Friare tider ökar produktiviteten

Undersökning visar att svenska företag föredrar flexibla arbetstider.

HR | ARTIKEL | MARS 2011

Friare tider ökar produktiviteten

Friare tider ökar produktiviteten

Flexibla arbetstider ökar produktiviteten och ger minskade omkostnader, det menar majoriteten av svenska företagare i en ny undersökning. Dessutom lockar det nya medarbetare.

Nio av tio (88 %) av svenska företag låter sina anställda bestämma varifrån samt vilka tider de vill arbeta, att jämföra med det globala genomsnittet på 81 %. Majoriteten av de svenska företagen menar att flexibelt arbete innebär stora fördelar som exempelvis ökad produktivitet, minskade omkostnader och bättre balans mellan arbete och fritid för personalen. 62 % av företagen (60 % globalt) tror att flexibelt arbete innebär en lägre kostnad än fasta arbetstider och platser. Detta visar en ny undersökning från Regus.

– Att flexibelt arbete har blivit normen är bra för alla: arbetsgivare, anställda och familjer. Det är även bra för samhället i stort och för miljön, säger Michael Barth, vd Regus Norden.

Bättre balans

Tre fjärdedelar av de företag världen över som erbjuder flexibelt arbete menar att deras personal har fått en betydligt bättre balans mellan arbete och fritid, något som ger ökad motivation och arbetsglädje. Hälften av företagen menar att det ökar produktiviteten bland deras anställda, och en fjärdedel menar att det hjälper dem att snabbt hantera tillväxt.

En fjärdedel av de företag som tillämpar friare arbetstider menar också att det hjälper dem att få tillgång till mer personal och arbetstagare som bor längre bort från arbetsplatsen.

Samtidigt visar undersökningen att brist på förtroende fortfarande är ett stort problem för många av de företag som erbjuder flexibelt arbete; 40 % av de svenska företag som medverkade i undersökningen, erbjuder det endast till anställda som varit på företaget en längre tid.

– De företag som endast erbjuder sina mer seniora medarbetare flexibelt arbete, går miste om stora möjligheter och kan även skrämma bort nya medarbetare. Många företag ser dock fördelarna med att erbjuda flexibelt arbete, så även om de inte gör det i nuläget kan vi räkna med i att de kommer att göra det i framtiden, säger Michael Barth.

Undersökningen besvarades av 17 000 företagsrepresentanter i 80 länder världen över. I Sverige medverkade 246 företag.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill