Treenigheten som gör oss produktiva

Rätt matchning mellan person, organisationskultur och incitament - då skjuter produktiviteten i höjden.

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2014

Ola Andersson, Institutet för näringslivsforskning

Ola Andersson, Institutet för näringslivsforskning

Bra matchning mellan person och organisationskultur leder till ökad produktivitet. Nationalekonomen Ola Andersson har i en ny uppsats lagt fram empiriska bevis för att prosociala personer blir betydligt mer produktiva om de matchas med en prosocial kultur, medan individualistiska personer istället blir mindre produktiva. "Vi finner att treenigheten person, organisation och incitament är extra viktig", säger Ola Andersson till Motivation.se.

Forskare har länge antagit att en bra matchning mellan person och organisationskultur leder till ökad produktivitet. Men empiriska bevis har hittills saknats. Nationalekonomen Ola Andersson, verksam vid Institutet för näringslivsforskning (IFN) bestämde sig, tillsammans med tre andra medförfattare, därför för att titta närmare på hur sambandet egentligen ser ut.

- Det fanns två skäl till att jag valde att studera detta. Dels ville vi sammanbringa den litteratur som finns om person, organisationskultur och incitament. Dels ville vi titta på kausaliteten, vi hittade inga kausala bevis för att rätt matchning är viktigt, säger Ola Andersson.

Artificiell organisationskultur

Andra forskare som har studerat sambandet mellan person, organisation och produktivitet har mestadels tittat på företag i verkligheten. Det har då varit mycket svårt att avgöra hur orsakssambandet ser ut.

Ola Andersson valde istället att ta med sig individer till ett laboratorium och utföra sina tester där.

- Vi mätte deras personlighet med hjälp av socialpsykologiska mått och enkätfrågor samt genom att observera deras beteende i olika situationer. Sedan skapade vi organisationskulturer på artificiell väg, genom att påverka dem undermedvetet att fokusera på vissa specifika mål, säger Ola Andersson.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Försökspersonerna delades upp i tre grupper där tre olika organisationskulturer skapades - en prosocial, en individualistisk och en neutral. Sedan parades individer i respektive grupp ihop för att interagera i en situation med vissa incitament.

"Treenigheten" viktig

Resultaten av studien visar alltså att en god matchning mellan person, organisationskultur och incitament leder till ökad produktivitet.

- Vi finner att den här "treenigheten" är extra viktig. Om incitamentstrukturen och organisationen kräver samarbete, då ser vi en väldigt stark effekt om personen är prosocial. Har du däremot en individualistisk person så kommer den att arbeta sämre och vara mindre produktiv i en sådan organisation. Så matchningen i det vi kallar treenigheten är väldigt viktig, säger Ola Andersson.

Han understryker att alla tre delar i treenigheten måste vara matchade - har man en prosocial person och organisation, men en individualistiskt anpassad incitamentstruktur, kan det uppstå problem.

Ha koll på kulturen

En prosocial person definieras som en person som visar mycket omtanke, dels för människor i sin närhet (medarbetare), dels för samhället i stort. Individualistiska personer lägger större vikt vid den egna prestationen samt vid makt och rangordning.

För företag och organisationer ute i verkligheten kan det naturligtvis vara svårt att bedöma hur väl en person matchar organisationskulturen.

- Jag tror att det är väldigt viktigt att man har bra koll på sin organisationskultur. Ibland kan man kanske ha en tanke om hur man vill att den ska se ut, men man måste också veta hur den faktiska kulturen ser ut. Sedan gäller det att helt enkelt göra en "screening" och försöka hitta personer som passar i den kulturen, man måste hitta bra sätt att mäta personlighet när man rekryterar, säger Ola Andersson.

- En missmatch kan vara väldigt dyr, bland annat för att en medarbetare som inte är matchad med kulturen har lägre produktivitet. Därför är det viktigt att kommunicera sin kultur.

Förändra kulturen?

Han tycker också att man som företag bör hålla matchningen person-organisation-incitament i åtanke när man vill genomföra en förändring av organisationskulturen.

- Om man plötsligt vill ha en prosocial kultur, men har många individualister bland medarbetarna, så kan produktiviteten minska. Sammansättningen av medarbetarna påverkar hur lyckad förändringen blir. Det är viktigt att förändringen matchar sättet man arbetar på; treenigheten, säger Ola Andersson.
 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill