Vägen tillbaka från utbrändhet

Stödet från chefen och kollegorna viktigt när utbrända återgår i arbete.

Hälsa | HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | FEB 2012

Stödet från chefen och kollegorna viktigt när utbrända återgår i arbete

Stödet från chefen och kollegorna viktigt när utbrända återgår i arbete

Att återgå i arbete efter en lång tids sjukskrivning på grund av utbrändhet är inte alltid en lätt match. För att återgången ska bli lyckad krävs en god psykosocial arbetsmiljö som präglas av öppenhet och högt i tak.

Sofia Norlund vid Umeå universitet doktorerade i oktober 2011 med en avhandling om långtidssjukskrivna patienter vid stressrehabiliteringen på Norrlands universitetssjukhus och om deras återgång i arbete. Patienterna i studien led av olika former av utmattningssyndrom.

En negativ psykosocial arbetsmiljö riskerar inte bara att göra de anställda utbrända, utan också att försvåra återgången i arbete efter den typen av sjukskrivningar.

Stöd och egna resurser

Sofia Norlunds studier, som bland annat består av intervjuer, visar att låg kontroll över arbetssituationen ökar risken för fortsatt sjukskrivning. Även så kallad "dold coping", att dölja sina känslor i stressfyllda situationer, är ett vanligt problem när utbrända medarbetare ska återgå i arbete.

- Det är två delar som är viktiga när en person med utmattningssyndrom ska börja jobba igen; dels hur personen själv agerar, dels vilket stöd han eller hon känner från andra, säger Sofia Norlund.

För den sjukskrivne själv är det alltså viktigt att uppleva att hon har tillräckligt med egna resurser för att orka komma tillbaka. Att ha insikt om sina möjligheter och begränsningar och att kunna anpassa sitt sätt att hantera olika situationer är exempel på sådana resurser. Samtidigt är även stödet från andra, inte minst från chefen, väldigt viktigt för att den sjukskrivne ska orka komma tillbaka.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Då är det också viktigt att komma ihåg att två personer som får exakt samma stöd kan uppleva det helt olika. Den ena kan uppleva att hon har fått massor av stöd medan den andra kan känna att hon knappt har fått något stöd alls, säger Sofia Norlund.

Tydlig kommunikation

Som chef har man ett stort ansvar när det gäller att se till att en medarbetare kan återgå till arbete efter sjukskrivning. Detta gäller i synnerhet när sjukskrivningsorsaken har varit utbrändhet.

- Jag tycker det är viktigt att försöka få tillbaka medarbetaren till arbetsplatsen så tidigt som möjligt. Om det går så är det bra om personen i fråga kan jobba några procent eller åtminstone komma och fika någon gång i veckan. Det minskar risken för arbetsfobi, säger Sofia Norlund.

Det gäller också att vara tydlig i sin kommunikation, menar hon. Olika anställda hanterar krav på olika sätt. För att förstå hur den enskilde medarbetaren upplever situationen måste man således prata med varandra.

- Det är viktigt att köra med raka rör och samtidigt vara väldigt lyhörd. Man ska också försöka utmana arbetstagaren, men då måste ju han eller hon känna stöd också.

Möjlighet att påverka

Kommunikationen är över huvud taget väldigt viktig om man vill skapa ett arbetsklimat som inte orsaker eller förvärrar utmattningssyndrom.

- Det är viktigt att arbetsplatsen präglas av öppenhet så att det finns möjlighet att diskutera och kritisera. De anställda måste också kunna påverka sin arbetsmiljö, och i de fall då man inte kan gå deras krav eller önskemål tillmötes måste man vara tydlig och berätta varför det inte går, säger Sofia Norlund.

Rent konkret kan man som arbetsgivare kontrollera den psykosociala arbetsmiljön genom olika mätningar, förklarar hon. Det finns olika frågeformulär, både övergripande och mer specifika, att använda sig av. Det gäller dock att inte lita för blint på mätningarna.

- Även om arbetsplatsen skulle få jättehöga betyg i sådana formulär så kan man inte luta sig tillbaka och vara nöjd. Det finns en risk att medarbetarna inte vågar säga vad de tycker, de kan vara rädda för att det kan komma repressalier om de klagar.

Stöd från kollegorna

Förutom chefen kan även kollegorna spela en viktig roll för att återgången i arbete ska bli lyckad, visar Sofia Norlunds studier.

- De jag har intervjuat har pratat om sina kollegor också, om hur viktigt det är med det emotionella stödet och hur uppskattad man känner sig när man får det, säger hon, och fortsätter:

- Som kollega ska man inte vara rädd för att fråga vad personen vill och känner. Samtidigt är det ju inte bra att vara för på. Man ska använda sig av sina sociala kompetenser.

Bland personer som har varit sjukskrivna för utmattningssyndrom är det ganska vanligt att man försöker bevisa att man duger, förklarar Sofia Norlund. I det läget finns det naturligtvis en risk att den anställde tar i lite för mycket.

- Kollegorna kan då vara till stöd genom att hjälpa till att bromsa. Men det där är individuellt - vissa behöver bromsas medan andra behöver bli pushade för att känna att de klarar av saker.

Uppbackning viktigt

En av de vanligaste orsakerna till att sjukskrivna misslyckas med sin återgång i arbete är att de har för bråttom och kastar sig in i något som de kanske inte är beredda på, säger Sofia Norlund. En annan orsak kan vara att de inte får tillräcklig uppbackning från arbetsgivaren.
Men framför allt handlar det om att lära sig hantera arbetssituationer på rätt sätt.

- I vissa situationer är det viktigt att ta hjälp av samtalsterapi för att lära sig hur man ska hantera stress. Kontakten med arbetsplatsen är också viktig, man ska inte vara rädd för att gradvis komma tillbaka till jobbet. Och man får inte vara rädd för att be om hjälp, säga till och sätta stopp om det blir för mycket, säger Sofia Norlund.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill