Visualisera - på rätt sätt

Visualisering kan leda helt fel om du fokuserar på fel saker, visar forskningen.

Ledarskap | HR | ARTIKEL | FEB 2015

Visualisering, Ledarskap, Motivation

Visualisering, Ledarskap, Motivation

För att uppnå ett mål i livet måste du visualisera framgången; om du kan se dig själv lyckas så kommer du också att göra det. Åtminstone är det vad vi ofta får lära oss i självhjälpsböcker. Men vad säger egentligen forskningen? Sanningen är att visualisering kan leda till antingen framgång eller totalt misslyckande - beroende på vad du visualiserar.

Det är ingen hemlighet att dina möjligheter till framgång i livet beror väldigt mycket på hur du tänker. Motivation, självkänsla och mental inställning kan till och med spela större roll än kompetens och talang.

Vi får ofta lära oss att den som vill uppnå ett mål måste kunna se sig själv göra det. Denna metod kallas för visualisering och är väldigt vanlig inom idrottsvärlden; elitidrottaren "ser" sig själv vinna tävlingen redan när hon sitter i omkläddningsrummet och förbereder sig.
Men exakt vad är det hon ser?

Drömmar kan minska motivationen

Forskningen stödjer tesen att den som vill vinna måste kunna se sig själv göra det - men visualisering fungerar inte riktigt så som gemene man har fått lära sig. Det finns nämligen betydande risker med att föreställa sig en framgång.

Motivation.se har tidigare berättat om psykologiprofessorn Gabriele Oettingens forskning, som visar att positiva drömmar faktiskt kan minska vår motivation och dränera oss på energi - eftersom hjärnan tror att målet redan är uppnått. (Oettingens lösning är att man bör använda sig av den så kallade WOOP-metoden; Wish-Outcome-Obstacles-Plan).

Det är precis det här problemet som kan uppstå när vi visualiserar en bedrift; hjärnan tror att att vi redan har uppnått den, vilket gör att vi slappnar av och hamnar i viloläge när vi egentligen borde sätta igång att jobba.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Många självhjälpsböcker och karriärcoacher lär oss att vi ska visualisera det framtida drömögonblicket då vi får vår befordran, träffar vår drömpartner - eller vad det nu är vi vill uppnå. Men sanningen är att den typen av visualisering kan ha en direkt skadlig inverkan på våra möjligheter att lyckas.

Visualisera processen

Visualisering är en fungerande metod, men frågan är vad och hur vi visualiserar. Forskningen visar att det finns stora fördelar med att visualisera själva processen istället för det önskade resultatet, skriver PsyBlog.

I en studie (Pharm och Taylor, 1999) bad forskarna en grupp studenter att visualisera sina önskade framgångar inför en tenta. Den ena gruppen ombads att föreställa sig slutmålet - att de lyckats väl på tentan - medan den andra gruppen istället fick visualisera den arbetsprocess (läsning m.m.) som krävs för att få ett bra resultat på provet.

Resultatet visade tydligt att den grupp som hade visualiserat processen ägnade mer tid till att plugga inför tentan, vilket också ledde till att de fick bättre resultat på provet (även om sambandet mellan just studietid och studieresultat är förvånansvärt svagt).

En av orsakerna till att man får bättre resultat om man visualiserar arbetsprocessen är att man då fäster större uppmärksamhet vid de steg som behöver tas för att uppnå målet; visualiseringen blir ett sätt att planera utförandet, och vi blir bättre på att förutse det hårda arbete som krävs. Studien visar också att den här metoden minskar den ångest som man annars kan uppleva när man vill prestera någonting.

Elitidrottaren visualiserar inte det ögonblick då hon kliver upp på prispallen. Hon visualiserar själva tävlingen eller matchen; hur den kommer att gå till, vilka situationer som kan tänkas uppstå och hur hon ska bete sig då.

Visst kan det vara trevligt att föreställa sig en framgång. Men visualisera vägen dit istället, så har du betydligt större chanser att lyckas.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill