Empatiskt ledarskap ger bättre resultat

Ledare med en hög empatisk förmåga har mer engagerade och produktiva medarbetare, visar forskning.

Ledarskap | ARTIKEL | OKT 2021

Anställda som upplever att de har empatiska chefer rapporterar att de är innovativa på jobbet i betydligt högre utsträckning än anställda som har mindre empatiska chefer.

Anställda som upplever att de har empatiska chefer rapporterar att de är innovativa på jobbet i betydligt högre utsträckning än anställda som har mindre empatiska chefer.

Empati är en väldigt viktig egenskap hos ledare, kanske den allra viktigaste. Detta gäller inte minst i tider av oro, kris och omställning, då medarbetare löper extra stor risk att drabbas av stress, psykisk ohälsa eller andra problem. Men empatiskt ledarskap är inte bara bra för medarbetarnas välmående, det har också en positiv inverkan på bland annat produktiviteten och innovationsförmågan, visar forskning.

Att empati är en viktig ingrediens i det moderna ledarskapet har man talat om länge, men under coronapandemin har det blivit än mer uppenbart att ledarens empatiska förmåga spelar en avgörande roll. Risken för stress, oro och psykisk ohälsa i arbetslivet i allmänhet, och under pandemin i synnerhet, ställer helt nya krav på ledarens förmåga att förstå medarbetarens situation, även rent psykiskt och emotionellt.

Mycket tyder på att pandemin och dess följder har lett till ökad stress och psykisk ohälsa, skriver tidningen Forbes. En studie från Qualtrics visar till exempel att 42 procent av människor globalt har upplevt en försämrad psykisk hälsa under pandemin, skriver tidningen. Det handlar bland annat om problem såsom stress, ångest, emotionell utmattning, irritation och koncentrationssvårigheter. Reaktioner som är vanliga i tider av osäkerhet, och som en ledare måste kunna se och bemöta (eller allra helst förebygga).

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Empati stärker produktiviteten

Men empatiskt ledarskap är inte bara viktigt för att förebygga ohälsa, skriver Forbes. Ny forskning från Catalyst visar att empati också har en rad andra positiva effekter. Empati är en viktig kraft för att stärka produktiviteten, innovationen och engagemanget på en arbetsplats. Anställda som upplever att de har empatiska chefer rapporterar till exempel att de är innovativa på jobbet i betydligt högre utsträckning (61 procent) än anställda som har mindre empatiska chefer (13 procent). Även när det gäller känslan av engagemang så har ledarens empati en stor inverkan, visar undersökningen. Medarbetare som känner att chefen är empatisk är mer engagerade i sitt arbete.

Dessutom tycks ledarens empati spela en stor roll om man vill försäkra sig om att kompetenta medarbetare ska vilja stanna i företaget. Studien visar till exempel att färgade kvinnor är betydligt mindre benägna att vilja lämna ett företag om de upplever att chefer och ledare i organisationen är empatiska och har förståelse för och kunskap om deras livssituation.

Catalysts studie visar också att empatiska chefer är bättre på inkludering och att de är bättre på att stödja en god balans mellan arbete och fritid.

Kan utveckla empatiskt ledarskap

Catalyst framhåller några saker som är viktiga att komma ihåg när det gäller empati; dels att empati är någonting som man kan kultivera och utveckla. Alla kan alltså lära sig att bli mer empatiska och att använda sin empatiska förmåga på rätt sätt i arbetslivet. Dels är det också viktigt att komma ihåg att det finns tre aspekter av empati: kognitiv, affektiv och beteendemässig empati. Ofta förknippar vi empati med förmågan att kunna känna vad andra känner – men att intellektuellt kunna förstå en annan människas situation (kognitiv empati) eller att kunna bete sig empatiskt i sitt agerande är minst lika viktigt.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg, som vi redan har varit inne på, att empati påverkar så mycket mer än medarbetarnas mående. Det påverkar engagemanget och produktiviteten, kreativiteten och innovationsförmågan på arbetsplatsen, och i förlängningen också medarbetarnas trivsel och vilja att stanna kvar på företaget.

Empati är alltså mer än bara ännu en i raden av ”mjuka” värderingar som är så populära att tala om i dagens arbetsliv. Empatiskt ledarskap skapar sunda organisationer, vilket i slutändan leder till goda resultat.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill