Bevara motivationen i tuffare tider

Professor Nelson Philips: "Lyssna på medarbetarna - och bli inte uppslukade av att bara jaga kostnader."

Ledarskap | HR | Motivera | Medarbetarskap | ARTIKEL | MARS 2013

Bevara motivationen i tuffare tider

Bevara motivationen i tuffare tider

En tredjedel av svenska kontorsanställda känner att de behöver ändra sitt arbetssätt för att kunna hjälpa företaget i tider av ekonomisk kris, enligt en undersökning från Mindjet. Många upplever dock att det rätta stödet saknas - bristande ledarskap och ineffektiv kommunikation gör att motivationen tryter. 

Engagemang och ansvarskänsla saknas inte bland svenska kontorsanställda. Undersökningen från mjukvaruföretaget Mindjet visar att majoriteten (53 procent) av respondenterna brinner för att hjälpa sin arbetsgivare att bli framgångsrik. Lika många uppger att de tar sin egen roll i företagets framgång på allvar, enligt enkäten som omfattar över 1000 svenska kontorsanställda.

Samtidigt sätts både arbetsgivaren och de anställda på prov när det svåra ekonomiska läget i världen drabbar Sverige under 2013. Är de anställda beredda att anpassa sitt arbetssätt efter de tuffare villkoren - och är arbetsgivarna beredda att stötta dem?

Känner sig omotiverade

I undersökningen, som har genomförts av Opinium för Mindjets räkning, uppger en tredjedel (33 procent) av de svenska kontorsanställda att de behöver ändra sitt arbetssätt för att bli mer framgångsrika i sin roll när svårare tider väntar. En femtedel av respondenterna säger emellertid att de ännu inte "kommit sig för" att ändra sitt arbetssätt, och 11 procent svarar att de känner sig omotiverade att göra ett bra jobb. Även en knapp tredjedel (30 procent) av cheferna känner att de behöver förbättra arbetssättet i sitt team - men upplever att de har problem att motivera medarbetarna.

Motivation viktigt i lågkonjunktur

Motivation.se har via Mindjet fått kommentarer till undersökningen av professor Nelson Philips, som är ordförande för avdelningen för strategi och organisationers beteende på Imperial College i London, Storbritannien. Han menar att det inte är ovanligt att medarbetarnas motivation tryter i kristider.

- De senaste åren har varit tuffa för både företag och medarbetare med stora svängningar i ekonomin. Motiverade och engagerade medarbetare är centralt för att företag ska lyckas, och det är särskilt viktigt i en lågkonjunktur. Ändå är det just i dessa tider som motivationen och engagemanget går ner, säger Philips, och fortsätter:

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Detta beror på att deras arbetsgivare saknar resurser för att stötta och belöna medarbetarna, samtidigt som ständiga nedskärningar och press urholkar deras moral och entusiasm. Har de då dessutom inte insyn i ledningens vision och planer känner sig många osäkra på organisationens stabilitet och sin roll inom verksamheten.

"Kartlägg brister"

Enkätsvaren från de svenska kontorsanställda bekräftar det som professor Philips säger - de anställda behöver stöd från sina arbetsgivare, men får det inte i tillräckligt hög utsträckning. Det som håller dem tillbaka är brist på resurser (27 procent), brist på ledarskap (27 procent) samt ineffektiv kommunikation (16 procent). Det bristande stödet leder i sin tur till att många känner sig stressade (23%) och trivs sämre på sina jobb (20%).

- Det är oerhört viktigt att ledningen lyssnar på sina medarbetare för att kartlägga brister och missnöjen inom organisationen innan problemen blir för stora. En öppen dialog ger också ledningen en bättre insikt i vad som driver och motiverar de anställda, säger Nelson Philips.

- Företagsledare får inte bli uppslukade av att bara jaga kostnader, utan måste sträva efter att kommunicera en vision som tar de anställda förbi den nuvarande nedgången och gör dem förväntansfulla inför framtiden, förklarar han.

Professor Philips tillägger att det finns sätt att höja medarbetarnas motivation och få fler att brinna för sitt jobb även i tuffa tider.

- Det är egentligen ganska enkelt – tydlig kommunikation är avgörande. Lyssna på dina medarbetare och sätt klara mål. Det handlar om att kunna förmedla ledningens vision till samtliga inom organisationen och hur den ska levereras rent praktiskt. Det är viktigt att samarbeta, kommunicera och att driva på innovationstakten internt samt vara öppen för nya ideer och arbetsätt, säger Nelson Philips.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Motivera
 • Medarbetarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Motivera
 • Medarbetarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill