MeToo kräver tydliga värderingar

Mia Hultman: Levande värdekultur skapar tydlighet.

Ledarskap | ARTIKEL | OKT 2018

Mia Hultman. (Foto: Robin Berglund)

Mia Hultman. (Foto: Robin Berglund)

Under det senaste året har frågan om hur vi behandlar varandra ute på arbetsplatserna hamnat i fokus på ett sätt som vi sällan har sett tidigare. MeToo-rörelsen har brutit en tystnadskultur som funnits kring sexuella trakasserier i arbetslivet och samhället, och den efterföljande debatten har rört upp starka känslor.


I grunden handlar det om att våra arbetsplatser måste präglas av gemensamma och levande värderingar, menar Mia Hultman, som är föreläsare och expert inom värderings- och förändringsarbete. När man arbetar med en levande värderingskultur så gör man det möjligt för alla att både bidra till kulturen och agera emot handlingar som inte stärker den. 

MeToo-kampanjen är en rörelse som skakat det svenska och internationella samhället i grunden. Den var ett sätt att bryta den tystnadskultur som finns kring trakasserier, i synnerhet – men inte bara – av sexuell karaktär. Dessa trakasserier förekommer överallt i samhället, inte minst i arbetslivet. 

Mia Hultman är föreläsare, författare och expert inom värderings- och förändringsfrågor. Hon menar att MeToo har haft en stor betydelse för debatten kring mänskliga relationer på arbetsplatsen. Viktiga men svåra frågor har uppmärksammats, tystnadskulturen har utmanats. Nu ställs allt högre krav på att arbetsgivarna ska ta sitt ansvar för att utveckla en sund arbetsplatskultur.

– Det har skapats en medvetenhet om att dessa problem existerar, och om att din påverkan som medarbetare eller chef är viktig. Dina handlingar påverkar andra, och du måste själv vara medveten om rätt och fel, säger Mia Hultman, som nyligen drog igång en föreläsningsturné med fokus på värderingar mot bakgrund av MeToo.

Hon menar att medarbetare, ledare och arbetsgivare nu har ett stort ansvar för att förändra och utveckla kulturen på arbetsplatserna – man kan inte nöja sig med enkla och formella åtgärder. 

– Det är väldigt bra om man till exempel skapar en visselblåsarfunktion, men man kan inte vila i det och tro att det räcker. Det är som att säga att ”nu har vi köpt in en livboj till stranden, så nu är vi säkra”. Vi behöver säkerställa att det inte finns några pålar under hopptornet, att båtarna inte kör för fort eller för nära, att alla agerar badvakter och tar ansvar för att ingen råkar illa ut. Och framförallt, vi ska ju se till att livbojen inte ska behöva användas, så hur lär vi alla att simma?  

– På en sund arbetsplats måste alla kunna agera, och då måste man börja med att prata om värderingar på riktigt, säger hon.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Från värdegrund till värderingskultur

Idag är det många företag och organisationer som har en formell värdegrund. Frågan är emellertid hur levande den är i organisationen och hur mycket den verkligen vägleder medarbetarna i det dagliga arbetet. Mia Hultman tycker att man ska prata mindre om värdegrund och mer om värderingskultur. 

– Det är viktigt vilka ord vi använder. Begreppet värdegrund används på olika sätt och är väldigt brett. Värderingskultur handlar om att värderingarna ska vara levande i allt man gör. Då kan man fatta beslut utifrån dessa värderingar, och låta dem vara vägledande i allt agerande på arbetsplatsen, säger Mia Hultman.

För att kunna skapa en levande värderingskultur måste man prata om värderingar, vad de betyder och hur de ska förstås och tolkas, menar hon. 

– Ta till exempel en värdering som ärlighet. Vad betyder det? Ett sådant värdeord kommer bara att leva i organisationen om vi som medarbetare och chefer först sitter ner och pratar om vad det verkligen betyder. Vi måste ha modet och viljan och ta oss tiden att beskriva värdeorden i beteenden, som jag som medarbetare och ledare kan agera utifrån. Det är först då vi kan agera och ha ett konsekvens-agerande, säger hon, och fortsätter:

– Det är viktigt att man formar kulturen tillsammans utifrån samtal och diskussioner om värderingar och om vad dessa innebär. Får vi skämta på någon annans bekostnad? Vilka ord får vi använda? Och hur ser vi på exempelvis kramar och beröring? Det handlar om att tydliggöra vad en stark värderingskultur är för just oss, på den här arbetsplatsen, förklarar Mia Hultman.

"Jag tror att man blir mer rädd för att göra fel om man inte vet vad som gäller."

– Mia Hultman

Rädslan kring MeToo beror på otydlighet

Vissa hävdar emellertid att vi är på väg att bli överkänsliga i arbetslivet. Att stoppa trakasserier är en sak, men måste man verkligen ha långa samtal för att utreda om det är okej att dra ett skämt eller att ge någon en kram? Vi är väl vuxna människor?

Dessa invändningar missar poängen, menar Mia Hultman. Syftet med att skapa en stark värderingskultur baserad på gemensamma samtal är att skapa tydlighet kring vad som gäller – just för att vi ska slippa gå omkring och vara rädda för att säga eller göra fel. Att känna till varandras värderingar och ha en gemensam värdegrund skapar på så vis en större frihet än om vi bara ignorerar dessa frågor.

– Jag tror att man blir mer rädd för att göra fel om man inte vet vad som gäller. Det är då man till exempel blir rädd för att skämta, och därför drar slutsatsen att omgivningen är ”överkänslig”. Vissa säger: ”Får man inte ens kramas längre?” Och då måste man prata om det. Kanske är det så att de allra flesta tycker att det går utmärkt att kramas. Eller så tycker de inte det. Det är just därför ni måste prata, för rädslan kommer av otydlighet, säger Mia Hultman.

Man kan förstås också invända att värderingar är någonting väldigt personligt – kan arbetsgivare verkligen göra anspråk på att få bestämma vilka värderingar en medarbetare ska göra till sina? Mia Hultman understryker att medarbetarna i allra högsta grad är med och skapar värdekulturen. Men hon tycker också att det är rimligt att man själv väljer en arbetsplats som är kompatibel med ens personliga värderingar.

– Om jag är medveten om vilka värderingar jag har så bör jag ju välja en arbetsplats vars värderingar passar mig, säger hon.

Värderingsarbetet måste fortsätta

MeToo handlade i grunden om att bryta en tystnadskultur kring trakasserier. Nu måste det arbetet fortsätta på de enskilda arbetsplatserna, och då kommer arbetet med värderingar bli centralt, anser Mia Hultman.

– Om man har en äkta, levande värderingskultur, där man lyssnar på varandra, diskuterar och delar med sig, och därigenom skapar en gemensam värdegrund, då har man någonting som alla kan agera på. Om jag är utsatt så måste jag veta att det finns kollegor som jag kan prata med, och då måste jag vara säker på den kultur vi har hos oss.

Det är också viktigt att komma ihåg att det handlar om människor – vi måste sluta säga ”män” och ”kvinnor” hela tiden när vi pratar om de här frågorna, menar hon. Det behövs inte bara goda intentioner, utan också kunskap och kompetens i hur sådana här samtal bör föras. Framför allt är det viktigt att hela organisationen engagerar sig i värderingsarbetet, inte bara enstaka eldsjälar.

– Om jag är ledare och bra på det här, men det saknas en värderingskultur i organisationen, då står jag ensam. Man måste ha verksamheten i ryggen, så att det finns en gemensam ambition att skapa medvetenhet och nolltolerans mot trakasserier.

Ett sätt att komma igång och inspireras inför värderingsarbetet kan vara att se Mia Hultmans föreläsningar nu under hösten. Syftet med föreläsningen är att öka kunskapen om hur man kan skapa en positiv förändring och etablera en levande värderingskultur.

– Jag har precis börjat med den nya föreläsningen, som har fokus på just dessa frågor som är så aktuella nu. Jag är inte expert på sexuella trakasserier, men på värderingar. Nästan gång en sådan här rörelse uppstår så kanske det handlar om helt andra saker, och då måste man vara rustad för det, säger Mia Hultman.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

#Metoo var för många en ögonöppnare, för andra den första chansen att öppna upp och prata utan att känna sig utpekad. Mia är aktuell med föreläsningen #metoo – vår framtid tillsammans, en föreläsning om förändringsarbete med genus i fokus.

Läs mer på: miahultman.se

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill