Bättre sammansättning gör att fler kan identifiera sig med ditt företag

BLOGG | FEB 2013

För några dagar sedan gick jag på ett inspirerande frukostmingel där en av slutsatserna var att vi är på väg mot ett förtroendesamhälle där människan är största konkurrensfördelen. Har du funderat på vilka människor ditt företag eller organisation konkurrerar med? Är det lätt för många att identifiera sig med människorna i din organisation?

För några dagar sedan gick jag på ett inspirerande frukostmingel där en av slutsatserna var att vi är på väg mot ett förtroendesamhälle där människan är största konkurrensfördelen. Har du funderat på vilka människor ditt företag eller organisation konkurrerar med? Är det lätt för många att identifiera sig med människorna i din organisation?

Ny Teknik presenterade nyligen en kartläggning som visade att 24 män och tre kvinnor styr teknikutvecklingen i de företag i Sverige som satsar mest på forskning och utveckling (FoU). De tre företagen som bryter det mönstret är SCA, Alfa Laval och Transmode.

Detta är ett vanligt mönster, ni känner säkert alla till hur könsfördelningen ser ut i börsnoterade företag i Sverige. Den vanligaste förklaringen jag som jämställdhetskonsult hör om avsaknaden av kvinnor på beslutsfattande positioner, är att det inte finns några kvinnor med rätt utbildning eller som har intresset och vill. Det kan i några fall vara sant men frågan är vad företagen gör för att hitta och framförallt behålla de kvinnor som faktiskt finns och vill?

Teknikområdet brukar lyftas fram som extra problematiskt att hitta lämpliga kvinnor till. Av de nyutexaminerade civilingenjörerna mellan 1985 - 1994 var 19 procent kvinnor och bland cheferna idag finns 11 procent kvinnor.

Uppgifter om antal kvinnor på beslutsfattande positioner i ett företag ger oss ofta ett första kvitto på hur organisationen fungerar. Jämställdhet är nämligen ett symptom på att företaget har en bra organisation som tar tillvara kompetens. Så när Ny Teknik skriver att det finns tre kvinnor av 27 chefer i tekniktoppen, så skvallrar det om att det finns outnyttjad kompetens och kreativa resurser som inte kommer fram. Detta är förstås onödigt (ur konkurrenssynpunkt) för att inte tala om dyrt.

Annons

Öka ledarskapsförmågan inklusive självledarskapet och välmåendet i hela organisationen!

Ledarskapsutveckling är ofta dyr, tar lång tid och är bara för några få. Men ledarskap har fått en ny mening. Med Growloop är hela organisationen med. Så att både människor, teams och organisationer kan växa snabbare. I en större skala. Och till en lägre kostnad.

Just nu får alla organisationer som köper Growloop via Motivation.se innan årskiftet 5% i rabatt. Dessutom ingår all funktionalitet och alla program i priset för hela 2023.

Boka demo här och ange Motivation.se i meddelandet.

Growloop
Läs mer

Konsultföretaget McKinsey har vid ett flertal tillfällen visat på korrelationen mellan jämställdhet och lönsamhet, bland annat i rapporten Women Matter från 2007. Detsamma gäller jämlikhet, i april 2012 presenterades McKinsey Quarterly och i den fastslogs att de 25 procent av företagen som har bäst mångfald har 53 procent högre ROE och 14 procent högre resultat (EBIT) jämfört med de 25 procent av företagen som har minst mångfald.

Utöver högre lönsamhet så trivs människor bättre när gruppen är diversifierad, det vill säga om fler bakgrunder perspektiv och erfarenheter är representerade i gruppen, så mår den bättre och är mer innovativ och kreativ. Detta är fakta (inte så konstigt att människor som lägger energin på affären istället för på vantrivsel blir mer lönsamma).

Industrier flyttar till låglöneländer och människor är företagens värde, men till skillnad från dyra maskiner så slutar människor när de inte trivs eller känner att de kommer till sin rätt. När vi vet att blandade grupper trivs bättre och har högre lönsamhet blir det lite korkat att inte arbeta före en mer blandad arbetsmarknad.

Sverige har idag en av världens mest könsuppdelade arbetsmarknader och det är såklart förödande för både trivsel och innovation. Dessutom är det en outnyttjad möjlighet och konkurrensfördel. Det är bara att gratulera SCA, Alfa Laval och Transmode som bryter normen och har kvinnor i toppen.

P.S 2011 utexaminerades många civilingenjörer på KTH i Stockholm, 29 procent av dem är kvinnor... D.S

Jenny Claesson

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill