiva känslorna då – varför har vi dem? Ger inte de energi? Tjänar de oss på något sätt? Har de en evolutionär betydelse? Min övertygelse är att de spelar större roll än vi tror för vår egen utveckling och förmågan att komma på nya lösningar på gamla problem. Och jag får medhåll från Sara och Katarina.

- Visst, vi ska absolut vara tacksamma för att våra hjärnors försvarssystem funkar utan att vi behöver tänka på det. Men det negativa låser oss också onödigt hårt. Vi blir enkelspåriga, fantasilösa och rädda. Forskning visar att positiv psykologi faktiskt motverkar detta och gör oss mer orädda och flexibla, säger Katarina.

Lycka på fullt allvar, Positiv psykologi

Lycka på fullt allvar, Positiv psykologi

Hon berättar om studier som visar att positiva känslor gör oss öppnare och bättre på sociala relationer, mindre egoistiska och mer empatiska. Det finns också resultat som pekar på att vi blir mindre fördomsfulla.

- Vi får helt enkelt tillgång till mer av oss själva, säger Sara.

Bredda och bygg!

En av de tyngre forskarna inom området - Barbara Fredrickson – har presenterat teorin ”Broaden & Build”: bredda och bygg. Det sammanfattar ganska väl hur positiva känslor påverkar vårt sätt att uppfatta vår omvärld, men också hur vi faktiskt kan förändra vårt sätt att tänka och agera.

Vem vill vara enkelspårig när man kan vara bred? Vem vill stagnera när man kan bygga?

- Det är viktigt för oss att förklara att positiv psykologi rustar oss, det pratar vi hela tiden om i boken. Vi har makt och möjlighet att faktiskt förebygga genom tankar och handlingar, vi blir mer resilienta och står pall för utmaningar och hinder. Det är en enorm tillgång om man tar det på allvar, säger Sara.

En av metoder som beskrivs i boken tar jag med mig omgående - att vara närvarande i det positiva när det uppstår. Att hålla kvar känslan, stanna i den och registrera – oavsett om det är en händelse här och nu eller ett minne som far förbi. Det har visat sig vara en fungerande metod för att öka välbefinnandet på många områden i livet.

Blunda, håll kvar, känn. Släpp inte taget och rusa vidare.

- I början kan det säkert vara svårt att se sambandet mellan medvetet positivt agerande i vardagen och att man - till exempel som chef och ledare – succesivt blir bättre på att hantera svåra samtal med medarbetare. Men när man jobbat aktivt med övningar inser man ganska snart att det skett en förändring i förhållningsättet till olika situationer. Det går att rusta sig bättre för ångest och jobbiga situationer. Det går att trivas lite bättre utanför komfortzonen. Och nej, det handlar inte bara om att ”tänka positivt”, det går mycket djupare än så, säger Katarina.

Hon säger att allting strävar mot att bygga upp en tilltro till sin egen förmåga och att det handlar om att synkronisera tankarna med handling. Tankarna svävar hur de vill och är omöjliga att kontrollera. Vi kan inte värja oss mot de mörka och negativa flödena som böljar in och ut i våra medvetanden.

- Men genom uppmärksamhetsträning, fokus och meditation kan vi öva upp förmågan att - om inte kontrollera, så i alla fall ändra förhållningssätt till tankarna som fyller upp våra huvuden konstant. Sen kan vi låta uppmärksamheten stötta en beteendeförändring, då får vi en förändring på djupet. Då slutar vi gå på autopilot och slentrian och vi banar nya vägar i hjärnan. Det är ansträngande och tar tid, men ger resultat både i slutändan och längs vägen, säger Katarina.

Vi är ofta tydliga med vad vi inte tycker om, men har sämre koll på vad vi faktiskt uppskattar, menar Sara. Och när jag funderar på det så inser jag att hon har skrämmande rätt...

Hon ger exempel på ett par enkla övningar som tar oss närmare våra mentala guldkanter. 

- ”A perfect day” är en riktigt rolig och skön övning. Föreställ dig, från början till kväll, i detalj hur en perfekt dag skulle se ut för dig. Vad skulle den innehålla? Hur börjar den, hur slutar den? Vad skulle du göra, vilka skulle du träffa? Man blir varm av bara tanken på att få uppleva en sån dag. Och sen har vi tacksamhetsövningen, lite mer klassisk. Att varje kväll skriva ner tre saker som gjort dig tacksam under dagen. Stort eller smått, det spelar ingen roll. Huvudsyftet är reflektionsögonblicket, att stanna upp och ta tag i välbefinnandet för en stund.

Att gilla det lilla

Lyckan bor i det vardagsnära. Det är de ofta förekommande småsakerna som stärker oss, inte de sällsynta och häpnadsväckande händelserna. Ändå är det de stora sakerna som ofta får vårt största fokus i livet.

Det gäller att visa för hjärnan att vi väljer att ge smålyckorna tyngd genom att inte låta dem passera obemärkt. I boken pratar Sara Hammarkrantz och Katarina Blom om ”savoring”, ett engelskt ord som inte har en rättvis motsvarighet i svenskan.

- Vi har valt att översätta det med ”medveten njutning”. Det är en förlängd och förstärkt upplevelse, en kortvarig och sinnlig njutning som verkligen kräver närvaro i stunden – för sen har tillfället passerat.  När du väljer att lägga märke till hur just den här tuggan smakade eller hur just det här vinet kändes på tungan - det är att njuta medvetet. Och det sätter positiva spår, förklarar Katarina.

Att utsätta sig för lite mer ”savoring” i livet tar oss förmodligen också närmare det vardagsnära välbefinnandet. Kanske närmare det vissa kallar för lycka? Det är ett sätt att närma sig välbefinnandet på ett rent fysiskt plan.

Kanske blir det lättare för tanke och handling att mötas och påbörja en riktig förändring inifrån och ut?

- Att verkligen uppmärksamma händelser i livet är det bästa sättet att uppleva allting fullt ut. Våga vara i både ångest och sorg, glädje och upprymdhet, tristess och svåra situationer. Välbefinnande innebär inte på något sätt en tillvaro helt fri från motgångar eller motstånd. Tvärtom. Det är ju i skiftningarna som kontrasterna bildas och det är dem som gör lyckan synlig och kännbar, säger Katarina.

Och att kropp och själ sitter ihop blir tydligt när man sitter helt oskyldigt på en parkbänk när ett gammalt tråkigt konfliktminne plötsligt driver förbi, helt oskyldigt. Hjärtat börjar slå hårdare, andningen ökar i frekvens och blicken flackar irriterat och försöker hitta fokus på allt och inget på samma gång.

Du försöker mota bort det, trycka ut det, men det vill inte släppa. Till slut får du resa dig från bänken och försöka promenera bort från situationen.

Ibland går det, ibland inte.

Tänk om det minnet istället hade varit ett som fick dig att le. Ett leende som övergår i ett skratt som inte går att hejda. Tänk om du behöver stänga ögonen för att verkligen få chansen att kliva in i minnet och stänga ute allt annat. Tänk om du lämnar bänken, inte för att fly, utan för att du inte kan sitta stilla.

Tänk att du går för att gå till mötes, inte för att fly.

Tänk om vi gav det positiva det utrymme det förtjänar. Om vi lät det negativa passera och det njutbara fastna.

Om vi lät hjärtat slå lika hårt - fast av andra anledningar.

Tänk...

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Motivera

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Motivera

Dela:

Om författarna

Författarna Sara Hammarkrantz och Katarina Blom träffades på en tyst retreat och kände ganska snart en ordlös samhörighet. När de äntligen kunde börja prata med varandra visade det sig att de delade passionen för positiv psykologi och på varsitt håll gick och slipade på en bokidé. De slog sina huvuden ihop och två år senare kom boken.

Här hittar du Lycka på fullt allvar!

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill