Innovationsledarskap kan förändra offentlig sektor

Eva-Marie Blusi Tyberg är innovationsledare i Sundsvalls kommun.

Ledarskap | Innovation | ARTIKEL | NOV 2020

– Vi erbjuder en trygg och fri plats att utforska och testa en idé så länge som den skapar värde för dem vi är till för, säger Eva-Marie Blusi Tyberg.

– Vi erbjuder en trygg och fri plats att utforska och testa en idé så länge som den skapar värde för dem vi är till för, säger Eva-Marie Blusi Tyberg.

Sundsvalls kommun har flyttat fokus från innovationer till att innovera, berättar kommunens innovationsledare, Eva-Marie Blusi Tyberg. Verksamheten har gått från att vara reaktiv till att bli proaktiv, och har också dragit många lärdomar av att testa sig fram tillsammans med andra. Det har lett till ett ökat intresse för innovationsarbete inom den offentliga sektorn – där begreppet innovationsledarskap fortfarande har mycket mark att vinna.

I Sundsvalls kommunhus korridorer finns skyltar med budskap som ”Byt perspektiv”, ”Testzon” och ”Fail fast”. Budskapen är en del i arbetet med att införa en positiv förändringskultur och ett systematiskt arbetssätt för att öka kommunens innovationsförmåga. 

– Vi har en idésluss som är öppen för alla 8000 medarbetare i förvaltningar och bolag för att utforska och testa en idé. Vi har också ett samarbetsavtal med Mittuniversitetet som resulterat i drygt 60 forskningsprojekt och ett mycket framåtlutat digitaliseringsarbete. Tillsammans utgör de olika verktyg i kommunens innovationsarbete, berättar Eva-Marie Blusi Tyberg, som är certifierad innovationsledare och har en strategisk roll på Sundsvalls kommun för att stärka kommunens innovationsförmåga. 

Idéslussen som startade 2017 har utforskat 170 case. Vilka av dessa som kommer att bli verkliga innovationer vet man först när vi tittar i backspegeln om några år. Cirka 150 case är avslutade, och 29 koncept har gått vidare till ett införande i verksamheten. Casen är av varierad karaktär och handlar om alltifrån framtagandet av nya arbetssätt för demensvård, till reglering av vattenflöden genom nya sensorer och Internet of Things. 

Eva-Marie förklara att även privata företag och andra organisationer har haft möjlighet att testa sina koncept i ett kommunalt sammanhang. 

– Vi erbjuder en trygg och fri plats att utforska och testa en idé så länge som den skapar värde för dem vi är till för. Det vill säga patienter, elever, medborgare och så vidare. Det finns verktyg och processer, men varje resa är unik och designas utifrån sina behov. Vi har lärt oss massor sedan 2017, men inser också att vi bara är i början av vår utvecklingsresa. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Därför blev hon innovationsledare

Eva-Marie har en bakgrund som analytiker, strateg och chef, och upplevde att innovationsledare var ett naturligt nästa steg i karriären för att åstadkomma förändring.

– Det som motiverar mig är att vi behöver vara mer aktiva i att skapa den framtid vi vill ha, istället för att bara passivt anpassa oss till den framtid vi får. Om vi gör något så kan vi göra skillnad. Jag anser att hållbarhets- och innovationsarbetet går hand i hand, och för att skapa ett mer hållbart samhälle behöver vi innovera. 

När ISO-standard för innovationsledning kom så blev Eva-Marie nyfiken på vad den innehöll, men tänkte också att en certifiering skulle vara ett bra ”kvitto” för Idéslussen. Och certifieringen har definitivt bidragit till att ge Idéslussen legitimitet. Med tiden har de fått allt fler stora och komplexa uppdrag, och det finns en bred nyfikenhet på vad innovationsledningen gör på Sundsvall kommun. Dels i den egna kommunen, men också från andra kommuner och forskare.

Eva-Marie Tyberg

Många utmaningar i offentlig sektor

Eva-Marie säger att hon stöter på många utmaningar i sin roll som innovationsledare. Inte minst för att begreppet inte har funnits så länge i offentlig sektor.

– Vi har haft ett utvecklingsprogram för chefer och verksamhetsutvecklare i syfte att lära och träna på att innovera. När vi startade programmet fanns det väldigt få bra exempel på offentliga innovationer. Vi hittade mest teknikorienterade prylar från näringslivet. Och ja, det finns likheter i processen, men det har krockat rejält vad gäller ord, begrepp och exempel som ibland till och med uppfattats provocerande.

Sundsvall kommun arbetar bland annat med utbildning, omsorg och utsatta människor, ibland på liv och död. Så affärslogiken, behovsdjupet och synen på hållbar utveckling skiljer sig en hel del mellan näringsliv och offentlig sektor, och det verkar vara tämligen outforskat. Ytterligare en utmaning är att en kommun består av väldigt många olika slags verksamheter med olika affärslogiker. Så Eva-Marie och hennes kollegor har därför fått jobba en hel del med att anpassa och ta fram egna exempel. 

– Sedan går det inte att ducka för att offentlig sektor står inför stora och komplexa utmaningar. Oavsett om vi pratar demografiutveckling, klimatfrågan eller en ökad sårbarhet så är utmaningarna inget som en enskild kommun kan lösa själv. 

Eva-Marie framhåller att det behövs fler gränsgångare som kan röra sig mellan offentlig, privat, ideell sektor och akademi, samt nivåerna lokalt, regionalt och nationellt för att innovera tillsammans på en helt annan systemnivå.

”Behovet kommer att öka” 

Men än så länge är innovationsledaryrket en ny profession, och Eva-Marie upplever att många inte vet så mycket om yrket.

– De flesta känner till vad en projekt- eller kvalitetsledare gör, men få vet vad en innovationsledare gör. Med tanke på de stora och komplexa utmaningar vi står inför tror jag att behovet av innovationsledare kommer att öka. Det behövs ”designers” av nya framtidsdialoger och nya sätt att jobba över gränser. I kommunen kan det påverka allt ifrån hur politiken kan ge ”förnyelseuppdrag”, till hur vi ska rekrytera personal. Jag tror att vi bara sett början av resan för innovationsledaryrket i offentlig sektor, säger Eva-Marie Blusi Tyberg.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill