Vårt hopp om framtiden ligger hos företagen

Rekordlågt förtroende för institutioner medför nya krav på företagen – men också nya möjligheter. ”En av de mest intressanta lärdomarna från undersökningen är att företag nu är den institution som flest människor litar på.”

Ledarskap | Hållbarhet | Årets VD | ARTIKEL | APRIL 2016

Vårt hopp om framtiden ligger hos företagen

Vårt hopp om framtiden ligger hos företagen

Svenska folkets förtroende för samhällets institutioner – såsom företag, offentlig sektor, media och NGO:er – ligger på anmärkningsvärt låga nivåer. Det visar den årliga undersökningen Edelman Trust Barometer, där Sverige placerar sig näst sist av alla undersökta länder i världen när det gäller förtroende. Samtidigt har vi blivit ett land där folk litar mer på näringslivet än på övriga samhällsinstitutioner – vilket medför ett extra stort ansvar för företagsledare. Men också nya möjligheter.

Förtroende och tillit är det kitt som håller ihop ett samhälle. Och historiskt sett har Sverige varit ett land där den sociala sammanhållningen är stark och där människor litar på samhällets institutioner.

Men den nya undersökningen Edelman Trust Barometer, som är baserad på online-enkäter med 33 000 människor i 28 länder runt om i världen, visar att någonting har hänt med förtroendet och tilliten i vårt land. Svenska folkets genomsnittliga förtroende för institutioner (offentlig sektor, företag, medier, NGO:er) ligger på 37 procent, vilket placerar oss näst sist bland de undersökta länderna.

Det ska förvisso påpekas att de högsta förtroendesiffrorna finns i länder som Kina och Förenade Arabemiraten, vilket naturligtvis kan förklaras med att dessa länder är diktaturer där folk har fått lära sig att inte kritisera institutioner. Men Sverige ligger även väldigt långt efter demokratiska länder som exempelvis Kanada (56 procent) och Nederländerna (52 procent). Siffrorna kan således inte förklaras bort med att svenskar är mer kritiskt tänkande än befolkningen i de andra länderna.

Så, hur ser förtroendesituationen ut i Sverige, vad beror den på och vilka blir konsekvenserna?

Minskad tillit

En sak är säker – omvärlden delar inte svenskarnas negativa syn på våra institutioner, åtminstone inte när det gäller företag. 66 procent av världens befolkning har förtroende för svenska företag, vilket gör att Sverige är det land vars företag åtnjuter det högsta förtroendet i världen. Men bland svenskarna själva är det bara 46 procent som litar på våra företag.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Den minskade tilliten i vårt samhälle märks också på flera andra sätt. 7 av 10 svenskar litar mest på en talesperson man känner igen sig i, och vänner och familj ses som den mest tillförlitliga informationskällan. Traditionella experter och institutioner, exempelvis akademiker, journalister och företag, är inte tillnärmelsevis lika trovärdiga enligt svenska folkets bedömning.

Samma tendens ser vi i vilka kanaler svenskar väljer för att ta del av nyheter, kunskap och information. Sökmotorer är nu den informationskälla vi oftast använder, och för första gången någonsin är det också den källa vi litar mest på. TV och tidningar har alltså tappat förtroende och anseende, och idag föredrar vi att söka information själva – vilket förvisso kan vittna om självständighet, men också om ett visst tunnelseende. Hur splittrat blir inte samhället om var och en av oss formar sin världsbild helt utifrån egna värderingar och sökord?

Företag bättre än andra institutioner

Även offentlig sektor är inne i en negativ trend när det gäller förtroende. Medan tilliten för det offentliga ökar något i resten av världen (förvisso från en lägre nivå) så minskar den istället i Sverige.

Framför allt tycks svenskar se skeptiskt på den offentliga sektorns möjligheter att hänga med i utvecklingen. Bara 36 procent tror att den gemensamma sektorn är ”säkrad för framtiden”, vilket kan jämföras 52 procent för företag.

En av de mest intressanta lärdomarna från den här undersökningen är att företag nu över huvud taget är den institution som flest människor litar på. Förvisso med liten marginal – 46 procent litar på företag, 45 procent på offentlig sektor, 31 procent på medier och 26 procent på NGO:er.

Men det är ändå en viktig trend att ha i åtanke. Om företag är den institution vi har störst förtroende för, vad innebär det för företagsledarna? Vilka krav ställer det, och vilka möjligheter öppnas upp?

Kraven är nog egentligen ganska tydliga; företag förväntas idag ta ett stort samhällsansvar. Företag som inte har ett genuint engagemang för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet kommer inte att klara sig i framtiden. 70 procent tycker att näringslivet måste inta en ledande roll för att driva på förändring, och flertalet svenskar vill hellre höra VD:ar prata om samhällsfrågor än om finansiella resultat. Bland respondenter som minskat sitt förtroende för företag anger 53 procent att näringslivet har misslyckats med att göra skillnad i viktiga samhällsfrågor.

Krav – och möjligheter

Företagsledare bär således ett tungt ansvar – idag hoppas människor mer på att näringslivet ska göra skillnad än att politiker, media eller NGO:er ska göra det.
Men siffrorna visar inte bara på tuffare krav och ansvarsutkrävande, utan också på en enorm potential för moderna företag. För även om folkets tillit till svenska bolag är jämförelsevis låg, så är den alltså större än förtroendet för övriga institutioner.

Idag har näringslivet en möjlighet att driva på och forma samhällsutvecklingen på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Företag kan spela en viktigare roll i människors liv än att bara förse dem med produkter att konsumera. Dagens medborgare hoppas på mer än så – de hoppas på att företagsledare ska visa vägen in i framtiden och uppfinna ett bättre samhälle. Någonting som politiker, media och andra samhällsinstitutioner alltså anses ha misslyckats med.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Årets VD

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Årets VD

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill