Teknisk utveckling oroar företagsledare

Mer än en tredjedel fruktar att deras företag inte kommer att hänga med i utvecklingen, visar ny undersökning.

Ledning | Ledarskap | Innovation | ARTIKEL | FEB 2012

Teknisk utveckling oroar företagsledare

Teknisk utveckling oroar företagsledare

Den nya tekniken kommer att medföra dramatiska förändringar i näringslivet. De flesta företagsledare ser positivt på utvecklingen, men vissa känner också en stor oro - och fruktar att deras företag kommer att halka efter.

Economist Intelligence Unit har, tillsammans med företaget Ricoh, gjort en stor undersökning om hur företagsledare ser på framtidens teknik och hur den kommer att påverka deras företag och bransch. 567 chefer i 20 globala branscher deltog i undersökningen, som väntas bli helt klar i mars 2012.

Redan nu har dock Ricoh publicerat en del av resultaten. De visar att företagsledarna förväntar sig att den tekniska utvecklingen kommer medföra stora och dramatiska förändringar för deras branscher fram till 2020, precis som den har gjort de senaste två decennierna.

Många är optimistiska

De flesta av cheferna har en i grunden positiv syn på den snabba tekniska utvecklingen. 70 procent av deltagarna i undersökningen tycker att man fortfarande kan vinna mycket på att använda tekniken för att effektivisera verksamheten. Många företagsledare är optimistiska och tror att tekniken kommer att möjliggöra stora framsteg när det gäller exempelvis innovation och kundrelationer, skriver Ricoh på sin hemsida.

Kunderna kommer att vara den viktigaste källan till nya idéer, menar deltagarna i undersökningen. Verksamheterna kommer att decentraliseras och man förväntar sig fler virtuella arbetsmiljöer.

Företagsledarna tror att deras branscher kommer att förändras radikalt fram till 2020, just på grund av den tekniska utvecklingen. Sex av tio tror att förändringen i deras bransch blir så stor att den framtida verksamheten inte alls kommer att se ut som idag. Och även om de flesta är positiva finns det också många som ser förändringarna som ett hot.

Svårt att hänga med

Mer än en tredjedel - närmare bestämt 37 procent - av cheferna tror att deras företag inte kommer kunna hänga med i den tekniska utvecklingen. Konsekvensen av detta väntas bli att man förlorar sin ställning gentemot konkurrenterna på den globala marknaden. Inom IT-branschen tycks oron vara extra stor - där tror en tredjedel av cheferna att deras företag kommer att försvinna helt.

Det finns också en viss oro över att tekniken tar för stor plats och kommer i vägen för det som är viktigast, nämligen affärsbehoven. 31 procent av företagsledarna säger sig vara oroliga för att deras organisationers utvecklingsinriktning kommer att styras av ny teknik snarare än affärsbehov, skriver Ricoh.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap
 • Innovation

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap
 • Innovation

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill