Ökat förtroende för chefer – mitt under pandemin

Yrkesverksamma svenskar har allt större förtroende för chefer och ledningsgrupp, enligt en ny undersökning.

Ledning | Ledarskap | ARTIKEL | NOV 2020

I kristider är det väldigt viktigt att både ledarskapet och hela organisationen har de egna medarbetarnas förtroende.

I kristider är det väldigt viktigt att både ledarskapet och hela organisationen har de egna medarbetarnas förtroende.

Under den pågående coronapandemin har många människor tvingats jobba hemifrån. Men trots distansen – eller kanske tack vare hur den har hanterats – ökar förtroendet för svenska chefer och ledningsgrupper. Det visar den nya undersökningen Orvesto Näringsliv, som utförts av Kantar Sifo.

Coronapandemin har varit en svår prövning för det svenska arbetslivet, på flera sätt. En av de största utmaningarna är att många tvingas arbeta hemifrån, vilket långt ifrån alla är vana vid. En sådan stor och plötslig omställning ställer förstås höga krav på ledarskapet och kommunikationen – som måste kunna fungera och hålla igång verksamheten trots den extraordinära situationen. Ledarskap på distans har gått från att vara undantag till att bli regel.

Men förtroendet för våra chefer verkar vara intakt – och mer än så. Den nya undersökningen Orvesto Näringsliv, som har utförts av Kanter Sifo, visar att förtroendet till och med har ökat. 69 procent av de yrkesverksamma svenskarna mellan 21-65 år har stort förtroende för sin närmaste chef, enligt studien – som genomfördes 17 mars-27 maj 2020, alltså under pågående pandemi. Engagemanget och stoltheten inför jobbet blir också allt större, samtidigt som allt fler svenskar uppger att de kan tänka sig att rekommendera sin arbetsplats.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Stärkt förtroende även för ledningsgruppen

I kristider är det väldigt viktigt att både ledarskapet och hela organisationen har de egna medarbetarnas förtroende. Då finns det inte bara goda möjligheter att klara krisen, utan också att komma ut starkare på andra sidan. Därför är det viktigt att notera att de flesta yrkesverksamma svenskar också har en hög tillit till företagsledningen. 58 procent uppger att de känner ett stort förtroende för sitt företags ledningsgrupp, vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med i fjol.

Undersökningen presenterades i samband med HR-dagarna 2020. Lena Bjurner, vd och generalsekreterare på Sveriges HR Förening, poängterar att svåra prövningar också kan leda till positiva förändringar, vilket de här resultaten kan vara en indikation på.

– Pandemin är en av vår tids stora utmaningar och tragedier, men i likhet med andra kriser har den också startat en våg av förändringar. Den har accelererat digitaliseringen, vilket har skapat nya möjligheter och arbetssätt. Samtidigt ställer detta också krav på ett mer transparent, innovativt och mänskligt ledarskap, vilket vi nu ser positiva resultatet av, säger hon i ett pressmeddelande.

Hon framhåller också att HR har en väldigt viktig roll i svåra tider.

– HR har varit kritisk under pandemin. När det gäller att hjälpa organisationer, ledare och medarbetare att anpassa sig mot framtida och nya krav så har HR en fortsatt nyckelroll. Framöver tror jag att det är helt avgörande att HR ges både utrymme och mandat för att säkerställa att organisationer både kan återhämta sig och växa, säger Lena Bjurner.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill